Profil korisnika

Štete

Poštovani čitatelji,

Osiguranje postoji upravo da Vam olakša situaciju kad se dogodi nepredviđeni štetni događaj ili nezgoda, a ova rubrika da Vam pomogne u tom trenutku da se lakše i bolje snađete.

Naš portal ne nudi odgovore na sva pitanja i situacije u kojima se možete naći. Ako odgovor na pronađete na našim stranicama pitajte nas, a ako i sami imate korisna iskustva pišete nam na e-mail  jer tako zajedno pomažemo drugima.

za članove

Kotači nisu bitni za automobil

 

Naš čitatelj L.K., kojemu su na gradskom parkiralištu ukradena dva kotača s kasko osiguranog vozila, prijavio je štetu svome osiguratelju, ali mu je djelatnik odmah preporučio da ne gubi vrijeme oko ispunjavanja prijave jer, jednostavno, taj rizik, rizik krađe kotača s vozila, nije pokriven ugovorom...

za članove

Naknada za patnje uže obitelji zbog osobito teškog invaliditeta

 

Pravni standard "osobito teški invaliditet" nije u Zakonu definiran, pa je njegov sadržaj prepušten odluci sudova. Sedmogodišnji sin naše čitateljice N.V. stradao je u prometnoj nesreći 2007. g. Nakon dugotrajnog liječenja dijete je krenulo u školu, ali "…svaki put kad ga pratim srce mi se steže vi...

za članove

Jesu li vanbračni partneri treće osobe?

 

Obvezno osiguranje za štete uzrokovane motornim vozilima ima, prvenstveno, za cilj zaštititi treće osobe i omogućiti im naknadu pretrpljene štete. Svaki zakonodavac određuje krug osoba koje se neće smatrati trećim osobama. Naša čitateljica V.B. bila je u vozilu, koje je upisano kao vlasništvo njeno...

1 komentar

Što kada niste zadovoljni odlukom osiguratelja ?

 

Između osiguranika i osiguravajućeg društva često dolazi do sporova u slučaju kad je osiguranik nije zadovoljan odlukom osiguratelja, posebno u procijeni štete koju je pretrpio a koju bi mu osiguratelj trebao nadoknaditi. U pravilu ti sporovi završavaju na sudu što je i za osiguranika i za osiguratelja loše rješenje jer su takvi sudski sporovi dugotrajni i skupi. Nezadovoljnim osiguranicima nude se ipak i druga, u pravilu, brža i jednostavnija rješenja ...

3 komentara

Pravobranilaštvo osiguranja: Nove mjere za zaštitu osiguranika

 

U toku 2009. godine pravobraniteljstvu osiguranja upućeno je 114 žalbi osiguranika nezadovoljnih zbog postupanja i odluka osiguravajućih društava s kojima su zaključili ugovore o osiguranju. U pravobraniteljstvu ističu kako su 102 žalbe obrađene i riješene dok je preostalih 12 u postupku rješavanja....

za članove

Isplatu zatezne kamate treba zatražiti

 

Odredbom o obvezi plaćanja zateznih kamata zakonodavac sili osiguratelje da odštetni zahtjev riješe u propisanom roku. Osiguratelj koji ne riješi štetu u roku od 30 dana mora oštećenoj osobi platiti i zatezne kamate od dana kad je podnesen dokumentirani odštetni zahtjev. Unatoč idealnim odredba...

za članove

Šteta na površini koja nije javna cesta

 

Po staroj praksi osiguratelji nisu plaćali štetu ako je ista nastupila izvan javnih cesta, no Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu (Narodne novine br. 151/2005) u čl. 22. st. 1. propisano je drugačije. „Desetog ovog mjesec , za vrijeme održavanja stočnog sajma u B., praktično na livadi, kojom ...

Tko odgovara za štetu koju uzrokuju Hrvatske željeznice?

 

Prema odredbama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, obvezno osiguranje od odgovornosti za štetu uzrokovanu trećim osobama mora imati vlasnik/korisnik motornog vozila. No, motornim vozilom, u smislu toga zakona, ne smatraju se vozila koja  se kreću tračnicama. Naš čitatelj Z.T. imao je ur...

za članove

Isplata naknade štete pješaku bez dokaza o krivnji vozača

 

Prema čl. 1063. Zakona o obveznim odnosima „šteta nastala u vezi s opasnom stvari… smatra se da potječe od te stvari…“. Motorno vozilo jeste opasna stvar… Naš čitatelj J. N. žali se na svoga osiguratelja od automobilske odgovornosti koji mu je odbio kod obnove ugovora dati bonus od 50% pravdajući se...

za članove

Tko ne želi Europsko izvješće o nezgodi?

 

Europsko izvješće je isprava s prvobitnom namjenom osiguranja podataka o sudionicima nezgode, vozilima i osigurateljima. Iza toga može se rabiti kao izvor saznanja o činjenicama vezanim uz prometnu nesreću. Piscu ovih redaka gotovo svakodnevno stižu pitanja vezana uz postupak (ne)rješavanja odštetn...

za članove

Pravobranitelju osiguranja ima tko pisati

 

Prema Izvješću Pravobranitelja osiguranja za prvih šest mjeseci ove godine uočljiva je tendencija povećanja pritužbi, žalbi i zahtjeva za zaštitu odnosno pomoć, koje mu upućuju osiguranici i ostali potrošači osigurateljne usluge (čitaj: oštećenici). Primjedbe , žalbe i pritužbe odnose se na rad got...

za članove

Uništeni godišnji odmor - pravo na naknadu neimovinske štete

 

J. S. smatra da ima pravo i na naknadu zbog toga što mu je pokvaren godišnji odmor, što je morao umjesto svojim vozilom putovati javnim prijevozom, što na godišnjem odmoru nije imao vozilo na raspolaganju i zbog toga nije mogao posjetiti mjesta koja je prije godišnjeg odmora označio kao bitan cilj s...

< Noviji članciStariji članci >
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Kako ocjenjujete razinu digitalizacije u svom radnom okruženju?

Osiguranje Forum

Posjeti forum

tlopar | 15.4.2024. 13:35:51
Izvid štete u slučaju kad okrivljenik prometne nesreće pobjegne
tkrajnov | 20.12.2023. 18:00:32
članak 43 ili 57. zakona o sigurnosti prometa na cestama
mkostincer | 13.10.2023. 22:43:45
Osiguranje od potresa
Dakio | 28.10.2022. 11:36:58
Koliko košta premija UNIQA dopunskog osiguranja?