Profil korisnika

5 ključnih modula nove mobilne aplikacije za prodajne agente

Osiguranje.hr - 14.7.2021.

InCubis d.o.o. razvija mobilnu aplikaciju za zastupnike osiguranja, prilagođenu specifičnim potrebama osiguravatelja i prodajnih agenata. 

IZAZOV I MOTIV

U atmosferi opće digitalizacije poslovanja osnovna motivacija i cilj prilikom osmišljavanja aplikacije bila je osigurati mobilnost i neovisnost agenata od fiksnog radnog mjesta. Pritom je od velike važnosti da takvo rješenje pozitivno utječe na kvalitetu prodajnog procesa i obavljenog posla.

Prodaja nije posao koji se isključivo događa u uredu ili za računalom, već upravo suprotno. Prodaja se često odvija vani, na terenu i zahtjeva stalnu komunikaciju i akciju. 

Stoga je postavljen cilj olakšavanja posla agentima osiguravajućeg društva i pružanje novog alata, u formi mobilne aplikacije, koja će podržati tako dinamičan posao i agregirati ključne informacije bitne za prodajni razgovor ili uslugu klijentu – bilo kada i bilo gdje, na dlanu ruke.

Ideja pri osmišljavanju rješenja bila je napraviti jasan pregled vlastitog portfelja agenta, imati dobru i motivirajuću sliku prodajnih rezultata te koliko je god to moguće olakšati komunikaciju s klijentom, pa čak i otvoriti neke nove prilike u prodajnom i postprodajnom procesu. Možemo slobodno reći da je riječ o mobilnoj aplikaciji s ugrađenim CRM funkcionalima, s osigurateljno specifičnim informacijama. 

U nastavku donosimo opis rješenja i neke izdvojene module i funkcionalnosti.

PREGLED RJEŠENJA

Mobilna aplikacija SalesNet

Mobilna aplikacija za upravljanje portfeljom agenata.Mobilna aplikacija prilagodljiva je potrebama osiguravajućeg društva za koje se radi implementacija. Za spajanje na core sustav osiguranja tvrtke InCubis d.o.o. dovoljno je dogovoriti željeni okvir funkcionalnosti, dok je integracija osigurana u samom startu. 

Druga je mogućnost povezivanje i s ostalim izvorišnim sustavima osiguranja, provjerenim protokolima komunikacije koji se definiraju na početku projekta. Lokalizacija aplikacije, odnosno višejezična podrška, također je obuhvaćena ovisno o želji osiguravajućeg društva ili grupacije.

5 ključnih modula SalesNet mobilne aplikacije i set funkcionalnosti koje obuhvaćaju:

DASHBOARD

Jednostavan vizualni pregled prodajnih rezultata na razini prodajnog agenta ili tima
Mogućnost praćenje ostvarenih rezultata, kao i planskih vrijednosti uz opciju obavještavanja agenta o pojedinim back office događajima koje bi mogao koristiti u komunikaciji s klijentima (štete, naplata…)
Implementacija grafike i analitike sukladno potrebama – pr. Struktura portfelja, ostvareni premijski prihodi po odabranoj vremenskoj dimenziji, praćenje ostvarenih i planskih vrijednosti.

    


SKADENCAR

Lista polica pred istekom
Proaktivna njega portfelja: Mogućnost obavještavanja agenata o isteku ugovora, praćenje dinamike obnove, filtiranja i izvještavanja o obnovi
Mogućnost preraspodjele portfelja/polica za obnovu unutar prodajnog tima (opcija samo za osobe s takvim ovlastima)
Klasifikacija polica za obnovu: Vizualno označavanje/kategoriziranje polica koje dospijevaju na obnovu, temeljem vrijednosti tehničkog rezultata, kvote štete, naplate i sličnih uvjeta koje definira osiguravajuće društvo

 


DETALJI O KLIJENTU I POLICI OSIGURANJA

360 stupnjeva pogled na klijenta s osigurateljno specifičnim detaljima
Pregled detalja police osiguranja
Mogućnost ažuriranja statusa obnove
Evidencija korespondencije s klijentom
Mogućnost komunikacije izravno iz aplikacije