Profil korisnika

Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

za članove

Odgovornost za štetu – objektivna odgovornost poslodavca – ozljeda na radu (čl. 15. ZZR)

 

Odgovornost poslodavca je objektivna i zasniva se na pretpostavci uzročnosti između štete i tehnološkog procesa odnosno zaštite na radu.

za članove

Obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti – pojam upotrebe vozila (čl. 22. ZOOP)

 

U situaciji kada je do nezgode došlo dok je traktor stajao u dvorištu te je kardanom bio spojen za pokretnu traku za prijenos kukuruza, dakle isti je služio kao radni stroj, a bez istovremenog sudjelovanja u prometu, onda je ocijeniti da se ne radi o motornom vozilu u upotrebi.

za članove

Ugovor o osiguranju – općenito – predaja uvjeta osiguranja (čl. 902. st. 3. ZOO/91)

 

Kada iz uvjeta osiguranja nigdje ne proizlazi da bi se eksplozija kao osigurana opasnost odnosila na eksploziju bombe, sama činjenica da tužitelj nije primio uvjete, ne može utjecati na proširenje opsega pokrića osiguranja, kada to uvjetima koji su sastavni dio zaključenih polica nije ugovoreno.

za članove

Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete Vrhovnog suda Republike Hrvatske – NOVO pravno shvaćanje od 15. lipnja 2020.

 

Mijenjaju se Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete VSRH od 29. studenog 2002., na način da se tada prihvaćeni iznosi naznačeni u novčanim jedinicama (kune) povećavaju za 50%.

za članove

Naknada materijalne (imovinske) u slučaju smrti slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja – posredna šteta - izgubljena zarada (čl. 195. ZOO/91)

 

Kada je riječ o posrednoj šteti, posredno oštećeni nemaju pravo na naknadu štete zbog izgubljene zarade, već imaju pravo na naknadu štete samo onda kada je to zakonom izričito predviđeno.

za članove

Popravljanje štete – doprinos oštećenika vlastitoj šteti - djelomično oslobođenje od odgovornosti (čl. 1067. ZOO)

 

Postoji doprinos oštećenika vlastitoj šteti u visini od 40 % kada je kao pješak u dobi od 14 godina nesmotreno stupio na kolnik ne uvjerivši se prije toga pogledom u lijevo i u desno da kolnik može prijeći na siguran način, je osoba od 14 godina je sposobna shvatiti osnovno pravilo kretanja u prometu, a to je da je prije prelaska ceste potrebno pogledati u lijevo i u desno.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – isključenja iz osiguranja - suputnik u neregistriranom vozilu (čl. 23. ZOOP)

 

Pravo na naknadu štete po osnovi osiguranja od automobilske odgovornosti nema suputnik koji je dragovoljno ušao u neregistrirano vozilo bez istaknutih oznaka na vozilu, ako osiguratelj dokaže da je ta okolnost suputniku bila poznata.

za članove

Naknada neimovinske štete – povreda prava osobnosti – nasljeđivanje tražbine (čl. 1105. ZOO)

 

Potpuno je neprihvatljivo da oštećenici kod kojih se primjerice radi o kliničkoj smrti nemaju pravo na naknadu neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti, a što je u suprotnosti sa već navedenom objektivnom koncepcijom koju je prihvatio ZOO u vezi naknade neimovinske štete.

za članove

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) – osigurani (nesretni) slučaj – pojam (čl. 922. ZOO)

 

Zastoj srca koji je doživio tužitelj predstavlja bolest, a bolest je kao takva isključena iz pojma i opisa što se sve smatra nesretnim slučajem. Da bi se neki događaj smatrao nesretnim slučajem, mora biti iznenadan, nezavisan od volje osiguranika, vanjski, izvan tijela osiguranika, nagao i s posljedicom za život (smrt) odnosno zdravlje osiguranika (invalidnost). Međutim, značajka vanjskosti ne postoji u slučaju bolesti, već isključivo kod nesretnog slučaja. Dakle, da bi se određeni događaj smatrao nesretnim slučajem neophodno je da prvi i izravni uzrok nastanka nesretnog slučaja dolazi izvana, iz okoline koja okružuje osiguranika.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – solidarna odgovornost osiguratelja vučnog i priključnog vozila (čl. 414. ZOO/91)

 

Kada vučno i priključno vozilo čine jednu funkcionalnu cjelinu i kada su osiguravatelji vučnog i priključnog vozila različite osobe, oba osiguravatelja odgovaraju solidarno za štetu nastalu trećim osobama, budući da upravo činjenica da vučno i priključno vozilo predstavljaju jednu povezanu cjelinu znači i mogućnost oštećenika tražiti naknadu štete solidarno od oba osiguratelja.

za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili djelatnosti – oslobođenje od odgovornosti – viša sila (čl. 1067. ZOO)

 

Grmljavinsko nevrijeme i brzina vjetra između 19 do 33 km/sat koje su uzrokovale pad stabla, nisu rijetka pojava koja je nepredvidiva, te se ne može tumačiti kao nekim posebnim vremenskim, nepredviđenim događajem.

za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna stvar – pojam (čl. 1063. ZOO)

 

Inox stepenice za ulazak u more unatoč rukohvatima s obje strane sa gazištima od inox limova i tipskim protukliznim čepovima na gazištima s posljednjom stepenicom uronjenom u more i koje su unatoč poduzetim protukliznim mjerama bile skliske, a s kojih se djeca da bi ušla u more moraju odgurnuti jer ne mogu dotaknuti dno smatraju se opasnom stvari.

Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Je li korona kriza promjenila vaš posao i način rada?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)
rbrletic | 12.4.2019. 12:58:49
OSIGURANJE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA