Profil korisnika

Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

za članove

Odgovornost za štetu - popravljanje neimovinske štete – trenutak nastanka štete – primjena odgovarajućeg zakona čl. 1163. ZOO/05)

 

Imajući u vidu da je tužiteljica radeći kod tuženika u razdoblju prije stupanja na snagu ZOO/05 bila izložena štetnim zračenjima te da joj je bolest dijagnosticirana u kolovozu 2005., za zaključiti je da je obvezni odnos odgovornosti za štetu nastao prije 1. siječnja 2006.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – inozemno vozilo – odgovornost Hrvatskog ureda za osiguranje - naknada imovinske i neimovinske štete – početak tijeka zatezne kamate (čl. 12. ZOOP)

 

U slučaju kada postoji odgovornost osiguratelja za naknadu štete, pri odluci o tijeku zateznih kamata na dosuđenu neimovinsku i imovinsku štetu valja imati na umu Zakon o obveznim osiguranjima u prometu.

za članove

Odgovornost za štetu – divljač na prometnici – odgovornost lovačkog društva (čl. 83. ZL)

 

Odštetna odgovornost osoba koje gospodare lovištima nije uređena Zakonom o cestama, već je odgovornost tih osoba, i to kao objektivna, uređena odredbama Zakona o lovstvu i općim propisima obveznog prava.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – imovinska nenovčana šteta – pravo oštećenika na zakonsku zateznu kamatu (čl. 12. ZOOP)

 

U slučaju novčane naknade imovinske nenovčane štete (troškovi tuđe pomoći i njege) zakonska zatezna kamata teče od dana podnošenja odštetnog zahtjeva.

za članove

Ugovor o osiguranju – osiguranje automobilskog kaska – ništetnost odredaba o gubitku prava na osigurninu (čl. 942. ZOO)

 

Ako je nakon prometne nezgode, policijski službenik u službenoj zabilješci izričito naveo da vozači nisu pokazivali znakove alkoholiziranosti, ništetna je odredba Uvjeta kasko osiguranja kojima se nalaže osiguraniku da osigura svoje alkotestiranje i to pod gubitkom prava iz ugovora o osiguranju.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti - prošireno pokriće vozača od posljedica nesretnog slučaja sa uključenim rizikom smrti – upotreba vozila – osigurani slučaj (čl.922. ZOO)

 

Pojam „upotreba vozila”, ne ovisi o okolnosti je li predmetno vozilo u trenutku nezgode bilo zaustavljeno ili se nalazilo na parkiralištu jer su parkiranje i razdoblje mirovanja vozila prirodne i nužne faze koje su sastavni dio njegove upotrebe kao prijevoznog sredstva.

za članove

Osiguranje od opće (javne) odgovornosti – treća osoba – pojam (čl. 964. ZOO)

 

Osiguranikov sin koji s njim ne živi u zajedničkom kućanstvu i kojeg je dužan uzdržavati, smatra se trećom osobom koja ima pravo zahtijevati naknadu za pretrpljenu štetu.

za članove

Naknada štete u slučaju gubitka prava iz osiguranja – vožnja pod utjecajem alkohola – pravna priroda obveze regresnog dužnika (čl. 24. ZOOP)

 

Pravna priroda regresne obveze dužnika nije takva da ne bi mogla prijeći na nasljednike, jer nije u pitanju strogo osobna obveza, nego imovinska obveza koja prelazi na njegove nasljednike koji za istu odgovaraju do visine vrijednosti naslijeđene imovine.

za članove

Odgovornost za štetu – objektivna odgovornost poslodavca – ozljeda na radu (čl. 15. ZZR)

 

Odgovornost poslodavca je objektivna i zasniva se na pretpostavci uzročnosti između štete i tehnološkog procesa odnosno zaštite na radu.

za članove

Obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti – pojam upotrebe vozila (čl. 22. ZOOP)

 

U situaciji kada je do nezgode došlo dok je traktor stajao u dvorištu te je kardanom bio spojen za pokretnu traku za prijenos kukuruza, dakle isti je služio kao radni stroj, a bez istovremenog sudjelovanja u prometu, onda je ocijeniti da se ne radi o motornom vozilu u upotrebi.

za članove

Ugovor o osiguranju – općenito – predaja uvjeta osiguranja (čl. 902. st. 3. ZOO/91)

 

Kada iz uvjeta osiguranja nigdje ne proizlazi da bi se eksplozija kao osigurana opasnost odnosila na eksploziju bombe, sama činjenica da tužitelj nije primio uvjete, ne može utjecati na proširenje opsega pokrića osiguranja, kada to uvjetima koji su sastavni dio zaključenih polica nije ugovoreno.

za članove

Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete Vrhovnog suda Republike Hrvatske – NOVO pravno shvaćanje od 15. lipnja 2020.

 

Mijenjaju se Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete VSRH od 29. studenog 2002., na način da se tada prihvaćeni iznosi naznačeni u novčanim jedinicama (kune) povećavaju za 50%.

Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Je li korona kriza promjenila vaš posao i način rada?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 23.10.2020. 16:29:39
Osiguranje vozača koji je skrivio nesreću
SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)