Profil korisnika

Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

za članove

Odgovornost za štetu – nalet na divljač - odgovornost po osnovi krivnje (čl. 1049. ZOO)

 

Sama činjenica da je lisica dospjela na kolnik autoceste po ocjeni suda prvog stupnja ukazuje na propust tuženika, odnosno neadekvatnost ograde, odnosno njenog održavanja.

za članove

Obavezno osiguranje od odgovornosti odvjetnika - prigovori osiguratelja (čl. 945 ZOO)

 

U situaciji kada se radi o zakonom propisanom obveznom osiguranju od odgovornosti, osiguratelj ne može protiv odštetnog zahtjeva treće osobe istaknuti prigovore koje bi mogao isticati prema osiguraniku. U tom je kontekstu okolnost je li šteta tužitelju počinjena grubom nepažnjom tuženikova osiguranika – odvjetnika i u ovom postupku umješača bez ikakva utjecaja na tužitelja kao oštećenika. Ona je relevantna samo za međusobni odnos tuženika kao osiguratelja i umješača kao osiguranika u pogledu postojanja pretpostavki za regresnu odgovornost umješača spram tuženika.

za članove

Osiguranje od odgovornosti – odgovornost poslodavca prema djelatnicima – isključenja iz osiguranja – namjerno izazivanje osiguranog slučaja (čl. 944. ZOO)

 

Okolnost da je osiguranik - poslodavac tužitelja prilikom organiziranja rada kršio odredbe zaštite na radu uslijed čega je došlo do štetnog događaja, te su u kaznenom poslodavac tužitelja i odgovorna osoba proglašeni krivima jer su iz nehaja počinili kazneno djelo protiv opće sigurnosti, ne može se...

za članove

Zaštita potrošača – nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima (čl. 49. ZZP)

 

Ugovorna odredba o kojoj se nije pojedinačno pregovaralo smatra se nepoštenom ako, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, uzrokuje znatnu neravnotežu u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu potrošača. Smatra se da se o pojedinoj ugovornoj odredbi nije pojedinačno pregovaralo ako je tu odredbu unaprijed formulirao trgovac, zbog čega potrošač nije imao utjecaja na njezin sadržaj, poglavito ako je riječ o odredbi unaprijed formuliranog standardnog ugovora trgovca. Pravna posljedica takve nepoštene odredbe je njena ništetnost.

za članove

Popravljanje neimovinske štete – u slučaju smrti bliske osobe – brata ili sestre – pojam trajnije zajednice života (čl. 1101. ZOO)

 

Trajnijom zajednicom života između brata i sestre ne smatra življenje u istom stambenom prostoru, niti vođenje zajedničkog domaćinstva, a isto tako niti novčano pomaganje, već se podrazumijeva postojanje snažne emocionalne povezanosti braće i sestara koja proizlazi iz njihovog zajedničkog obrazovanja, odgoja i razmjene njihove ljubavi te brige i poštovanja.

za članove

Naknada neimovinske štete – pravo na pravičnu novčanu naknadu u slučaju smrti ili osobito teškog invaliditeta neke osobe (čl. 1101. ZOO)

 

Stupanj invaliditeta (80%) i pojavni oblici invaliditeta kroz koje se invaliditet očituje (vanjske manifestacije invaliditeta), uz koje, doduše uz pojačane napore i tuđu pomoć oštećenik samostalno obavlja osnovne životne aktivnosti, kao npr. hranjenje, komunikacija, gledanje televizije, opravdavaju dosuđenje...

za članove

Opasna stvar – neosigurani vodeni skuter – odgovornost imaoca – regresno pravo Hrvatskog ureda za osiguranje (čl. 86. ZOS/94)

 

Hrvatski ured za osiguranje ima pravo na naknadu iznosa koji je isplatio oštećenom od odgovorne osobe koja je upravljala neosiguranim vodenim skuterom.

za članove

Odgovornost za štetu – divljač na cesti – objektivna odgovornost lovoovlaštetnika (čl. 1064. ZOO)

 

Divljač se smatra opasnom stvari, pa za nastalu štetu uslijed naleta vozila na divljač na cesti, odgovara lovoovlaštenik koji gospodari lovištem.

za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna stvar – pojam (čl. 1063. ZOO)

 

Brodica na motorni pogon predstavlja opasnu stvar. Predmet spora je zahtjev tužiteljice za naknadu štete koju trpi iz štetnog događaja od 7. listopada 2008. u kojem je smrtno stradao njen suprug.

za članove

Odgovornost za štetu – komunalno gospodarstvo – održavanje komunalne infrastrukture (čl. 2. ZKG)

 

Osoba koja je na sebe preuzela obvezu kontrole i održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda odgovara za štetu zbog nesavjesnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture (šahte javne oborinske i kanalizacijske odvodnje).

za članove

Ozljeda na radu – objektivna odgovornost poslodavca - oslobođenje od odgovornosti (čl. 25. ZOR)

 

Radnik koji je osposobljen za rad na siguran način i kojemu su pružena sva zaštita sredstva, mora biti u svakom trenutku svjestan posljedica obavljanja poslova suprotno pravilima zaštite na radu.

za članove

Ugovor o zastupanju – troškovi zastupanja po odvjetniku – početak tijeka zastare (čl. 215. ZOO)

 

Zastarijevanje zahtjeva odvjetnika za obavljane radnje zastupanja počinje teći od dana kada su te radnje obavljene, jer zakonom nije za potraživanje odvjetnika za obavljanje odvjetničke usluge ništa drugo propisano.

Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Je li korona kriza promjenila vaš posao i način rada?Osiguranje Forum

Posjeti forum

Dakio | 29.8.2022. 15:10:28
Dodatno zdravstveno osiguranje(iskustva)
musawo | 2.4.2022. 16:18:26
BUY SSD CHEMICAL CLEANSING FOR MONEY+27717917137WHATSAPP
musawo | 2.4.2022. 16:21:49
Join illuminati and live happy life+27717917137whatsapp in south africa,sudan,namibia
musawo | 2.4.2022. 16:23:12
Politician join illuminati+27717917137whatsapp in south africa