Profil korisnika

Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

za članove

Zaštita potrošača – nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima (čl. 49. ZZP)

 

Ugovorna odredba o kojoj se nije pojedinačno pregovaralo smatra se nepoštenom ako, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, uzrokuje znatnu neravnotežu u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu potrošača. Smatra se da se o pojedinoj ugovornoj odredbi nije pojedinačno pregovaralo ako je tu odredbu unaprijed formulirao trgovac, zbog čega potrošač nije imao utjecaja na njezin sadržaj, poglavito ako je riječ o odredbi unaprijed formuliranog standardnog ugovora trgovca. Pravna posljedica takve nepoštene odredbe je njena ništetnost.

za članove

Popravljanje neimovinske štete – u slučaju smrti bliske osobe – brata ili sestre – pojam trajnije zajednice života (čl. 1101. ZOO)

 

Trajnijom zajednicom života između brata i sestre ne smatra življenje u istom stambenom prostoru, niti vođenje zajedničkog domaćinstva, a isto tako niti novčano pomaganje, već se podrazumijeva postojanje snažne emocionalne povezanosti braće i sestara koja proizlazi iz njihovog zajedničkog obrazovanja, odgoja i razmjene njihove ljubavi te brige i poštovanja.

za članove

Naknada neimovinske štete – pravo na pravičnu novčanu naknadu u slučaju smrti ili osobito teškog invaliditeta neke osobe (čl. 1101. ZOO)

 

Stupanj invaliditeta (80%) i pojavni oblici invaliditeta kroz koje se invaliditet očituje (vanjske manifestacije invaliditeta), uz koje, doduše uz pojačane napore i tuđu pomoć oštećenik samostalno obavlja osnovne životne aktivnosti, kao npr. hranjenje, komunikacija, gledanje televizije, opravdavaju dosuđenje...

za članove

Opasna stvar – neosigurani vodeni skuter – odgovornost imaoca – regresno pravo Hrvatskog ureda za osiguranje (čl. 86. ZOS/94)

 

Hrvatski ured za osiguranje ima pravo na naknadu iznosa koji je isplatio oštećenom od odgovorne osobe koja je upravljala neosiguranim vodenim skuterom.

za članove

Odgovornost za štetu – divljač na cesti – objektivna odgovornost lovoovlaštetnika (čl. 1064. ZOO)

 

Divljač se smatra opasnom stvari, pa za nastalu štetu uslijed naleta vozila na divljač na cesti, odgovara lovoovlaštenik koji gospodari lovištem.

za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna stvar – pojam (čl. 1063. ZOO)

 

Brodica na motorni pogon predstavlja opasnu stvar. Predmet spora je zahtjev tužiteljice za naknadu štete koju trpi iz štetnog događaja od 7. listopada 2008. u kojem je smrtno stradao njen suprug.

za članove

Odgovornost za štetu – komunalno gospodarstvo – održavanje komunalne infrastrukture (čl. 2. ZKG)

 

Osoba koja je na sebe preuzela obvezu kontrole i održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda odgovara za štetu zbog nesavjesnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture (šahte javne oborinske i kanalizacijske odvodnje).

za članove

Ozljeda na radu – objektivna odgovornost poslodavca - oslobođenje od odgovornosti (čl. 25. ZOR)

 

Radnik koji je osposobljen za rad na siguran način i kojemu su pružena sva zaštita sredstva, mora biti u svakom trenutku svjestan posljedica obavljanja poslova suprotno pravilima zaštite na radu.

za članove

Ugovor o zastupanju – troškovi zastupanja po odvjetniku – početak tijeka zastare (čl. 215. ZOO)

 

Zastarijevanje zahtjeva odvjetnika za obavljane radnje zastupanja počinje teći od dana kada su te radnje obavljene, jer zakonom nije za potraživanje odvjetnika za obavljanje odvjetničke usluge ništa drugo propisano.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – dobrovoljno prošireno „B“ osiguranje - revalorizacija svote osiguranja (čl. 21. ZOIO)

 

Kod proširenog tzv. „B“ osiguranja od automobilske odgovornosti, nema mogućnosti revalorizacije svote osiguranja obzirom da nema ugovorne odredbe po kojoj bi se osigurana svota navedena u polici osiguranja mogla revalorizirati.

za članove

Pravo osiguranja – uvjeti osiguranja – osiguranje kazneno pravne zaštite – isplata osigurnine (Čl. 943. ZOO)

 

Ne postoji obveza osiguratelja na isplatu osigurnine iz osnove naknade troškova kaznenog postupka prema tužitelju – vozaču vozila iz razloga što se štetni događaj nije dogodio njegovom krivnjom i što je imao mogućnost naknadu tih troškova ostvariti podnošenjem zahtjeva prema osobi koja je štetu prouzročila.

za članove

Naknada imovinske štete – naknada izmakle koristi – željeznički promet (čl.1089. ZOO)

 

U odnosu na visinu izmakle koristi, željezničkom prijevozniku pripada pravo na naknadu izmakle koristi za cjelokupno vrijeme neuporabe oštećenog putničkog vagona potrebnog da se vagon dovede u stanje prije štetnog događaja, dakle u stanje sigurno za korištenje vagona u željezničkom prometu, a koje ...

< Noviji članciStariji članci >
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Kako ocjenjujete razinu digitalizacije u svom radnom okruženju?

Osiguranje Forum

Posjeti forum

tlopar | 15.4.2024. 13:35:51
Izvid štete u slučaju kad okrivljenik prometne nesreće pobjegne
tkrajnov | 20.12.2023. 18:00:32
članak 43 ili 57. zakona o sigurnosti prometa na cestama
mkostincer | 13.10.2023. 22:43:45
Osiguranje od potresa
Dakio | 28.10.2022. 11:36:58
Koliko košta premija UNIQA dopunskog osiguranja?