Profil korisnika

Crna Gora: Agencija za nadzor osiguranja uspješno realizirala planirane aktivnosti u 2020.

Osiguranje.hr - 29.4.2021.

Savjet Agencije za nadzor osiguranja, na jučer održanoj 329. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, Uroš Andrijašević, između ostalog utvrdio je Prijedlog financijskih izvještaja sa izvještajem o radu Agencije za 2020. godinu.

Agencija za nadzor osiguranja je tokom 2020. godine provodila aktivnosti sa ciljem zaštite interesa osiguranika i drugih korisnika osiguranja, osiguranja stabilnosti i razvoja djelatnosti osiguranja zasnovanog na zdravoj konkurenciji i jednakim uvjetima poslovanja. U uvjetima epidemije COVID-19, Agencija je sa posebnom pažnjom pratila uticaj rizika epidemije na poslovanje subjekata nadzora na tržištu, u cilju preventivnog djelovanja usmjerenog na osiguravanju stabilnosti tržišta osiguranja i zaštite interesa osiguranika i drugih korisnika osiguranja. Agencija je u ožujku 2020. godine formirala međusektorski Tim za djelovanje u izvanrednim situacijama (Krizni tim) koji je tokom izvještajnog perioda intenzivno komunicirao sa društvima za osiguranje, analizirao podatke o njihovom poslovanju, te sagledavao efekte epidemije na stabilnost, pravilnost i zakonitost poslovanja subjekata nadzora.

Agencija je društvima za osiguranje izrekla ukupno 11 mjera nadzora, od kojih 6 rješenja o izricanju mjere nadzora i 5 mjera upozorenja. Društva za osiguranje su postupila po svim dospjelim nalozima iz izrečenih mjera nadzora.

Agencija je društvima za zastupanje i posredovanje u osiguranju izrekla ukupno 10 mjera nadzora od kojih je 7 rješenja o izricanju mjere nadzora (6 društvima za zastupanje u osiguranju i 1 društvu za posredovanje u osiguranju) i 3 mjere upozorenja (2 društvima za zastupanje u osiguranju i 1 društvu za posredovanje u osiguranju).

Agencija za nadzor osiguranja je, i pored otežanih uvjeta rada uslijed epidemije COVID-19, tokom 2020. godine realizirala planirane aktivnosti u definiranim rokovima.

Nezavisnom revizijom financijskih izvještaja Agencije potvrđena je istinitost i objektivnost financijskog stanja prikazanog u izvještajima. Agencija je u 2020. godini ostvarila poslovni prihod u iznosu od 967.233 eura ili 7,9% više u odnosu na 2019. godinu, dok su rashodi u istom periodu iznosili 786.660 eura i bili su za 19,4% niži od planiranog iznosa i za 4,5% niži u odnosu na 2019. godinu. Iskazani pozitivni poslovni rezultat u iznosu od 180.628 eura u 2020. godini značajno je iznad Plana (rezultat prema Financijskom planu je iznosio 5.057 eura).


NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Je li korona kriza promjenila vaš posao i način rada?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 23.10.2020. 16:29:39
Osiguranje vozača koji je skrivio nesreću
SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)