Profil korisnika

Mjesečno izvješće za kolovoz 2022.

Osiguranje.hr - 21.9.2022.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju kolovoza 2022. godine ukupno 2.150.492 člana, odnosno 10.038 članova (0,47 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pri tome se u B kategoriji nalazilo 87,2 %, u A kategoriji 9,3 %, te u C kategoriji 3,5 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 11.138 novih članova u kolovozu njih 10.940 (98,2 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u kolovozu je prestalo članstvo za 1.100 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u kolovozu iznosili su 705,4 mil. HRK (0,5 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca.), odnosno 1,1 % manje nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 156,3 mil. HRK (0,1 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je 12,7 % manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju kolovoza 2022. iznosila je 132,5 mlrd. HRK, što je za 165,1 mil. HRK (0,1 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju kolovoza nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su -0,3 % za kategoriju A, -0,3 % za kategoriju B i -0,5 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 0,5 % za kategoriju A, -1,3 % za kategoriju B i -4,1 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,7 % za Mirex A, 5,2 % za Mirex B i 3,6 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju kolovoza 2022. iznosila su 85,7 mlrd. HRK (64,67 % imovine) te se njihov udio povećao za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova na kraju kolovoza 2022. iznosila je 20,4 % imovine OMF-ova (27,0 mlrd. HRK), što također čini povećanje njihovog udjela za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini. Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 12,4 %, a ulaganja u strane dionice 8,0 % imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 14,1 mlrd. HRK (10,7 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini smanjen za 0,1 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u kolovozu 3,5 % imovine, odnosno 4,7 mlrd. HRK.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U kolovozu 2022. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 % na mjesečnoj razini, a broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) za 0,1 %, čime su spomenuti fondovi imali 366.135 (ODMF) odnosno 46.739 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u kolovozu 2022. iznosile su 62,9 mil. HRK (0,8 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), odnosno 17,5 % više u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u kolovozu 2022. iznosile su 22,3 mil. HRK, što je za 0,6 mil. HRK (2,8 %) manje od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 76,2 %, isplate zbog promjene fonda 18,7 %, a isplate zbog smrti 5,1 % ukupnih isplata u kolovozu. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 4,7 mil. HRK u obliku jednokratnih isplata, 6,9 mil. HRK putem mirovinskog društva (fonda), a 5,1 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u kolovozu se povećala za 21,1 mil. HRK (0,3 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,7 mlrd. HRK. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u kolovozu su se kretali od -0,6 % do 0,2 %, a prinosi na godišnjoj razini od -7,4 % do -0,9 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 56,4 % imovine, zatim dionice s 25,1 % te investicijski fondovi s 10,5 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,2 p.b., ulaganja u investicijske fondove su stagnirala, dok se značaj ulaganja u dionice povećao za 0,1 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U kolovozu 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija od početka 2022. iznosila je 8,8 mlrd. HRK, od čega se 2,0 mlrd. HRK (22,6 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 6,8 mlrd. HRK (77,4 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija u prvih osam mjeseci 2022. povećala za 8,1 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 10,6 %, dok je premija u životnom osiguranju bila veća za 0,4 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (31,1 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (15,5 %) te ostala osiguranja imovine (12,9 %). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 5,0 mlrd. HRK, što je porast od 8,6 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 2,2 mlrd. HRK (rast od 13,3 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 2,8 mlrd. HRK (rast od 5,2 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih osam mjeseci najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (39,8 %), osiguranje cestovnih vozila (20,3 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (8,2 %) i ostala osiguranja imovine (10,2 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u kolovozu 2022. iznosio je 97,5 mil. HRK, što predstavlja  pad od 31,5 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija neznatno se povećala (za 0,5 %) u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 263,8 mlrd. HRK, od čega su 137,6 mlrd. HRK činile dionice, 126,2 mlrd. HRK obveznice, a 60,5 mil. HRK ETF-ovi. Kod dioničkih indeksa najveći mjesečni rast od 10,5 % ostvario je CROBEXkonstrukt, dok je najveći mjesečni pad zabilježio CROBEXtransport (-1,8 %). Mjesečni rast zabilježili su i glavni dionički indeksi Zagrebačke burze CROBEX (1,6 %) i CROBEX10 (2,5 %), kao i obveznički indeksi CROBIS (0,3 %) i CROBIStr (0,5 %). Dionica kojom se u kolovozu najviše trgovalo bila je dionica društva PODRAVKA d.d., kojom je ostvaren promet od 12,0 mil. HRK (12,9 % ukupnog trgovanja na burzi), a čija je vrijednost na mjesečnoj razini ostala nepromijenjena.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U kolovozu 2022. poslovala su ukupno 93 UCITS fonda, jedan više nego u prethodnom mjesecu jer je počeo s radom još jedan fond iz kategorije ostalih fondova. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 16,8 mlrd. HRK te je bila za 1,7 mil. HRK manja u odnosu na prethodni mjesec. Zadržan je i povećan pozitivan predznak ukupnih mjesečnih neto uplata u UCITS fondove, koje su u kolovozu iznosile 65,4 mil. HRK, i to opet najvećim dijelom zbog pozitivnih neto uplata u UCITS fondove iz kategorije „ostali“ (107,8 mil. HRK). Negativne mjesečne neto uplate ostvarili su dionički fondovi (-22,4 mil. HRK), mješoviti fondovi (-4,5 mil. HRK) i napajajući fondovi (-7,5 mil. HRK), dok su obveznički fondovi ostvarili pozitivne neto uplate (85,1 mil. HRK). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju kolovoza činila je 66,3 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 12,4 %, odnosno 6,8 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U kolovozu 2022. sve vrste UCITS fondova imale su negativan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom, i to napajajući -2,7 %, dionički -0,8 %, mješoviti -2,0 %, ostali -1,5 % i obveznički -0,6 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju kolovoza iznosila je 1, 0 mlrd. HRK (mjesečni rast od 5,5 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 5,7 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenih u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Kako ocjenjujete razinu digitalizacije u svom radnom okruženju?

Osiguranje Forum

Posjeti forum

mkostincer | 13.10.2023. 22:43:45
Osiguranje od potresa
Dakio | 28.10.2022. 11:36:58
Koliko košta premija UNIQA dopunskog osiguranja?
Dakio | 29.8.2022. 15:10:28
Dodatno zdravstveno osiguranje(iskustva)
musawo | 2.4.2022. 16:18:26
BUY SSD CHEMICAL CLEANSING FOR MONEY+27717917137WHATSAPP