Profil korisnika

Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

za članove

Ugovor o osiguranju osoba – isključenje obveze osiguratelja – sudska kontrola uvjeta osiguranja (čl. 143. ZOO)

 

Ne smatra se nepravičnom i pretjerano strogom odredba uvjeta osiguranja koja predviđa isključenje obveze osiguratelja ukoliko je nesretni slučaj nastao pri upravljanju motornim vozilom bez propisane službene isprave.

za članove

Ugovor o osiguranju osoba – osiguranje od posljedica nesretnog slučaja – vinkulacija police osiguranja – isplata osigurnine (čl. 943. ZOO/05)

 

Činjenicom što je polica osiguranja vinkulirana u korist kreditora ne uspostavlja obveznopravni odnos korisnika kredita s kreditorom, već samo daje pravo kreditoru da se radi osiguranja otplate kredita naplati iz te police.

za članove

Ugovor o osiguranju imovine – porez na dodanu vrijednost – načelo potpune naknade (čl. 1090. ZOO/05)

 

Nije odlučno je li tužitelj štetu otklonio i tako za troškove popravka platio PDV, jer odredba čl. 1090. ZOO-a u štetu koju tužitelj trpi uključuje i porez na dodanu vrijednost.

za članove

Osiguranje osoba – osiguranje od posljedica nesretnog slučaja – tablice invaliditeta – općenito.

 

Ako je kod osiguranika postojao trajni invaliditet prije nastanka nesretnog slučaja, na način, ako je ranija kronična bolest uzrok nastanka nesretnog slučaja, osiguratelj je ovlašten konačni invaliditet umanjiti za jednu polovinu u skladu sa odgovarajućom točkom Tablice invaliditeta.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – visina obveze osiguratelja - svota osiguranja (čl. 55. ZOSOIO)

 

Limit obveze odgovornog osiguratelja obračunava tako da se utvrdi ukupan iznos štete iz štetnog događaja prema kriterijima i cijenama koji su bili u vrijeme nastanka štete (novčana šteta), a nenovčana materijalna i nematerijalna šteta te kapitalizirani iznos rente prema kriterijima i cijenama u vrijeme štetnog događaja.

za članove

Odgovornost za štetu – javnobilježnička služba – odgovornost po osnovi krivnje (čl. 154. ZOO)

 

Javni bilježnik za štetu iz svog rada odgovara po načelu presumirane krivnje, što znači da se može osloboditi od odgovornosti za štetu ako dokaže da ista nije nastala uslijed obične nepažnje.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – svota osiguranja (čl. 85. ZOS)

 

U slučaju ako su vozila koja su sudjelovala u štetnom događaju bila osigurana kod različitih osiguratelja nema mogućnosti zbrajanja osiguranih svota po policama oba vozila kad naknađuje štetu trećoj osobi, već se šteta naknađuje u okviru limita osiguranja po jednom štetnom događaju.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – pasivna legitimacija Hrvatskog ureda za osiguranje – kada ne postoji (čl. 99. ZOSOIO)

 

Za ocjenu postojanja pasivne legitimacije Hrvatskog ureda za osiguranje mjerodavne su odredbe zakona koji je bio na snazi u vrijeme štetnog događaja.

za članove

Izvanugovorne obveze – stjecanje bez osnove – kad se može zadržati primljeno – zatezne kamate i parnični trošak (čl. 1117. ZOO/05)

 

Zatezne kamate i parnični trošak ne predstavljaju novčanu naknadu kao oblik popravljanja štete, odnosno ne predstavljaju njezin dio, te stoga ne mogu dijeliti pravnu sudbinu neosnovano plaćenih iznosa na ime naknade štete zbog ozljede tijela, narušenja zdravlja ili smrti.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – svota osiguranja – štetni događaj (čl. 85. ZOS)

 

U slučaju kada su vozila osigurana kod različitih osiguratelja, ili kada jedno vozilo nije osigurano pa odgovara Hrvatski ured za osiguranje, osiguratelji odnosno Hrvatsku ured za osiguranje odgovaraju do visine limita predviđenog po jednom štetnom događaju te ne dolazi u obzir naknada štete prema zbroju osiguranih iznosa za oba motorna vozila.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – gubitak prava iz osiguranja – vožnja pod utjecajem alkohola – teret dokazivanja (čl. 87. ZOS)

 

Na tuženiku (vozaču) je teret dokaza da štetni događaj nije u uzročnoj svezi sa činjenicom da je u trenutku prometne nezgode bio pod utjecajem alkohola.

za članove

Naknada imovinske štete – investicijsko ulaganje - totalna šteta (Čl. 1046. ZOO/05)

 

Nepravilan je zaključak prvostupanjskog suda da je tužiteljica trebala dokazati troškove popravka navedene tende i kupnje novih dijelova, ili kupnje nove tende te njezinog montiranja, jer je to u suprotnosti i s izvedenim dokazom vještačenjem kojim je utvrđeno da je u konkretnom slučaju nastala tzv. totalna šteta, bez vrijednosti ostatka.

< Noviji članciStariji članci >
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Što vam je najbitnije kod kupovine osiguranja?


Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)
rbrletic | 12.4.2019. 12:58:49
OSIGURANJE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA