Profil korisnika

Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

za članove

Ugovor o osiguranju imovine – osiguranje automobilskog kaska – ništetnost odredbi o gubitku prava iz osiguranja (čl. 942. ZOO/05)

 

Pravovaljan gubitak prava iz osiguranja može se pojaviti kao sankcija zbog povrede propisanih ili ugovorenih obveza do koje je došlo prije nastupa osiguranog slučaja, a ako je osiguranik te obveze povrijedio nakon nastupa osiguranog slučaja, ne može biti sankcioniran time da zbog takvog ponašanja iz...

za članove

Odgovornost za štetu - naknada imovinske štete – utvrđivanje stvarne štete – pojedino davanje – po propisima o mirovinskom osiguranju (Čl. 163. ZMO)

 

Sama činjenica da tužitelju - Zavodu za mirovinsko osiguranje pripada pravo zahtijevati naknadu štete koju predstavljaju novčana davanja na teret mirovinskog osiguranja izvršena osiguraniku tužitelja nije sama po sebi osnova za dosuđenje štete, jer u postupcima naknade štete onaj tko tvrdi da mu je ...

za članove

Odgovornost za štetu – popravljanje neimovinske štete – povreda prava osobnosti – nasljeđivanje (Čl. 1105. ZOO/05)

 

U situaciji kada oštećenik koji je direktno stradao u prometnoj nezgodi podnese zahtjev za naknadu štete zbog povrede prava osobnosti i, izvjesno vrijeme nakon podnošenja zahtjeva premine od posljedica zadobivenih u prometnoj nezgodi, u takvoj situaciji njegov nasljednik, u odnosu na podneseni zahtj...

za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna djelatnost – pojam (Čl.1064. ZOO)

 

Sječa stabala na strmom terenu sa nagibom terena od oko 30 stupnjeva predstavlja opasnu djelatnost.

za članove

Zastara – prekid zastare – priznanje duga (čl. 240 ZOO/05)

 

Sama činjenica što je tuženik tužitelju ponudio mogućnost sklapanja izvansudske nagodbe ne znači i priznanje duga, jer je ponuda tuženika za sklapanje izvansudske nagodbe samo prijedlog da se sklopi izvansudska nagodba, stoga se taj prijedlog ne može smatrati pravno relevantnim aktom o priznanju dug...

za članove

Odgovornost za štetu – kad je šteta prouzročena stanjem javne ceste – pasivna legitimacija (Čl. 1. ZC)

 

Pravna osoba koja upravlja javnom cestom u nenasljenem mjestu je dužna osigurati da se odron kamenja ne nađe na cesti i time uzrokuje nastanak štete, a što je u konkretnom slučaju propušteno učiniti, posljedično čemu je odgovorna za nastup štete.

za članove

Ugovor o osiguranju – osiguranje od odgovornosti - neposredni zahtjev treće oštećene osobe – zastara (Čl. 234. ZOO/05)

 

Kako je odredbom čl. 234. st. 5. ZOO-a propisano da neposredni zahtjev treće oštećene osobe prema osiguratelju zastarijeva u isto vrijeme za koje zastarijeva njegov zahtjev prema osiguraniku odgovornom za štetu, dolazi se do rokova zastare tražbine naknade štete iz odredbe čl. 230. ZOO-a. Predmet ...

za članove

Dobrovoljno osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja – alkoholiziranost vozača – ozljede putnika – uzročna veza – gubitak prava na osigurninu. (Čl. 11. Posebnih uvjeta osiguratelja

 

Neosnovan je tužbeni zahtjev tužitelja – putnika u vozilu na isplatu naknade po osnovi dobrovoljnog osiguranja vozača i putnika od nesretnog slučaja, obzirom na činjenicu da je tužitelju – putniku bilo poznato da je vozač neposredno prije vožnje konzumirao alkohol.

za članove

Povreda prava osobnosti na tjelesno zdravlje – naknada neimovinske štete - laka tjelesna ozljeda (čl. 1100. ZOO/05)

 

Kada iz medicinske dokumentacije tužiteljice proizlazi da je zadobivena ozljeda zahtijevala specijalističko liječenje i provođenje fizikalne terapije čemu je tužiteljica bila podvrgnuta i što je sve provela, pa se u takvim okolnostima ipak ne može uzeti da se njena ozljeda, iako laka, ima smatrati n...

za članove

Odgovornost za štetu – izazvanu motornim vozilom u pogonu – međusobni zahtjevi vlasnika vozila – odgovornost po osnovi krivnje (Čl. 1072. ZOO/05)

 

Iako je vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržava smjer svojeg kretanja, pogrešan je stav prvostupanjskog suda...

za članove

Popravljanje imovinske štete – uspostava prijašnjeg stanja – plaćanje poreza na dodanu vrijednost (Čl. 1085. ZOO/05).

 

Tužitelju kao fizičkoj osobi koja nije obveznik poreza na dodanu vrijednost pripada i pravo na iznos poreza na dodanu vrijednost koji je platio, neovisno o načinu obračuna osnovice premije osiguranja.

za članove

Obvezno odnosi – ugovorne obveze – obnova (novacija) ugovora (Čl. 145. ZOO/05)

 

Kad su tužitelj i tuženik sklopljenom nagodbom pretvorile svoj izvanugovorni odnos u ugovorni odnos, odnos između tužitelja i tuženika treba tumačiti prema odredbama sklopljene nagodbe, čiji je cilj bio zamijeniti postojeću obvezu tuženika novom obvezom, pa je tužitelj ovlašten zahtijevati samo ispunjenje obveze utvrđene nagodbom.

< Noviji članciStariji članci >
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Kako je vaš poslodavac organizirao poslovanje u korona krizi?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)
rbrletic | 12.4.2019. 12:58:49
OSIGURANJE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA