Profil korisnika

Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

za članove

Popravljanje neimovinske štete – u slučaju smrti bliske osobe – brata ili sestre – pojam trajnije zajednice života (čl. 1101. ZOO)

 

Trajnijom zajednicom života između brata i sestre ne smatra življenje u istom stambenom prostoru, niti vođenje zajedničkog domaćinstva, a isto tako niti novčano pomaganje, već se podrazumijeva postojanje snažne emocionalne povezanosti braće i sestara koja proizlazi iz njihovog zajedničkog obrazovanja, odgoja i razmjene njihove ljubavi te brige i poštovanja.

za članove

Naknada neimovinske štete – pravo na pravičnu novčanu naknadu u slučaju smrti ili osobito teškog invaliditeta neke osobe (čl. 1101. ZOO)

 

Stupanj invaliditeta (80%) i pojavni oblici invaliditeta kroz koje se invaliditet očituje (vanjske manifestacije invaliditeta), uz koje, doduše uz pojačane napore i tuđu pomoć oštećenik samostalno obavlja osnovne životne aktivnosti, kao npr. hranjenje, komunikacija, gledanje televizije, opravdavaju dosuđenje...

za članove

Opasna stvar – neosigurani vodeni skuter – odgovornost imaoca – regresno pravo Hrvatskog ureda za osiguranje (čl. 86. ZOS/94)

 

Hrvatski ured za osiguranje ima pravo na naknadu iznosa koji je isplatio oštećenom od odgovorne osobe koja je upravljala neosiguranim vodenim skuterom.

za članove

Odgovornost za štetu – divljač na cesti – objektivna odgovornost lovoovlaštetnika (čl. 1064. ZOO)

 

Divljač se smatra opasnom stvari, pa za nastalu štetu uslijed naleta vozila na divljač na cesti, odgovara lovoovlaštenik koji gospodari lovištem.

za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna stvar – pojam (čl. 1063. ZOO)

 

Brodica na motorni pogon predstavlja opasnu stvar. Predmet spora je zahtjev tužiteljice za naknadu štete koju trpi iz štetnog događaja od 7. listopada 2008. u kojem je smrtno stradao njen suprug.

za članove

Odgovornost za štetu – komunalno gospodarstvo – održavanje komunalne infrastrukture (čl. 2. ZKG)

 

Osoba koja je na sebe preuzela obvezu kontrole i održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda odgovara za štetu zbog nesavjesnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture (šahte javne oborinske i kanalizacijske odvodnje).

za članove

Ozljeda na radu – objektivna odgovornost poslodavca - oslobođenje od odgovornosti (čl. 25. ZOR)

 

Radnik koji je osposobljen za rad na siguran način i kojemu su pružena sva zaštita sredstva, mora biti u svakom trenutku svjestan posljedica obavljanja poslova suprotno pravilima zaštite na radu.

za članove

Ugovor o zastupanju – troškovi zastupanja po odvjetniku – početak tijeka zastare (čl. 215. ZOO)

 

Zastarijevanje zahtjeva odvjetnika za obavljane radnje zastupanja počinje teći od dana kada su te radnje obavljene, jer zakonom nije za potraživanje odvjetnika za obavljanje odvjetničke usluge ništa drugo propisano.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – dobrovoljno prošireno „B“ osiguranje - revalorizacija svote osiguranja (čl. 21. ZOIO)

 

Kod proširenog tzv. „B“ osiguranja od automobilske odgovornosti, nema mogućnosti revalorizacije svote osiguranja obzirom da nema ugovorne odredbe po kojoj bi se osigurana svota navedena u polici osiguranja mogla revalorizirati.

za članove

Pravo osiguranja – uvjeti osiguranja – osiguranje kazneno pravne zaštite – isplata osigurnine (Čl. 943. ZOO)

 

Ne postoji obveza osiguratelja na isplatu osigurnine iz osnove naknade troškova kaznenog postupka prema tužitelju – vozaču vozila iz razloga što se štetni događaj nije dogodio njegovom krivnjom i što je imao mogućnost naknadu tih troškova ostvariti podnošenjem zahtjeva prema osobi koja je štetu prouzročila.

za članove

Naknada imovinske štete – naknada izmakle koristi – željeznički promet (čl.1089. ZOO)

 

U odnosu na visinu izmakle koristi, željezničkom prijevozniku pripada pravo na naknadu izmakle koristi za cjelokupno vrijeme neuporabe oštećenog putničkog vagona potrebnog da se vagon dovede u stanje prije štetnog događaja, dakle u stanje sigurno za korištenje vagona u željezničkom prometu, a koje ...

za članove

Naknada materijalne štete u slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja – izgubljena zarada (čl. 195. ZOO/91)

 

Kada oštećeni trpi štetu zbog nemogućnosti ostvarivanja zarade zbog trajne nesposobnosti za rad ta šteta ne može iznositi više od onog iznosa koji svaka osoba može ostvariti istom vrstom rada pod istim okolnostima podmirujući sve obveze na ime poreza, doprinosa i ostalih davanja koja se obvezno izdvajaju iz isplaćenih naknada za rad.

Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Je li korona kriza promjenila vaš posao i način rada?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 23.10.2020. 16:29:39
Osiguranje vozača koji je skrivio nesreću
SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)