Profil korisnika

2021. godina će biti rekordna za crnogorski sektor osiguranja

Osiguranje.hr - 28.12.2021.

Savjet Agencije za nadzor osiguranja, na jučer održanoj 346. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta Uroš Andrijašević, između ostalog, donio je Odluku o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2022. godinu.

Redovni doprinos Garantnom fondu, koji su društva koja obavljaju poslove obaveznih osiguranja u prometu dužna uplatiti Udruženju Nacionalni biro osiguravača Crne Gore za 2022. godinu, utvrđuje se u iznosu od 3,91% od bruto fakturirane premije u 2021. godini za obavezno osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja; osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim osobama i osiguranje vlasnika, odnosno korisnika plovnih objekata od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim osobama, kao i 0,39% od bruto fakturirane premije u 2021. godini za osiguranje vlasnika, odnosno korisnika zrakoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim osobama.

Savjet je, također, razmatrao pokazatelje poslovanja društava za osiguranje za 11 mjeseci 2021. godine. Društva za osiguranje su tokom tog perioda fakturirala ukupnu bruto premiju u iznosu od 90,3 mil. EUR, što predstavlja rast od 5,1% odnosno za 4,4 mil. EUR više u odnosu na isti period u prethodnoj godini (u odnosu na 2019. godinu, koja je bila rekordna do sad, rast je 3,8%, odnosno za 3,3 mil. EUR više). Premija neživotnog osiguranja ostvarila je rast za 6,7%, odnosno za 4,5 mil. EUR više (u odnosu na 2019. godinu rast za 1,2% odnosno 841 hilj. EUR više). Premija životnog osiguranja je ostvarila pad za 1,1%, odnosno za 185 tis. EUR manje u odnosu na isti period 2020. godine (u odnosu na 2019. godinu premija je ostvarila rast od 16,6%, odnosno za 3,3 mil. EUR više). 

S tim u vezi, Predsjednik Savjeta Uroš Andrijašević istaknuo je da visina premije za 11 mjeseci tekuće godine ukazuje na najvjerovatnije rekordnu godinu kad je taj pokazatelj poslovanja u pitanju, imajući u vidu da je do sada rekordna bila 2019. godina, te da je u 2020. godini ostvaren blagi pad premije u odnosu na predpandemijsku godinu. ‘’Podaci nam ukazuju da se tržište osiguranja razvija i da pokazuje otpornost na eksterne i interne šokove, ali Agencija nastavlja još intenzivnije provođenje svojih aktivnosti u cilju održanja stabilnosti tržišta, imajući u vidu mogućnost da se negativni efekti pandemije po tržište osiguranja dogode s određenim vremenskim odmakom’’, zaključio je Andrijašević.


NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Kako ocjenjujete razinu digitalizacije u svom radnom okruženju?

Osiguranje Forum

Posjeti forum

mkostincer | 13.10.2023. 22:43:45
Osiguranje od potresa
Dakio | 28.10.2022. 11:36:58
Koliko košta premija UNIQA dopunskog osiguranja?
Dakio | 29.8.2022. 15:10:28
Dodatno zdravstveno osiguranje(iskustva)
musawo | 2.4.2022. 16:18:26
BUY SSD CHEMICAL CLEANSING FOR MONEY+27717917137WHATSAPP