Profil korisnika

Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

za članove

Ugovor o osiguranju imovine – porez na dodanu vrijednost – načelo potpune naknade (čl. 1090. ZOO/05)

 

Nije odlučno je li tužitelj štetu otklonio i tako za troškove popravka platio PDV, jer odredba čl. 1090. ZOO-a u štetu koju tužitelj trpi uključuje i porez na dodanu vrijednost.

za članove

Osiguranje osoba – osiguranje od posljedica nesretnog slučaja – tablice invaliditeta – općenito.

 

Ako je kod osiguranika postojao trajni invaliditet prije nastanka nesretnog slučaja, na način, ako je ranija kronična bolest uzrok nastanka nesretnog slučaja, osiguratelj je ovlašten konačni invaliditet umanjiti za jednu polovinu u skladu sa odgovarajućom točkom Tablice invaliditeta.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – visina obveze osiguratelja - svota osiguranja (čl. 55. ZOSOIO)

 

Limit obveze odgovornog osiguratelja obračunava tako da se utvrdi ukupan iznos štete iz štetnog događaja prema kriterijima i cijenama koji su bili u vrijeme nastanka štete (novčana šteta), a nenovčana materijalna i nematerijalna šteta te kapitalizirani iznos rente prema kriterijima i cijenama u vrijeme štetnog događaja.

za članove

Odgovornost za štetu – javnobilježnička služba – odgovornost po osnovi krivnje (čl. 154. ZOO)

 

Javni bilježnik za štetu iz svog rada odgovara po načelu presumirane krivnje, što znači da se može osloboditi od odgovornosti za štetu ako dokaže da ista nije nastala uslijed obične nepažnje.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – svota osiguranja (čl. 85. ZOS)

 

U slučaju ako su vozila koja su sudjelovala u štetnom događaju bila osigurana kod različitih osiguratelja nema mogućnosti zbrajanja osiguranih svota po policama oba vozila kad naknađuje štetu trećoj osobi, već se šteta naknađuje u okviru limita osiguranja po jednom štetnom događaju.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – pasivna legitimacija Hrvatskog ureda za osiguranje – kada ne postoji (čl. 99. ZOSOIO)

 

Za ocjenu postojanja pasivne legitimacije Hrvatskog ureda za osiguranje mjerodavne su odredbe zakona koji je bio na snazi u vrijeme štetnog događaja.

za članove

Izvanugovorne obveze – stjecanje bez osnove – kad se može zadržati primljeno – zatezne kamate i parnični trošak (čl. 1117. ZOO/05)

 

Zatezne kamate i parnični trošak ne predstavljaju novčanu naknadu kao oblik popravljanja štete, odnosno ne predstavljaju njezin dio, te stoga ne mogu dijeliti pravnu sudbinu neosnovano plaćenih iznosa na ime naknade štete zbog ozljede tijela, narušenja zdravlja ili smrti.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – svota osiguranja – štetni događaj (čl. 85. ZOS)

 

U slučaju kada su vozila osigurana kod različitih osiguratelja, ili kada jedno vozilo nije osigurano pa odgovara Hrvatski ured za osiguranje, osiguratelji odnosno Hrvatsku ured za osiguranje odgovaraju do visine limita predviđenog po jednom štetnom događaju te ne dolazi u obzir naknada štete prema zbroju osiguranih iznosa za oba motorna vozila.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – gubitak prava iz osiguranja – vožnja pod utjecajem alkohola – teret dokazivanja (čl. 87. ZOS)

 

Na tuženiku (vozaču) je teret dokaza da štetni događaj nije u uzročnoj svezi sa činjenicom da je u trenutku prometne nezgode bio pod utjecajem alkohola.

za članove

Naknada imovinske štete – investicijsko ulaganje - totalna šteta (Čl. 1046. ZOO/05)

 

Nepravilan je zaključak prvostupanjskog suda da je tužiteljica trebala dokazati troškove popravka navedene tende i kupnje novih dijelova, ili kupnje nove tende te njezinog montiranja, jer je to u suprotnosti i s izvedenim dokazom vještačenjem kojim je utvrđeno da je u konkretnom slučaju nastala tzv. totalna šteta, bez vrijednosti ostatka.

za članove

Ugovor o osiguranju imovine - automobilski kasko – ništetnost odredaba o gubitku prava osiguranika (Čl. 942. ZOO/05)

 

Pravovaljan gubitak prava iz osiguranja može se pojaviti kao sankcija zbog povrede propisanih ili ugovorenih obveza do koje je došlo prije nastupa osiguranog slučaja, a ako je osiguranik te obveze povrijedio nakon nastupa osiguranog slučaja, ne može biti sankcioniran time da zbog takvog ponašanja izgubi pravo na osigurninu.

za članove

Ugovor o osiguranju imovine – svrha osiguranja imovine i iznos osigurnine (Čl. 949 ZOO/05)

 

Ako je iznos stvarne štete koju je tužitelj pretrpio nastupom osiguranog slučaja manji od iznosa osigurane svote koji predstavlja gornju granicu odgovornosti osiguratelja, onda osiguranik nema pravo zahtijevati isplatu osigurnine koja bi odgovarala iznosu osigurane svote već onaj iznos koji odgovara iznosu štete koju zaista i trpi.

Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Što vam je najbitnije kod kupovine osiguranja?


Osiguranje Forum

Posjeti forum

mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)
rbrletic | 12.4.2019. 12:58:49
OSIGURANJE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA
andrea_ | 27.3.2019. 13:26:08
telefonski pozivi stranakama drugih osigurajavajućih kuća