Profil korisnika

Hanfa: Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za kolovoz 2021.

Osiguranje.hr - 24.9.2021.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju kolovoza 2021. godine 10.026 članova (0,48 %) više u odnosu na prethodni mjesec, čime se broj ukupnih članova popeo na 2.088.425. Pritom je ponovno najveći dio od ukupno 10.822 nova člana (98,2 %) automatizmom rasporedio Regos. Prosječna mjesečna stopa rasta broja članova tijekom posljednjih godinu dana za OMF-ove kategorije A iznosila je 6,6 %, za OMF-ove kategorije C 2,1 %, dok je za OMF-ove kategorije B i dalje bila blago negativna (-0,1 %). Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u kolovozu 2021. prestalo je članstvo za 991 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u istom mjesecu iznosili su 628,6 mil. HRK, dok je od početka godine u OMF-ove uplaćeno ukupno 4,9 mlrd. HRK, odnosno 403,2 mil. HRK (10,5 %) više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova u kolovozu su iznosili 150,7 mil. HRK. Od početka godine isplaćeno je ukupno 1,2 mlrd. HRK, što je za 284,7 mil. HRK ili 31,1 % više nego u istom razdoblju prethodne godine.
Neto imovina OMF-ova na kraju kolovoza 2021. povećala se za 0,9 % na mjesečnoj razini te je iznosila 128,7 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 0,97 % za kategoriju A, 0,55 % za kategoriju B i 0,20 % za kategoriju C, čime je nastavljen trend oporavka vrijednosti udjela u 2021. Prinosi Mirexa od početka godine iznose 9,50 % za kategoriju A, 5,32 % za kategoriju B i 0,54 % za kategoriju C, dok anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznose 7,6 % za Mirex A, 5,5 % za Mirex B i 4,7 % za Mirex C .
Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju kolovoza iznosila su 82,2 mlrd. HRK (63,9 % ukupne imovine) te se njihov udio povećao za 0,2 p.b. na mjesečnoj razini. U istom je razdoblju zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova porasla za 2,7 p.b. te su ona krajem kolovoza iznosila 26,5 mlrd. HRK, odnosno 20,6 % imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 11,9 %, a ulaganja u strane dionice 9,1 % ukupne imovine OMF-ova. Promatrano po kategorijama, OMF-ovi kategorije A imaju 37,2 % imovine uloženo u dionice, OMF-ovi kategorije B imaju 21,8 % imovine uloženo u dionice, dok OMF-ovi kategorije C zbog strategije ulaganja s najmanje rizika ne ulažu u dionice. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 13,8 mlrd. HRK (10,7 % imovine) te je udio tih ulaganja u imovini neznatno povećan u odnosu na prethodni mjesec (za 2,0 p.b.). Novac i depoziti činili su u kolovozu 4,2 % imovine, odnosno 5,4 mlrd. HRK. 

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE
U kolovozu 2021. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 %, dok je istovremeno broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) stagnirao, čime su spomenuti fondovi brojali 345.229 odnosno 45.415 članova. Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 53,1 mil. HRK, što je za 5,1 % manje u odnosu na prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 20,6 mil. HRK, što je za 14,6 % manje nego prethodni mjesec. Od svih isplata, njih 67,4 % bilo je zbog umirovljenja, 25,2 % zbog promjene fonda, 6,7 % zbog smrti, a ostatak od 0,6 % isplata bio je zbog ostalih razloga. Najveći dio isplata zbog umirovljenja, koji je iznosio 5,5 mil. HRK, isplaćen je putem mirovinskog društva (fonda), 4,7 mil. HRK isplaćeno je u formi jednokratnih isplata, dok je 3,7 mil. HRK transferirano za isplatu u mirovinska osiguravajuća društva.
Neto imovina DMF-ova u kolovozu je porasla za 69 mil. HRK (0,95 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,33 mlrd. HRK, dok su se mjesečni prinosi pojedinačnih fondova kretali u rasponu od 0,11 % do 1,03 %. Znatno širi je raspon godišnjih prinosa, koji je iznosio od 0,85 % do 14,46 %, dok se prinosi od početka godine kreću u rasponu od 0,11 % do 9,57 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja i dalje čine obveznice s udjelom od 56,7 % neto imovine, zatim dionice s 25,4 % te investicijski fondovi s 10,8 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,43 p.b., udio ulaganja u investicijske fondove za 0,59 p.b., dok se udio dionica povećao za 0,27 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U kolovozu 2021. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u prvih osam mjeseci 2021. iznosila je 8,1 mlrd. HRK, od čega se 1,98 mlrd. HRK (24,4 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 6,15 mlrd. HRK (75,6 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija povećala za 12,1 %, pri čemu je premija neživotnih osiguranja porasla za 12,7 %, a premija životnih osiguranja za 10,3 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (32,4 %), a zatim osiguranje cestovnih vozila (15,4 %) te ostala osiguranja imovine (12,1 %). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 4,6 mlrd. HRK, što je na godišnjoj razini porast od 8,3 %. Od tog iznosa na životno osiguranje odnosi se 1,9 mlrd. HRK (pad od 0,3 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 2,7 mlrd. HRK (rast od 15,4 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih osam mjeseci 2021. najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (34,1 %), osiguranje cestovnih vozila (18,7 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (15,4 %) i ostala osiguranja imovine (10,4 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u kolovozu 2021. blago je porastao u odnosu na prethodni mjesec (0,7 %) i iznosio je 126,6 mil. HRK. Redovni promet obveznicama, kojeg u prethodnom mjesecu nije bilo, iznosio je 7,98 mil. HRK, dok je redovni promet dionicama zabilježio mjesečni pad od 8,0 %, a redovni promet ETF-ovima mjesečni pad od 16,5 %. Promet unutar knjige ponuda zabilježio je mjesečni pad od 1,6 %, a pad od 37,6 % zabilježio je i promet na OTC tržištu. Tržišna kapitalizacija rasla je na mjesečnoj razini za 0,5 % te je na kraju kolovoza iznosila 268,7 mlrd. HRK, od čega su dionice činile 49,4 %, a obveznice 50,6 %. Kod dioničkih indeksa najizraženiji mjesečni rast zabilježili su CROBEXtransport (2,0 %) i CROBEXturist (1,8 %), dok je najveći mjesečni pad zabilježio CROBEXkonstrukt (-4,4 %). Najistaknutiji porast vrijednosti od početka godine zabilježili su prehrambeni indeks CROBEXnutris (16,44 %) i industrijski indeks CROBEXindustrija (11,67 %). Dionica kojom se u kolovozu najviše trgovalo na uređenom tržištu bila je ona Atlantske plovidbe d.d., kojom je ostvaren promet od 13,99 mil. HRK (12,8 % vrijednosti ukupnog trgovanja dionicama), a koja je zabilježila mjesečni rast cijene od 11,9 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U kolovozu 2021. poslovala su ukupno 94 UCITS fonda, koja su upravljala neto imovinom u vrijednosti od 21,1 mlrd. HRK, što je porast od 2,0 % u odnosu na prethodni mjesec. Tome su, uz nastavljeni trend pozitivnih tržišnih kretanja, doprinijele i pozitivne ukupne neto uplate od 355,2 mil. HRK. Neto uplate zadržale su pozitivan predznak u svim kategorijama fondova (dionički fondovi 43,5 mil. HRK, mješoviti fondovi 29,4 mil. HRK, obveznički fondovi 181,8 mil. HRK, napajajući fondovi 24,6 mil. HRK te kategorija ostali fondovi 75,8 mil. HRK). U kolovozu 2021. najviši imovinom ponderirani prosječni mjesečni prinos od 1,98 % imali su napajajući fondovi, a zatim dionički (1,79 %) i mješoviti fondovi (0,92 %). Fondovi iz kategorije ostali ostvarili su prosječni mjesečni prinos od 0,51 %, a obveznički fondovi 0,15 %. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju kolovoza 2021. činila je 72,8 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 10,6 %, odnosno 6,2 % ukupne neto imovine UCITS fondova.
Imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju kolovoza iznosila je 1,02 mlrd. HRK, što je mjesečni pad od 0,5 %, pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -0,3 %.

Cjelovito izvješće dostupno je na internetskoj stranici Hanfe u izborniku: Publikacije/Mjesečna izvješća.


NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Je li korona kriza promjenila vaš posao i način rada?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 23.10.2020. 16:29:39
Osiguranje vozača koji je skrivio nesreću
SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)