Profil korisnika

Regulativa

Poštovani čitatelji,

ovom rubrikom nastojali smo vam olakšati snalaženje kroz ponekad nepreglednu šumu zakonskih i podzakonskih akata, a koji se velikom brzinom donose i mijenjaju odnosno dopunjavaju. Budući da u poslovanju morate biti u tijeku s promjenama koje se događaju, mi ćemo vam nastojati olakšati posao i obavještavati vas o novim ili izmijenjenim, odnosno dopunjenim propisima.

za članove

Tržište osiguranja u RH za I. tromjesečje 2019.

 

Hrvatski ured za osiguranje objavio je statističke podatke o stanju tržišta osiguranja za I. tromjesečje 2019. godine. Izvješće se temelji na podacima koje je svako društvo za osiguranje individualno unijelo u sustav i verificiralo.

za članove

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja

 

U članku 8. Pravilnika u vrsti osiguranja 20. RENTNO OSIGURANJE iza točke 20.02. dodaju se vrste rizika: 20.03 Doživotna mirovinska renta iz otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda, 20.04 Mirovinska renta s određenim trajanjem iz otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda...

Uputa za postupanje distributera osiguranja pri distribuciji proizvoda osiguranja za koje je obveza sklapanja ugovora o osiguranju propisana posebnim zakonima

 

Distributeri osiguranja koji distribuiraju proizvode osiguranja, radi sklapanja ugovora o osiguranju čije je sklapanje posebnim zakonom propisano kao obveza stranke, upućuju se upozoriti svoje stranke, profesionalno...

za članove

Pravilnik o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar

 

Ovaj Pravilnik propisuje: način stjecanja, provjere i ocjenjivanja odnosno dokazivanja znanja i stručnosti odnosno kontinuirane edukacije posrednika u osiguranju, posrednika u reosiguranju, zaposlenika posrednika u osiguranju i zaposlenika posrednika u reosiguranju, sporednih posrednika u osiguranju.

Mjesečno izvješće za listopad 2017.

 

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavila je Mjesečno izvješće za listopad 2017. godine.Izvješće sadrži podatke o poslovanju mirovinskih i investicijskih fondova, društava za osiguranje i leasing društava te podatke o tržištu kapitala.U  izvješće su uključeni tablični prikazi i g...

Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u elektroničkom obliku

 

Ovom uputom za izradu i dostavu izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: izvješća) određuje se format i način dostave istih.

za članove

Pravilnik o reviziji u društvu za osiguranje

 

Na 53. sjednici Upravnog vijeća HANFA je donijela odluku o Pravilniku o reviziji u društvu za osiguranje, koji možete preuzeti ovdje. Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuju: sadržaj revizije za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, način i rokovi dostave, kao i razlozi za odbijanje ocjene iz članka...

za članove

Pravilnik o dodatnim zahtjevima za mala društva za osiguranje

 

Ovim se Pravilnikom u svrhu upravljanja rizicima za mala društva za osiguranje iz članka 6. Zakona o osiguranju propisuje: izračun kapitala koji uključuje osnovni kapital, dopunski kapital, stavke odbitka pri izračunu kapitala, jamstveni kapital, izračun granice solventnosti te adekvatnost kapitala...

za članove

Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja zastupnika i posrednika u osiguranju u elektroničkom obliku

 

Ovom uputom za izradu i dostavu izvještaja zastupnika i posrednika u osiguranju u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: izvješća) određuje se format i način dostave istih...

za članove

Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u elektroničkom obliku

 

Ovom uputom za izradu i dostavu izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: izvješća) određuje se format i način dostave istih.

za članove

Pravilnik o statističkim standardima osiguranja

 

Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga propisuje statističke standarde za obrađivanje podataka o poslovima osiguranja odnosno reosiguranja, rizicima koje pokriva osiguranje odnosno reosiguranje, osiguranim slučajevima i štetama.

za članove

Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja

 

Pravilnikom o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja propisuje se raspored vrsta rizika po: skupinama osiguranja, podskupinama osiguranja, linijama poslovanja, vrstama osiguranja unutar skupina osiguranja.

Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Što vam je najbitnije kod kupovine osiguranja?


Osiguranje Forum

Posjeti forum

rbrletic | 12.4.2019. 12:58:49
OSIGURANJE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA
andrea_ | 27.3.2019. 13:26:08
telefonski pozivi stranakama drugih osigurajavajućih kuća
NJ | 23.3.2019. 12:32:20
Odšteta za pješaka
stanimir | 8.12.2018. 06:54:19
Gubitak prava iz osiguranja-tehnička neispravnost vozila