Profil korisnika

Pravobranilaštvo osiguranja: Nove mjere za zaštitu osiguranika

REDAKCIJA - 14.1.2010.

U toku 2009. godine pravobraniteljstvu osiguranja upućeno je 114 žalbi osiguranika nezadovoljnih zbog postupanja i odluka osiguravajućih društava s kojima su zaključili ugovore o osiguranju. U pravobraniteljstvu ističu kako su 102 žalbe obrađene i riješene dok je preostalih 12 u postupku rješavanja.

Institut pravobranilaštva osiguranja iz godinu u godinu postaje sve više mjesto na kojem korisnici osigurateljnih usluga traže savjet, pomoć i zaštitu pri rješavanju sporova sa svojim osiguravajućim društvom. Očito da je odluka o uspostavi tog instrument zaštite potrošača osigurateljnih proizvoda i usluga pri Hrvatskom uredu za osiguranje imala puno opravdanje. Utoliko više ako se zna su da osiguranici u slučaju nesuglasica s osiguravajućim društvom ranije bili upućeni samo na sudski spor a to je u pravilu bilo dugotrajno i skupo istjerivanje pravde. Nasuprot tome posredovanje pravobranitelja osiguranja za osiguranike je besplatno, rokovi za rješavanje žalbe u pravilu su kratki a vrlo je malo onih osiguranika koji nakon pravobranitelja potraže sudsku zaštitu što također potvrđuje da je institut pravobranilaštva osiguranja postao važna karika u izvansudskom rješavanju sporova između osiguranika i osiguravajućih društava.

Svakako treba napomenuti da pravobranitelj osiguranja nije taj koji odlučuje o imovinsko pravnim pitanjima između osiguranika i osiguravajućih društava. Sporove o tim pitanjima osiguranici i dalje moraju rješavati na sudovima a pravobranitelj im može pomoći ako osiguravajuće društvo ne poštuje Kodeks poslovne osigurateljne i reosigurateljne etike što podrazumijeva i poštivanje dobrih poslovnih običaja kao i temeljnih standarda osigurateljne struke. Na žalost, sve veći broj žalbi potvrđuju da je broj slučajeva kada osiguravajuća društva krše Kodeks osiguranja u porastu.

Uz rješavanje pojedinačnih žalbi pravobranitelj osiguranja započeo je u toku prošle godine s preventivnom akcijom kojoj je cilj smanjenje broja kršenja Kodeksa osiguranja a samim time i povećanje zaštite korisnika osigurateljnih proizvoda i usluga. Prvi korak u toj akciji je slanje okružnica na adrese svih osiguravajućih društava u kojima se navode najčešći primjeri kršenja Kodeksa osiguranja od strane osiguratelja s preporukom da se takva ponašanja otklone ili izbjegnu u budućem poslovanju s klijentima. A među te najčešće grijehe osiguratelja na prvom je mjestu kršenje Kodeksa pri utvrđivanju visine štete koja je pričinjena osiguraniku. Riječ je o tome da se oštećenom osiguraniku za štetu nudi iznos koji je znatno manji od štete pa se taj iznos u slučaju prigovora povećava i po nekoliko puta pri čemu ni jedan od tih iznosa nije realan. U svojoj okružnici pravobranitelj upozorava kako je „takvo licitiranje s visinom štete u suprotnosti s Kodeksom osiguranja“. U okružnicama se osiguratelji također upozoravaju kako je „odluka o otklonu odštetnog zahtjeva koja je donesena samo zbog toga što nije obavljen očevid prometne nesreće u suprotnosti s načelom uzajamnog povjerenja i zaštite prava i probitaka stranke te s načelom ravnopravnosti stranaka“, nadalje kako je „osiguratelj dužan oštećenoj osobi isplatiti nesporni iznos naknade štete kao predujam“, kako se „obračun totalne štete na vozilu mora dostaviti oštećenoj osobi“ te kako je osiguratelj „dužan u zakonskom roku oštećenoj osobi dostaviti obrazloženu ponudu za naknadu štete ako su odgovornost za naknadu štete te visina štete neosporni, odnosno utemeljeni odgovor ako su odgovornost za naknadu štete ili visina štete sporni“. Uz ove okružnice u pripremi su i druge mjere kako bi se zaštita potrošača osigurateljnih proizvoda i usluga podigla na višu razinu. Iz tih mjera izdvajamo prijedlog za dugoročno osiguranje od automobilske odgovornosti, odnosno automatsko produljenje osiguranja nakon isteka starog što je već ustaljena praksa u zemljama zapadne Europe. Prilikom plaćanja novog osiguranja osiguranik više ne bi dobio novu policu već potvrdu o plaćenom osiguranju za tu godinu. Uz smanjenje troškova ovo bi znatno umanjilo i problem prevelikog broja neosiguranih vozila na domaćim prometnicama i šteta koje takva vozila prouzroče.


NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

 1. strpljiva

  23.7.2011.
  I ako je članak potpisanog ferblazma star godinu i pol ja sam ga sada pronašla čitaući iskustva svih koji dijele sudbinu negovu,moju...i sigurno mnogo onih koji mogu kao i ja reći da su osiguranja veliki gulikože i neznam nikoga ko može reći suprotno. Osiguranik je obavezan kod registracije automobila sklopiti policu osiguranja, platiti skupu premiju a kada se desi šteta ili kao u mom slučaju nesreća sa trajnim i teškim posljedicama tada čine sve da osiguranika izmanipuliraju i ne ispune svoju obavezu. Moje iskustvo sa osiguranjem Allianz Zagreb je najbolji dokaz mojoj tvrdnji. Nakon saobraćajne nesreće postala sam 100% invalid zbog bolesti koja je nastala kao posljedic tog događaja što je u dugogodišnjim sudskim sporovima dokazala medicinska struka u više vještačenja, umirovljena sam u 40-oj godini života. Iako je dotično osiguranje priznalo krivnju i nakon kraćeg natezanja isplatilo nematerijalnu štetu ostalo je neriješeo pitanje rente, odnosno razlike osobnoh dohotka i mirovine oko čega se sporimo već 16.godina. Tri presude u miju korist uredno uspiju na drugostupanjskom sudu ukinuti i predmet vratiti na početak. Sudski vještak je odredio visinu rente, zaostaci se gomilaju, kamata također i danas je taj iznos znatan a njihova upornost da opstruiraju i sud i medicinsko mišljenje je ogromna da ne kažem bezobrazna. No kako naše vrlo pravosuđe tolerira takav lopovluk izašla sam sa svojim iskustvom pred javnost putem TV i novina nakon čega mi gospoda nude van sudsku nagodbu sa iznosom koji nije niti 30% posto dosadašnjih zaostataka,kamete i troškova. Naravno, nisam prihvatila i upravo ovih dana spremam pismo Europskoj komisiji koja prati rad Hrvatskog pravosuđa zbog ulaska Hrvatske u EU. Isto tako o slučaju sam izvijestila Hrvatsku vladu i Ministra pravosuđa. Ja sam uporna i spremna svoja prava ostvariti, nadam se da me neće bolest zaustaviti za uvijek. Ali koliko je onih koji nemaju ni znanja ni načina kako se nositi sa nekorektnim i moćnim partnerom. A na njima osiguranja grade svoja financijska carstva. Svima sa sličnim iskstvima poručujem neka ne posustanu u ostvarivanju svojih prava jer osiguranja sa tim i računaju.
 2. malipo

  21.1.2010.
  Žalosna je uloga pravobranitelja jer ga plaćaju ta ist aosiguranja s našim novcima da nas zaštiti od njih samih.
  Kada bi pravobranitelj osiguranja imao ikakvog smisla tad bi samo pisao lijepe isprike svim oštećenicima koje varaju osiguratelji na vrlo sofisticirane i dovitljive načine, zajedno čak i s sreviserima u aranžmanu, no sve pada u vodu onog časa kada će nastalu štetu procjenjivati upravo osiguratelj oštećenog, a ne krivca, tako da će tržište urediti situaciju na tržištu i izbaciti lopove iz svijeta osiguravatelja.
  Za primjenu ovakvog načina rješavanja šteta nema zapreke je broj osiguranika proporcionalan broju nastalih šteta kod svakog osiguratelja, no zašto predviđeni način rješavanja šteta po Z o obv osig u prom nitko ne počne primjenjivati i zašto o tome šuti pravobranitelj osiguranja, jasno je svakom razumnom - svi osiguratelji viču dršte lopova i lagano sklapaju raznorazne nagodbe s oštećenicima pogodujući švercu, sivom i crnom tržištu, štete državnom proračunu po više stavaka i nikome ništa, a oštećeni je zadovoljan i prevaren, pa živjeli dok tako ide - do ulaska u EU.

  Tada će se javiti i tvrtke za obradu šteta, osiguranja će u korespodenciji čuvati svoj dio kolača, ali sudske odluke u EU davno su reke da osiguranja imaju ekskluzivitet samo na prodaju osiguranja, a ne i obradu šteta, pa se stoga dobro pripremite u HUO jer tržište u tom segmentu monopola u kojem uživaju osiguratelji nećete moći zaštititi osporavanjem suglasnosti za korespodenciju !

  Živjeli do EU !
 3. ferblazna

  18.1.2010.
  Uistinu, što više ljudi bi trebalo pisati Pravobranitelju osiguranja, jer ovo što rade uistinu je drskost i bezvlašće.
  Nažalost, i ja sam do ove stranice došao upravo tražeći načina kako što bezbolnije doći do brzog rješenja i naplate štete kod EUROHERCA! Gospoda s kojima sam razgovarao (jedan, pa još jedan, nećemo nikoga ovog puta konkretno imenovati, ali ako bude trebalo, sigurno budu imenom i prezimenom na daleko više stranica nego što su ove o osiguranjima!!!!!!!!!) kao da nisu ni čula da postoji Kodeks osiguranja i Pravobranitelj osiguranja, a zakon o obveznim osiguranjima u prometu vjerojatno i ne znaju gdje mogu pogledati mimo onog koji možda imaju nekad davno spremljenog u ladicu radnog stola.
  Nekako skeptično gledam na te akcije pravobranitelja osigruanja gore opisane, a takvi biste bili i svi vi kojji ovo čitate da ste mogli vidjeti facu tog tipa kad sam mu citirao neke stvari iz Kodeksa i zakona. Gospodin Lui, ako pročita slučajno ovo, mogao bi gotovo fizički osjetiti tu bahatost i samovolju zaposlenika osiguravateljnih kuća koja je izbijala iz svakog djelića mog predmeta s kraja 2007. godine koji je on rješavao povodom moje pritužbe na ponašanje sisačke filijale Croatia osiguranja (samo da kažem da to ni sad nije gotovo, na (ne)čast i sramotu da bude i policiji iz V. Gorice i PU zagrebačke, i nekim osobama iz prekršajnog pravosudnog sustava - i I i II stupanj čak, a pogotovo tako velelijepom i slavnom dugogodišnjem našem osiguranju, Croatia osiguranju d..d).
  A sad mi se slično dogodilo s odštetnim zahtjevom mog sina kod EUROHERCA, također sisačka filijala. Što ti ljudi rade i kako "prevaljuju preko koljena" to je zapravo za knjigu svjetskih rekorda, a ne samo za ovakve lokalne forume. No, nadam se da će nas biti više hrabrih i odvažnih, pa kad se skupimo, možda se nešto i pokrene. A žalosno je da se sve, što je već tako lijepo uređeno i samo se treba držati propisanog i dogovorenog, mora istjerivati metodom ulice.
  Budite mi zdravi, ne d'o Bog da zdravlje čekate tek nakon odluke osiguravatelja!
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Što vam je najbitnije kod kupovine osiguranja?


Osiguranje Forum

Posjeti forum

rbrletic | 12.4.2019. 12:58:49
OSIGURANJE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA
andrea_ | 27.3.2019. 13:26:08
telefonski pozivi stranakama drugih osigurajavajućih kuća
NJ | 23.3.2019. 12:32:20
Odšteta za pješaka
stanimir | 8.12.2018. 06:54:19
Gubitak prava iz osiguranja-tehnička neispravnost vozila