Profil korisnika

Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

za članove

Zastara – prekid zastare – priznanje duga (čl. 240 ZOO/05)

 

Sama činjenica što je tuženik tužitelju ponudio mogućnost sklapanja izvansudske nagodbe ne znači i priznanje duga, jer je ponuda tuženika za sklapanje izvansudske nagodbe samo prijedlog da se sklopi izvansudska nagodba, stoga se taj prijedlog ne može smatrati pravno relevantnim aktom o priznanju dug...

za članove

Odgovornost za štetu – kad je šteta prouzročena stanjem javne ceste – pasivna legitimacija (Čl. 1. ZC)

 

Pravna osoba koja upravlja javnom cestom u nenasljenem mjestu je dužna osigurati da se odron kamenja ne nađe na cesti i time uzrokuje nastanak štete, a što je u konkretnom slučaju propušteno učiniti, posljedično čemu je odgovorna za nastup štete.

za članove

Ugovor o osiguranju – osiguranje od odgovornosti - neposredni zahtjev treće oštećene osobe – zastara (Čl. 234. ZOO/05)

 

Kako je odredbom čl. 234. st. 5. ZOO-a propisano da neposredni zahtjev treće oštećene osobe prema osiguratelju zastarijeva u isto vrijeme za koje zastarijeva njegov zahtjev prema osiguraniku odgovornom za štetu, dolazi se do rokova zastare tražbine naknade štete iz odredbe čl. 230. ZOO-a. Predmet ...

za članove

Dobrovoljno osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja – alkoholiziranost vozača – ozljede putnika – uzročna veza – gubitak prava na osigurninu. (Čl. 11. Posebnih uvjeta osiguratelja

 

Neosnovan je tužbeni zahtjev tužitelja – putnika u vozilu na isplatu naknade po osnovi dobrovoljnog osiguranja vozača i putnika od nesretnog slučaja, obzirom na činjenicu da je tužitelju – putniku bilo poznato da je vozač neposredno prije vožnje konzumirao alkohol.

za članove

Povreda prava osobnosti na tjelesno zdravlje – naknada neimovinske štete - laka tjelesna ozljeda (čl. 1100. ZOO/05)

 

Kada iz medicinske dokumentacije tužiteljice proizlazi da je zadobivena ozljeda zahtijevala specijalističko liječenje i provođenje fizikalne terapije čemu je tužiteljica bila podvrgnuta i što je sve provela, pa se u takvim okolnostima ipak ne može uzeti da se njena ozljeda, iako laka, ima smatrati n...

za članove

Odgovornost za štetu – izazvanu motornim vozilom u pogonu – međusobni zahtjevi vlasnika vozila – odgovornost po osnovi krivnje (Čl. 1072. ZOO/05)

 

Iako je vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržava smjer svojeg kretanja, pogrešan je stav prvostupanjskog suda...

za članove

Popravljanje imovinske štete – uspostava prijašnjeg stanja – plaćanje poreza na dodanu vrijednost (Čl. 1085. ZOO/05).

 

Tužitelju kao fizičkoj osobi koja nije obveznik poreza na dodanu vrijednost pripada i pravo na iznos poreza na dodanu vrijednost koji je platio, neovisno o načinu obračuna osnovice premije osiguranja.

za članove

Obvezno odnosi – ugovorne obveze – obnova (novacija) ugovora (Čl. 145. ZOO/05)

 

Kad su tužitelj i tuženik sklopljenom nagodbom pretvorile svoj izvanugovorni odnos u ugovorni odnos, odnos između tužitelja i tuženika treba tumačiti prema odredbama sklopljene nagodbe, čiji je cilj bio zamijeniti postojeću obvezu tuženika novom obvezom, pa je tužitelj ovlašten zahtijevati samo ispunjenje obveze utvrđene nagodbom.

za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna stvar – pojam (Čl. 174. ZOO)

 

Ocijenjeno je u konkretnom slučaju, da kada dolazi do visokog vodostaja rijeke i opasnosti od poplave, tada cesta koja prolazi kroz odteretni kanal koji ima funkciju odteretiti pritisak voda u riječnim tokovima i spriječiti poplavu, postaje opasna stvar.

za članove

Obvezno pravo – odgovornost države – za nepravilan rad tijela državne uprave (čl. 13. ZSDU)

 

Kada se građenju pristupilo na temelju pravomoćne odnosno konačne građevinske dozvole koja je u upravnom postupku, po pravu nadzora ukinuta kao nezakonita i pravomoćno je odlučeno o nepravilnom radu tijela državne uprave, tada investitor može od države zahtijevati naknadu štete koju je pretrpio zbog ukidanja nezakonito izdane građevinske dozvole.

za članove

Obvezno pravo – solidarne obveze – solidarna odgovornost osnivača ustanove (čl. 59. ZU)

 

Osnivač ustanove odgovara solidarno i neograničeno za njezine obveze, uključujući i one prema radnicima ustanove. Tužiteljica u reviziji navodi da je drugostupanjska presuda u dijelu kojim je odbijen zahtjev tužiteljice...

za članove

Izvanugovorni obvezni odnosi – odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna djelatnost – pojam (Čl. 1063 ZOO/05)

 

Zbog same činjenice da je u trgovačkom centru tuženika došlo do pojedinačnog incidenta - fizičkog napada na tužitelja od strane drugog kupca, ne može, zbog postojanja mogućnosti nastanka takvog ili sličnog incidenta, kao niti radi činjenice što se u trgovačkom centru nalazi veći broj kupaca, djelatn...

< Noviji članciStariji članci >
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Što vam je najbitnije kod kupovine osiguranja?


Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)
rbrletic | 12.4.2019. 12:58:49
OSIGURANJE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA