Profil korisnika

Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

za članove

Naknada neimovinske štete – pravo na pravičnu novčanu naknadu uslijed smrti bliske osobe – braći, sestrama - trajnija zajednica života – pojam (čl. 1101. ZOO)

 

Trajnijom zajednicom života između brata i sestre ne smatra življenje u istom stambenom prostoru niti vođenje zajedničkog domaćinstva, a isto tako niti novčano pomaganje, već se podrazumijeva postojanje snažne emocionalne povezanosti braće i sestara koja proizlazi iz njihovog zajedničkog obrazovanja, odgoja i razmjene njihove ljubavi te brige i poštivanja.

za članove

Odgovornost za štetu – objektivna odgovornost - pas kao opasna stvar (čl. 1064. ZOO)

 

U slučaju da se ne radi o napuštenoj životinji – psu kao opasnoj stvari, za štetu koju takva životinja prouzroči odgovoran je njezin vlasnik.

za članove

Ugovor o osiguranju – općenito – tumačenje ugovora (čl. 99. ZOO)

 

Pri tumačenju spornih odredbi ugovora ne treba se držati doslovnog tumačenja upotrijebljenih izraza, već treba istražiti zajedničku namjeru ugovaratelja i odredbu tako razumjeti kako to odgovara načelima obveznog prava.

za članove

Izvanugovorne obveze - popravljanje neimovinske štete – smrt bliske osobe – posredno oštećene osobe - mjerodavno pravo (čl. 8. HK)

 

U ovoj rubrici je 9. kolovoza 2017. publicirana presuda VSRH, Rev 744/2011-2 od 20. rujna 2016. godine, o mjerodavnom pravu za ocjenu izvanugovorne odgovornosti iz prometne nezgode na cestama u smislu članka 8. Haške konvencije „Međunarodni ugovori“, br. 9/94, koje se primjenjuje na posredno oštećene osobe (bliske srodnike). Kako je navedena presuda u tom dijelu ukinuta odlukom Ustavnog suda RH, nastavno iznosimo najrelevantnije dijelove odluke Ustavnog suda.

za članove

Ugovor o kasko osiguranju brodica i jahti – osiguranje u korist treće osobe – prijenos prava iz osiguranja (čl. 692. PZ)

 

Osiguranik ne može prenijeti svoje pravo iz osiguranja ako je mogućnost takva prijenosa izričito isključena u ugovoru o osiguranju.

za članove

Ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti – prijevarno izazivanje osiguranog slučaja – nema obveze osiguratelja (čl. 944. ZOO/05)

 

Kod utvrđene činjenice da se štetni događaj nije mogao dogoditi na po tužitelju opisani način, pravilno je prvostupanjski sud primijenio materijalno pravo (čl. 944. ZOO) odbijanjem tužbenog zahtjeva za naknadu imovinske štete na motociklu i opremi te s naslova tuđe pomoći, kao i zahtjev za naknadu neimovinske štete, s tim što je ovaj potonji zahtjev odbijen i zbog toga što tužitelj nije dokazao pretpostavke odštetne odgovornosti tuženika, prije svega uzročnu vezu između ozljeda opisanih u medicinskoj dokumentaciji i dinamike nastanka štetnog događaja.

za članove

Osiguranje poslodavca od odgovornosti – odgovornost prema vlastitim djelatnicima – nepažljiva radnja djelatnika (čl. 1067. ZOO/05)

 

Osiguratelj, nije u obvezi naknaditi štetu oštećeniku - djelatniku osiguranika koja je posljedica njegove nepažljive radnje - kada je prilikom silaska sa ljestava promašio zadnje gazište jer je mislio da je na zadnjem gazištu, ali je bio na predzadnjem zbog čega je izgubio ravnotežu i pao.

za članove

Dobrovoljno osiguranje od odgovornosti – neimovinska šteta – tijek zatezne kamate (čl. 919. ZOO).

 

Oštećenik ima pravo na zateznu kamatu i to od 15-tog dana od dana kada je osiguratelja došao u zakašnjenje s plaćanjem osigurane svote, odnosno od dana kada je osiguratelja mogao utvrditi osnovi i visinu obveze, na što mu je oštećenik dostavio zahtjev za naknadu i dokumentaciju vezanu uz nastup osiguranog slučaja.

za članove

Ugovor o osiguranju osoba – isključenje obveze osiguratelja – sudska kontrola uvjeta osiguranja (čl. 143. ZOO)

 

Ne smatra se nepravičnom i pretjerano strogom odredba uvjeta osiguranja koja predviđa isključenje obveze osiguratelja ukoliko je nesretni slučaj nastao pri upravljanju motornim vozilom bez propisane službene isprave.

za članove

Ugovor o osiguranju osoba – osiguranje od posljedica nesretnog slučaja – vinkulacija police osiguranja – isplata osigurnine (čl. 943. ZOO/05)

 

Činjenicom što je polica osiguranja vinkulirana u korist kreditora ne uspostavlja obveznopravni odnos korisnika kredita s kreditorom, već samo daje pravo kreditoru da se radi osiguranja otplate kredita naplati iz te police.

za članove

Ugovor o osiguranju imovine – porez na dodanu vrijednost – načelo potpune naknade (čl. 1090. ZOO/05)

 

Nije odlučno je li tužitelj štetu otklonio i tako za troškove popravka platio PDV, jer odredba čl. 1090. ZOO-a u štetu koju tužitelj trpi uključuje i porez na dodanu vrijednost.

za članove

Osiguranje osoba – osiguranje od posljedica nesretnog slučaja – tablice invaliditeta – općenito.

 

Ako je kod osiguranika postojao trajni invaliditet prije nastanka nesretnog slučaja, na način, ako je ranija kronična bolest uzrok nastanka nesretnog slučaja, osiguratelj je ovlašten konačni invaliditet umanjiti za jednu polovinu u skladu sa odgovarajućom točkom Tablice invaliditeta.

Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Što vam je najbitnije kod kupovine osiguranja?


Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)
rbrletic | 12.4.2019. 12:58:49
OSIGURANJE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA