Profil korisnika

Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

za članove

Odgovornost za štetu – odgovornost brodara za štetu nanesenu putniku – doprinos putnika nastanku štete (čl. 632. PZ)

 

Putnik je svojim izlaskom na vanjsku terasu zapovjednog mosta u trenutku zauzetosti kapetana i upravitelja stroja obavljanjem manevra isplovljavanja zanemario dužnu pažnju koja se može i mora očekivati od svakog čovjeka prosječnih sposobnosti koji bi se nalazio u takvoj situaciji.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – gubitak prava iz osiguranja – vožnja pod utjecajem droga (čl. 24. ZOOP)

 

Konzumiranje droge marihuane tri dana prije prometne nesreće nije u uzročnoj vezi s činjenicom da je tuženik u trenutku prometne nesreće bio pod utjecajem droge i stoga nije izgubio svoja prava iz osiguranja, jer nakon tri dana od konzumacije marihuane do nastanka predmetne prometne nesreće opojna d...

za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna stvar – pojam (čl. 1063. ZOO/05)

 

To što je stablo po navodima tuženika i utvrđenju vještaka za šumarstvo i lovstvo, vjerojatno bilo zdravo, stabilno, održavalo i štitilo funkciju zaštite riječne obale od erozije toka rijeke, ne znači da ne predstavlja opasnu stvar u trenutku kada se odlomilo, pa stoga i postoji odgovornost tuženika za nastalu štetu od opasne stvari.

za članove

Ugovor o osiguranju imovine – osiguranje automobilskog kaska – ništetnost odredbi o gubitku prava iz osiguranja (čl. 942. ZOO/05)

 

Pravovaljan gubitak prava iz osiguranja može se pojaviti kao sankcija zbog povrede propisanih ili ugovorenih obveza do koje je došlo prije nastupa osiguranog slučaja, a ako je osiguranik te obveze povrijedio nakon nastupa osiguranog slučaja, ne može biti sankcioniran time da zbog takvog ponašanja iz...

za članove

Odgovornost za štetu - naknada imovinske štete – utvrđivanje stvarne štete – pojedino davanje – po propisima o mirovinskom osiguranju (Čl. 163. ZMO)

 

Sama činjenica da tužitelju - Zavodu za mirovinsko osiguranje pripada pravo zahtijevati naknadu štete koju predstavljaju novčana davanja na teret mirovinskog osiguranja izvršena osiguraniku tužitelja nije sama po sebi osnova za dosuđenje štete, jer u postupcima naknade štete onaj tko tvrdi da mu je ...

za članove

Odgovornost za štetu – popravljanje neimovinske štete – povreda prava osobnosti – nasljeđivanje (Čl. 1105. ZOO/05)

 

U situaciji kada oštećenik koji je direktno stradao u prometnoj nezgodi podnese zahtjev za naknadu štete zbog povrede prava osobnosti i, izvjesno vrijeme nakon podnošenja zahtjeva premine od posljedica zadobivenih u prometnoj nezgodi, u takvoj situaciji njegov nasljednik, u odnosu na podneseni zahtj...

za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna djelatnost – pojam (Čl.1064. ZOO)

 

Sječa stabala na strmom terenu sa nagibom terena od oko 30 stupnjeva predstavlja opasnu djelatnost.

za članove

Zastara – prekid zastare – priznanje duga (čl. 240 ZOO/05)

 

Sama činjenica što je tuženik tužitelju ponudio mogućnost sklapanja izvansudske nagodbe ne znači i priznanje duga, jer je ponuda tuženika za sklapanje izvansudske nagodbe samo prijedlog da se sklopi izvansudska nagodba, stoga se taj prijedlog ne može smatrati pravno relevantnim aktom o priznanju dug...

za članove

Odgovornost za štetu – kad je šteta prouzročena stanjem javne ceste – pasivna legitimacija (Čl. 1. ZC)

 

Pravna osoba koja upravlja javnom cestom u nenasljenem mjestu je dužna osigurati da se odron kamenja ne nađe na cesti i time uzrokuje nastanak štete, a što je u konkretnom slučaju propušteno učiniti, posljedično čemu je odgovorna za nastup štete.

za članove

Ugovor o osiguranju – osiguranje od odgovornosti - neposredni zahtjev treće oštećene osobe – zastara (Čl. 234. ZOO/05)

 

Kako je odredbom čl. 234. st. 5. ZOO-a propisano da neposredni zahtjev treće oštećene osobe prema osiguratelju zastarijeva u isto vrijeme za koje zastarijeva njegov zahtjev prema osiguraniku odgovornom za štetu, dolazi se do rokova zastare tražbine naknade štete iz odredbe čl. 230. ZOO-a. Predmet ...

za članove

Dobrovoljno osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja – alkoholiziranost vozača – ozljede putnika – uzročna veza – gubitak prava na osigurninu. (Čl. 11. Posebnih uvjeta osiguratelja

 

Neosnovan je tužbeni zahtjev tužitelja – putnika u vozilu na isplatu naknade po osnovi dobrovoljnog osiguranja vozača i putnika od nesretnog slučaja, obzirom na činjenicu da je tužitelju – putniku bilo poznato da je vozač neposredno prije vožnje konzumirao alkohol.

za članove

Povreda prava osobnosti na tjelesno zdravlje – naknada neimovinske štete - laka tjelesna ozljeda (čl. 1100. ZOO/05)

 

Kada iz medicinske dokumentacije tužiteljice proizlazi da je zadobivena ozljeda zahtijevala specijalističko liječenje i provođenje fizikalne terapije čemu je tužiteljica bila podvrgnuta i što je sve provela, pa se u takvim okolnostima ipak ne može uzeti da se njena ozljeda, iako laka, ima smatrati n...

< Noviji članciStariji članci >
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Kako je vaš poslodavac organizirao poslovanje u korona krizi?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)
rbrletic | 12.4.2019. 12:58:49
OSIGURANJE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA