Profil korisnika

Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

za članove

Naknada neimovinske štete – povreda prava osobnosti – nasljeđivanje tražbine (čl. 1105. ZOO)

 

Potpuno je neprihvatljivo da oštećenici kod kojih se primjerice radi o kliničkoj smrti nemaju pravo na naknadu neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti, a što je u suprotnosti sa već navedenom objektivnom koncepcijom koju je prihvatio ZOO u vezi naknade neimovinske štete.

za članove

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) – osigurani (nesretni) slučaj – pojam (čl. 922. ZOO)

 

Zastoj srca koji je doživio tužitelj predstavlja bolest, a bolest je kao takva isključena iz pojma i opisa što se sve smatra nesretnim slučajem. Da bi se neki događaj smatrao nesretnim slučajem, mora biti iznenadan, nezavisan od volje osiguranika, vanjski, izvan tijela osiguranika, nagao i s posljedicom za život (smrt) odnosno zdravlje osiguranika (invalidnost). Međutim, značajka vanjskosti ne postoji u slučaju bolesti, već isključivo kod nesretnog slučaja. Dakle, da bi se određeni događaj smatrao nesretnim slučajem neophodno je da prvi i izravni uzrok nastanka nesretnog slučaja dolazi izvana, iz okoline koja okružuje osiguranika.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – solidarna odgovornost osiguratelja vučnog i priključnog vozila (čl. 414. ZOO/91)

 

Kada vučno i priključno vozilo čine jednu funkcionalnu cjelinu i kada su osiguravatelji vučnog i priključnog vozila različite osobe, oba osiguravatelja odgovaraju solidarno za štetu nastalu trećim osobama, budući da upravo činjenica da vučno i priključno vozilo predstavljaju jednu povezanu cjelinu znači i mogućnost oštećenika tražiti naknadu štete solidarno od oba osiguratelja.

za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili djelatnosti – oslobođenje od odgovornosti – viša sila (čl. 1067. ZOO)

 

Grmljavinsko nevrijeme i brzina vjetra između 19 do 33 km/sat koje su uzrokovale pad stabla, nisu rijetka pojava koja je nepredvidiva, te se ne može tumačiti kao nekim posebnim vremenskim, nepredviđenim događajem.

za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna stvar – pojam (čl. 1063. ZOO)

 

Inox stepenice za ulazak u more unatoč rukohvatima s obje strane sa gazištima od inox limova i tipskim protukliznim čepovima na gazištima s posljednjom stepenicom uronjenom u more i koje su unatoč poduzetim protukliznim mjerama bile skliske, a s kojih se djeca da bi ušla u more moraju odgurnuti jer ne mogu dotaknuti dno smatraju se opasnom stvari.

za članove

Zahtjev socijalnog osiguranja - razmjerni iznos invalidske mirovine i naknada za tjelesno oštećenje – obveza osiguratelja (čl. 210 ZMIO)

 

Kad je osiguranica tužitelja – Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) otišla u invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad koja je utvrđena zbog bolesti, a ne zbog ozljede na radnom mjestu, to nisu ostvarene zakonom propisane pretpostavke za odgovornost tuženika kao poslodavca za š...

za članove

Odgovornost za štetu – odgovornost od opsne stvari ili opasne djelatnost – opasna stvar – pojam (čl. 1045. ZOO/05)

 

Gliser koji se je kretao na način koji je zabranjen, glisirajući na udaljenosti manjoj od propisanih 300 m od obale, u odnosu na ronioca u moru predstavlja opasnu stvar od koje potječe povećana opasnost za okolinu u kojem slučaju se za štetu odgovara bez obzira na krivnju.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – automobilistička utrka – odgovornost Hrvatskog ureda za osiguranje (čl. 91. ZO/97)

 

Ne postoji odgovornost Hrvatskog ureda za osiguranje u situaciji kada je automobil koji je sudjelovao u automobilističkoj utrci i kretao se trkaćom stazom sletio sa staze i ozlijedio tužitelja.

za članove

Popravljanje imovinske štete – pravo regresa Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (čl. 113. ZOZO)

 

Osiguratelj od automobilske odgovornosti obvezan je naknaditi štetu Hrvatskom zavodu za osiguranje kada je ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti sklopljen prije 1. siječnja 2009., kada je stupio na snagu ZOZO/08, budući da se obveza izdvajanja prihoda u postotku od naplaćene funkcionalne premije osiguranja od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti odnosi na ugovore o osiguranju od automobilske odgovornosti sklopljene nakon 1. siječnja 2009.

za članove

Odgovornost za štetu - nezgoda izazvana motornim vozilom u pokretu – primjena propisa o sigurnosti prometa na cestama (čl. 178. ZOO/91)

 

Parnični sud nije vezan glede ocjene odgovornosti za naknadu štete odlukom prekršajnog suda te nema zapreke da se u parničnom postupku utvrdi drugačije činjenično stanje nego je utvrđeno u prekršajnom postupku i pitanje odgovornosti za štetu ocijeni drugačije, te ukoliko je sudionicima u prometu mog...

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – naknada štete – tijek zateznih kamata (čl. 12. ZOOP)

 

U slučaju kada postoji odgovornost osiguratelja za naknadu štete da pri odluci o tijeku zateznih kamata na dosuđenu neimovinsku i imovinsku štetu valja imati na umu odredbe Zakona o obveznim osiguranjima u prometu kojima je propisano da osiguratelj u slučaju neizvršenja svoje obveze naknade štete u roku, uz dužni iznos naknade štete, duguje i isplatu zatezne kamate od dana podnošenja odštetnog zahtjeva.

za članove

Ugovor o osiguranju imovine – obveze osiguratelja – isplata osigurnine - zakašnjenje u ispunjenju (čl. 943. ZOO)

 

Ako osiguratelj svojom krivnjom zakasni s ispunjenjem obveze iz ugovora o osiguranju, vjerovnik-osiguranik osim prava na isplatu osigurnine i prava na zateznu kamatu, ima pravo i na razliku do potpune naknade štete - ako je šteta koju trpi veća od iznosa koji mu pripada na ime zatezne kamate.

Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Kako je vaš poslodavac organizirao poslovanje u korona krizi?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)
rbrletic | 12.4.2019. 12:58:49
OSIGURANJE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA