Profil korisnika

Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

za članove

Odgovornost za štetu – divljač na cesti – objektivna odgovornost lovoovlaštetnika (čl. 1064. ZOO)

 

Divljač se smatra opasnom stvari, pa za nastalu štetu uslijed naleta vozila na divljač na cesti, odgovara lovoovlaštenik koji gospodari lovištem.

za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna stvar – pojam (čl. 1063. ZOO)

 

Brodica na motorni pogon predstavlja opasnu stvar. Predmet spora je zahtjev tužiteljice za naknadu štete koju trpi iz štetnog događaja od 7. listopada 2008. u kojem je smrtno stradao njen suprug.

za članove

Odgovornost za štetu – komunalno gospodarstvo – održavanje komunalne infrastrukture (čl. 2. ZKG)

 

Osoba koja je na sebe preuzela obvezu kontrole i održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda odgovara za štetu zbog nesavjesnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture (šahte javne oborinske i kanalizacijske odvodnje).

za članove

Ozljeda na radu – objektivna odgovornost poslodavca - oslobođenje od odgovornosti (čl. 25. ZOR)

 

Radnik koji je osposobljen za rad na siguran način i kojemu su pružena sva zaštita sredstva, mora biti u svakom trenutku svjestan posljedica obavljanja poslova suprotno pravilima zaštite na radu.

za članove

Ugovor o zastupanju – troškovi zastupanja po odvjetniku – početak tijeka zastare (čl. 215. ZOO)

 

Zastarijevanje zahtjeva odvjetnika za obavljane radnje zastupanja počinje teći od dana kada su te radnje obavljene, jer zakonom nije za potraživanje odvjetnika za obavljanje odvjetničke usluge ništa drugo propisano.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – dobrovoljno prošireno „B“ osiguranje - revalorizacija svote osiguranja (čl. 21. ZOIO)

 

Kod proširenog tzv. „B“ osiguranja od automobilske odgovornosti, nema mogućnosti revalorizacije svote osiguranja obzirom da nema ugovorne odredbe po kojoj bi se osigurana svota navedena u polici osiguranja mogla revalorizirati.

za članove

Pravo osiguranja – uvjeti osiguranja – osiguranje kazneno pravne zaštite – isplata osigurnine (Čl. 943. ZOO)

 

Ne postoji obveza osiguratelja na isplatu osigurnine iz osnove naknade troškova kaznenog postupka prema tužitelju – vozaču vozila iz razloga što se štetni događaj nije dogodio njegovom krivnjom i što je imao mogućnost naknadu tih troškova ostvariti podnošenjem zahtjeva prema osobi koja je štetu prouzročila.

za članove

Naknada imovinske štete – naknada izmakle koristi – željeznički promet (čl.1089. ZOO)

 

U odnosu na visinu izmakle koristi, željezničkom prijevozniku pripada pravo na naknadu izmakle koristi za cjelokupno vrijeme neuporabe oštećenog putničkog vagona potrebnog da se vagon dovede u stanje prije štetnog događaja, dakle u stanje sigurno za korištenje vagona u željezničkom prometu, a koje ...

za članove

Naknada materijalne štete u slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja – izgubljena zarada (čl. 195. ZOO/91)

 

Kada oštećeni trpi štetu zbog nemogućnosti ostvarivanja zarade zbog trajne nesposobnosti za rad ta šteta ne može iznositi više od onog iznosa koji svaka osoba može ostvariti istom vrstom rada pod istim okolnostima podmirujući sve obveze na ime poreza, doprinosa i ostalih davanja koja se obvezno izdvajaju iz isplaćenih naknada za rad.

za članove

Popravljanje neimovinske štete – promjena Orijentacijskih kriterija VSRH za naknadu neimovinske štete – dopuštenost preinake tužbe (čl. 190. ZPP)

 

Dopuštena je preinaka tužbe nakon zaključenja prethodnog postupka zbog promjene Orijentacijskih kriterija za dosudu naknade neimovinske štete jer predstavlja okolnost na koju tužitelj nije mogao utjecati i koja se ne može pripisati njegovoj krivnji.

za članove

Ugovor o osiguranju – dragovoljno osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja – ništetnost pojedinih odredaba (čl. 296. ZOO)

 

Odredba uvjeta osiguranja koja predviđa da osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaj prestaje prodajom vozila, nije ništetna jer nije pretjerano stroga niti nepoštena.

za članove

Osiguranje od odgovornosti – osiguranje odvjetnika – osigurani slučaj (čl. 898. ZOO/91)

 

Kada je do štete došlo zbog činjenice da je odvjetnik propustio unutar zakonskog zastarnog roka podnijeti tužbu, osiguratelj je u obvezi naknaditi štetu oštećeniku kad se u smislu uvjeta osiguranja osiguranim slučajem smatra svaki pojedinačno određeni propušten oblik pravne zaštite ili učinjena pogreška prema članku kojim se trećim osobama prouzrokuje šteta.

< Noviji članciStariji članci >
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Kako ocjenjujete razinu digitalizacije u svom radnom okruženju?

Osiguranje Forum

Posjeti forum

Dakio | 28.10.2022. 11:36:58
Koliko košta premija UNIQA dopunskog osiguranja?
Dakio | 29.8.2022. 15:10:28
Dodatno zdravstveno osiguranje(iskustva)
musawo | 2.4.2022. 16:18:26
BUY SSD CHEMICAL CLEANSING FOR MONEY+27717917137WHATSAPP
musawo | 2.4.2022. 16:21:49
Join illuminati and live happy life+27717917137whatsapp in south africa,sudan,namibia