Profil korisnika

Mjesečno izvješće za ožujak 2021.

Osiguranje.hr - 22.4.2021.

Hrvatska agencija z andzor financijskih usluga objavila je mjesečno izvješće za ožujak, koji možete preuzeti OVDJE.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) u ožujku 2021. godine imali su 2.065.960 članova, što je za 0,1 % više u odnosu na prethodni mjesec, dok je na razini tromjesečja rast iznosio 0,4 %.   Kao i prethodnih mjeseci, najveći broj novih članova (3.250 novih članova u ožujku 2021.) ne bira aktivno dobrovoljni mirovinski fond već to za njih čini Regos koji je u ožujku rasporedio 3.028 članova (93,2 %). Istodobno je prestalo članstvo za 772 člana zbog odlaska u mirovinu ili smrti, dok je u prva 3 mjeseca taj broj iznosio 2.483. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u ožujku iznosili su 614,7 mil. HRK, što je za 7,0 % više u odnosu na ožujak 2020. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 98,2 mil. HRK, odnosno 71,7 % više nego u ožujku 2020.

Neto imovina OMF-ova na kraju ožujka 2021. iznosila je 123,8 mlrd. HRK te se u odnosu na prethodni mjesec povećala za 2,0 %, dok se u odnosu na kraj 2020. povećala za 4,0 %. Mjesečni prinosi Mirex indeksa iznosili su 2,6 % za kategoriju A, 1,6 % za kategoriju B i 0,1 % za kategoriju C. Prinosi Mirex indeksa u prvom tromjesečju 2021. kretali su se od 0,2 % za kategoriju C, 2,9% za kategoriju B i 4,7 % za kategoriju A, što prvenstveno reflektira efekt niskih vrijednosti indeksa netom nakon snažne kontrakcije cijena u ožujku 2020. godine. Anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova na kraju ožujka 2021. iznosili su za Mirex A 7,4 %, za Mirex B 5,5 % i za Mirex C 5,0 %. Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju ožujka iznosila su 65,2 % ukupne neto imovine, dok su istovremeno ulaganja u dionice činila 19,4 %. Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove s udjelom od 10,2 %.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Broj članova svih 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se u ožujku 2021. za 0,6 % na mjesečnoj razini (0,3 % u odnosu na kraj 2020.), pa su na kraju mjeseca ODMF-ovi imali ukupno 336.230 članova. Ukupne mjesečne uplate u ODMF-ove u veljači iznosile su 52,8 mil. HRK, što je za 8,9 % više u odnosu na ožujak 2020. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iz ODMF-ova bile manje za 18,3 % na godišnjoj razini te su iznosile 24,4 mil. HRK.

Na temelju zakonskih izmjena koje su stupile na snagu krajem 2019. članovi dobrovoljnih mirovinskih fondova mogu pri odlasku u mirovinu birati način isplate ušteđene mirovine: putem mirovinskog osiguravajućeg društva (MOD) kao i prije izmjena, putem mirovinskog društva (fonda) ili putem društva za životno osiguranje (ovaj način isplate još nije zaživio u praksi). Osim toga članovima je na raspolaganju i mogućnost jednokratne novčane isplate do iznosa od 100.000 HRK, dok se ostatak ušteđenog iznosa mirovine isplaćuje putem jednog od izabranih modela isplate.

U prva tri mjeseca 2021. članovima ODMF-ova isplaćeno je ukupno 77,2 mil. HRK. Najveći dio tih isplata (25,4 mil. HRK ili 32,9 %) odnosio se na jednokratne isplate u novcu. Dodatnih 16,1 mil. HRK, odnosno 20,9 % od ukupnih isplata ODMF-ova u prvom tromjesečju 2021., isplaćeno je kroz transferiranje sredstava u MOD-ove radi isplate mirovina dok je putem mirovinskog društva (fonda) isplaćeno još 12,7 mil. HRK ili 16,5 % ukupnih isplata. Ostale isplate u iznosu od 22,9 mil. HRK, ili 29,7 % ukupnih isplata, odnose se na isplate u slučaju smrti, isplate s osnove promjene fonda te isplate zbog ostalih razloga.

Broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) povećao se u ožujku 2021. za 0,03 % na mjesečnoj razini (- 1,0% u prva 3 mjeseca 2021.) pa su ZDMF-ovi na kraju mjeseca imali 44.775 članova. Istodobno su se ukupne mjesečne uplate u ZDMF-ove povećale za 0,5 % na godišnjoj razini te su iznosile 8,5 mil. HRK, dok je iznos ukupnih mjesečnih isplata iznosio 5,3 mil. HRK, što je godišnji porast od 0,4 %.

Ukupne isplate iz ZDMF-ova u prva tri mjeseca 2021. iznosile su 14,7 mil. HRK. Od toga su najveći dio činile isplate s osnove promjene fonda u iznosu od 4,2 mil. HRK ili 29,0 % ukupnih tromjesečnih isplata ZDMF-ova. Dodatnih 4,0 mil. HRK, ili 26,9 % ukupnih isplata, transferirano je MOD-ovima, a sličan iznos (3,7 mil. HRK ili 25,2 %) isplaćen je članovima i putem jednokratnih isplata. Ostatak od 1,8 mil. HRK, ili 12,5 % ukupnih isplata, isplaćen je članovima putem mirovinskog društva (fonda).

Neto imovina ODMF-ova u ožujku je porasla za 2,0 % u odnosu na prethodni mjesec (4,1 % na razini tromjesečja) te je iznosila 5,8 mlrd. HRK, dok su se mjesečni prinosi kretali u rasponu od 0,1 % do 2,6 %. Raspon prinosa u prvom tromjesečju 2021. kretao se između 0,1 % i  4,3%. Sličan mjesečni rast neto imovine ostvarili su i ZDMF-ovi te je ona krajem ožujka iznosila 1,24 mlrd (rast od 3,3 % u odnosu na kraj 2020.). HRK. Raspon mjesečnih prinosa kretao se od 0,3 % do 2,4 %, dok su se tromjesečni prinosi kretali između 0,7 % i 4,6 %.

Struktura ulaganja DMF-ova slična je onoj kod OMF-ova, uz nešto veći udio vlasničkih ulaganja te se nije značajno mijenjala u odnosu na prethodni mjesec. Najveći dio portfelja i dalje čine obveznice s 57,7 %, zatim dionice s 25,6 %, te investicijski fondovi s 11,1 %.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U ožujku 2021. godine poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija za prva tri mjeseca 2021. iznosila je 3,3 mlrd. HRK te se povećala za 6,3 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Bruto iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 1,8 mlrd. HRK te se na razini godine povećao za 0,9 %.

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u ožujku 2021. godine iznosio je 167,9 mil. HRK, što je za 15,9 % manje u odnosu na prethodni mjesec. Padu prometa u najvećoj je mjeri pridonio pad prometa obveznica od 34,4 % i blok prometa dionica od 36,5 %. Promet unutar knjige ponuda također je zabilježio mjesečni pad od 10,8 %.Tržišna kapitalizacija porasla je na mjesečnoj razini za 0,3 % i na kraju ožujka iznosila je 277,0 mlrd. HRK. Kod dioničkih indeksa najveći mjesečni rast zabilježili su CROBEXnutris (7,7%) i CROBEXprime (5,1%), dok je osjetan pad zabilježio CROBEXkontrukt (-11,3%). Dionica kojom se najviše trgovalo u ožujku bila je ona HT-a, kojom je ostvaren promet od 21,3 mil. HRK s mjesečnim rastom cijene od 7,0 %. Promet na OTC tržištu zabilježio je mjesečni rast od 77,3 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U ožujku 2021. godine poslovao je ukupno 91 UCITS fond (3 UCITS fonda su u likvidaciji). To je pet fondova manje u odnosu na veljaču jer je došlo do spajanja tri dionička fonda u jedan novi dionički fond te dva obveznička fonda u novi fond koji je u kategoriji ostali, dok su istodobno dva obveznička fonda prestala s radom. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju ožujka iznosila je 19,3 mlrd. HRK, što je mjesečni rast od 2,0 %. Imovina obvezničkih fondova na kraju ožujka 2021. činila je 75,9 % ukupne imovine UCITS fondova.

Imovinom ponderirani prosječni mjesečni prinosi svih kategorija UCITS fondova u ožujku 2021. bili su pozitivni, pri čemu je najviši prosječni ponderirani prinos od 2,6 % ostvaren u kategoriji dioničkih fondova, dok su obveznički fondovi ostvarili najniži prosječni mjesečni prinos od 0,2 %. I na tromjesečnoj razini dionički su fondovi ostvarili najveći prosječni prinos od 4,7% , dok su najmanji prinos od -0,03% imali obveznički fondovi.

U svim kategorijama UCITS fondova u ožujku 2021. ukupne su uplate nadmašivale ukupne isplate (ukupna vrijednost neto uplata svih UCITS fondova iznosila je 363,9 mil. HRK).

Imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju ožujka iznosila je 1,0 mlrd. HRK.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Je li korona kriza promjenila vaš posao i način rada?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 23.10.2020. 16:29:39
Osiguranje vozača koji je skrivio nesreću
SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)