Profil korisnika

Allianz je u drugom tromjesečju 2020. godine ostvario operativnu dobit od 2,6 milijardi eura

Osiguranje.hr - 7.8.2020.

Kriza uzrokovana širenjem bolesti COVID-19 rezultirala je ozbiljnim previranjima na ekonomskim i financijskim tržištima. No dok su se u drugom tromjesečju ove godine financijska tržišta oporavila, gospodarski oporavak i dalje nije izvjestan. Zahvaljujući iznimno diversificiranom portfelju i snažnoj bilanci, Allianz je nastavio uspješno svladavati izazove aktualne krize, te je u drugom tromjesečju 2020. godine ostvario vrlo dobre rezultate. Pa ipak, s obzirom na tekuću neizvjesnost i nedoumice, trenutno ne želimo izaći s ažuriranom prognozom operativne dobiti za 2020. godinu.

U drugom je tromjesečju ove godine rast internih prihoda, korigiran za utjecaje valutnih tečajeva i konsolidacije, iznosio -7,7 posto, ponajviše zahvaljujući segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja. Ukupni prihodi pali su za 6,8 posto na 30,9 milijardi eura (u usporedbi s 33,2 milijarde eura ostvarene u drugom tromjesečju 2019. godine), dok je operativna dobit ostvarila pad od 18,8 posto na 2,6 milijardi eura (u usporedbi s 3,2 milijarde eura ostvarene godinu dana ranije). U segmentu neživotnih osiguranja operativna je dobit pala zbog gubitaka uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 te lošijeg rezultata ulaganja u poslovanje. Operativna dobit segmenta životnih i zdravstvenih osiguranja ostala je otporna na krizu te zabilježila pad uglavnom zbog povoljne jednokratne dobiti ostvarene 2019. godine. Segment upravljanja imovinom ostvario je vrlo dobru iako nešto nižu operativnu dobit, i to ponajviše zahvaljujući nižim naknadama za uspješnost. Osim toga, u drugom su tromjesečju ove godine neto prihodi pripisivi dioničarima pali za 28,6 posto na 1,5 milijardi eura (u usporedbi s 2,1 milijardom eura iz istog razdoblja prošle godine), u velikoj mjeri odražavajući situaciju s operativnom dobiti.

U prvoj polovici ove godine osnovna dobit po dionici (EPS) zabilježila je pad od 27,6 posto na 7,07 eura (u usporedbi s 9,76 eura ostvarenih u prvih šest mjeseci 2019. godine). Anualizirani povrat na uloženi kapital (RoE) iznosio je 10,0 posto (u usporedbi s 13,6 posto za cijelu 2019. godinu). Istovremeno je omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II pao sa 190 posto zabilježenih na kraju prvog ovogodišnjeg tromjesečja na 187 posto na kraju drugog tromjesečja .

U prvoj polovici 2020. godine ukupni su prihodi ostali stabilni. Operativna dobit pala je za 20,5 posto na 4,9 milijardi eura (u usporedbi s 6,1 milijardom eura ostvarenom godinu dana ranije); aktualna pandemija imala je značajan nepovoljan utjecaj na operativnu dobit naših osiguravateljskih poslovanja. Segment neživotnih osiguranja zabilježio je slabiji rezultat preuzimanja rizika i ulaganja u poslovanje, dok je operativna dobit segmenta životnih i zdravstvenih osiguranja zabilježila pad zbog povoljne jednokratne dobiti ostvarene 2019. godine te niže investicijske marže. Viši prihodi od imovine klijenata pod upravljanjem rezultirali su rastom operativne dobiti našeg segmenta upravljanja imovinom. Niža operativna dobit bila je glavni pokretač pada neto prihoda pripisivih dioničarima.

„Pandemija i dalje predstavlja izazov za sve industrije. Pa ipak, Allianz je ostvario snažne rezultate i pokazao izvanrednu otpornost u prvih šest mjeseci 2020. godine. Stoga smo uvjereni kako ćemo i u drugoj polovici ove godine svjedočiti vrlo dobrim financijskim rezultatima“, istaknuo je glavni izvršni direktor Allianza SE Oliver Bäte.

Segment neživotnih osiguranja: operativna dobit pod pritiskom pandemije bolesti COVID-19

U drugom tromjesečju 2020. godine ukupni prihodi ostali su uglavnom stabilni, dostigavši iznos od 13,5 milijardi eura (u usporedbi s 13,4 milijarde eura zabilježene u istom razdoblju 2019. godine). Izuzmu li se utjecaji valutnih tečajeva i konsolidacije, interni rast iznosio je -1,6 posto, ponajviše zbog pada broja polica tijekom aktualne krize od 5,3 posto i povećanja cijena od 4,5 posto. Tom nepovoljnom razvoju najviše su doprinijeli Allianz Partners, te poslovanja u Ujedinjenoj Kraljevini i Italiji. Taj je rezultat donekle neutraliziran zahvaljujući pozitivnom internom rastu koji su zabilježili AGCS, Njemačka i azijsko-pacifička regija.

Operativna dobit u istom je tromjesečju pala za 17,4 posto na 1,1 milijardu eura u usporedbi s drugim tromjesečjem prošle godine. Rezultat preuzimanja rizika bio je pod pritiskom pandemije bolesti COVID-19, rasta velikih gubitaka i nižeg doprinosa run-off rezultata. Sve to je djelomično neutralizirano poboljšanjem naše kvote troškova. Osim toga, znatno je pao prihod od ulaganja u poslovanje.

Kombinirana kvota u drugom tromjesečju ove godine porasla je za 1,2 postotna boda na 95,5 posto.

„Utjecaj pandemije na prihode segmenta neživotnih osiguranja bio je nešto vidljiviji u drugom tromjesečju ove godine, no naše se poslovanje pokazalo otpornim u smislu rasta prihoda“, izjavio je glavni financijski direktor Allianza SE Giulio Terzariol. „Izuzme li se utjecaj krize uzrokovane bolešću COVID-19, temeljni su rezultati i dalje snažni, s normaliziranom kombiniranom kvotom manjom od 94 posto, s obzirom na to da se isplatila naša usredotočenost na tehničku izvrsnost i napredak na području produktivnosti.“

Tijekom prve polovice 2020. godine ukupni prihodi porasli su s prošlogodišnjih 32,9 milijardi eura na 33,8 milijardi eura. Izuzmu li se utjecaji valutnih tečajeva i konsolidacije, interni rast iznosio je 0,3 posto, ponajviše zahvaljujući AGCS-u, te poslovanju u azijsko-pacifičkoj regiji i Njemačkoj. Budući da je rezultat preuzimanja rizika ostvario znatan pad zbog većeg broja nastalih šteta vezanih za prirodne katastrofe i nepovoljnog utjecaja pandemije bolesti COVID-19 od -0,8 milijardi eura, operativna dobit pala je za 23,4 posto na 2,2 milijarde eura u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. To je djelomično neutralizirano snažnim poboljšanjem našeg omjera troškova. Općenito govoreći, kombinirana kvota za prvih šest mjeseci ove godine pala je za 2,7 postotnih bodova na 96,7 posto.

Segment životnih i zdravstvenih osiguranja: ostvarena operativna dobit od 1,0 milijardi eura

U drugom tromjesečju 2020. godine sadašnja vrijednost premija za nove poslove (PVNBP ) pala je na 11,5 milijardi eura (u usporedbi s 15,2 milijarde eura ostvarene u istom razdoblju prošle godine), i to zbog utjecaja pandemije koji je bio primjetan u gotovo svim zemljama. Najveći pad broja polica zabilježen je u Njemačkoj, zajedno sa slabijom prodajom kapitalno učinkovitijih proizvoda, te u SAD-u s padom prodaje proizvoda fiksnih anuiteta vezanih uz dioničke indekse.

U drugom je tromjesečju profitabilnost novog posla (NBM) pala na 3,1 posto (u usporedbi s 3,6 posto ostvarenih u istom razdoblju 2019. godine), i to zbog nižih kamatnih stopa, što je uglavnom neutralizirano boljim proizvodima i boljom kombinacijom različitih poslovnih aktivnosti, uključujući i nastavljeni prelazak na preferirana poslovanja. Istovremeno je vrijednost novog posla (VNB) pala na 357 milijuna eura (u usporedbi s prošlogodišnjih 544 milijuna eura), i to zahvaljujući kombinaciji manjeg broja polica i nižih marži.

Operativna dobit u istom je tromjesečju pala na 1,0 milijardi eura (u usporedbi s 1,2 milijarde eura zabilježene u drugom tromjesečju prošle godine), i to ponajprije zbog povoljne jednokratne dobiti zabilježene u SAD-u u drugom tromjesečju 2019. godine. Tome su doprinijeli i veći troškovi zaštite od rizika poslovanja s promjenjivim anuitetima u SAD-u, te prodaja tvrtke Allianz Popular u Španjolskoj.

„Zadovoljan sam kvalitetom prodaje u segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja tijekom drugog tromjesečja 2020. godine, koja se najbolje vidi u otpornoj profitabilnosti novog posla“, istaknuo je Terzariol. „Profitabilnost našeg poslovanja i dalje je snažna i uživa potporu naših mjera aktivnog upravljanja rizikom.“

U prvoj polovici ove godine PVNBP je pao s prošlogodišnjih 32,9 milijardi eura na 29,6 milijardi eura, ponajprije zbog slabije prodaje životnog osiguranja u Njemačkoj i SAD-u. Operativna dobit pala je na 1,8 milijardi eura (u usporedbi s 2,3 milijarde eura iz istog razdoblja prošle godine), što je ponajviše odraz povoljne jednokratne dobiti ostvarene u SAD-u u drugom tromjesečju 2019. godine. Tome je doprinijela i niža investicijska marža, što je rezultat većih umanjenja vrijednosti u prvom tromjesečju ove godine, većih troškova zaštite od rizika u SAD-u, te prodaje tvrtke Allianz Popular u Španjolskoj. Profitabilnost novog posla pala je s prošlogodišnjih 3,5 na 2,9 posto, zbog čega je vrijednost novog posla pala na 851 milijun eura (u usporedbi s 1.153 milijuna eura ostvarenih u prvoj polovici 2019. godine).

Segment upravljanja imovinom: imovina klijenata pod upravljanjem ostvarila rast od 6,5 posto

U drugom je tromjesečju ove godine imovina klijenata pod upravljanjem (AuM) ostvarila rast od 101 milijarde eura na 1.658 milijardi eura u usporedbi s krajem prvog ovogodišnjeg tromjesečja. Taj je rast rezultat povoljnih tržišnih utjecaja u iznosu od 102,3 milijarde eura te neto priljeva od 25,8 milijardi eura. Spomenuti povoljni tržišni utjecaji i neto priljev ukazuju na izvanredan oporavak od prvog tromjesečja ove godine, koji je bio pod snažnim utjecajem pandemije bolesti COVID-19. Nepovoljni utjecaji valutne konverzije u iznosu od 28,5 milijardi eura imali su neutralizirajući učinak.

Ukupna imovina klijenata pod upravljanjem u drugom je tromjesečju skočila na 2.250 milijardi eura.

Operativna dobit u istom je tromjesečju pala za 5,7 posto na 640 milijuna eura (u usporedbi sa 678 milijuna eura iz istog razdoblja prošle godine), i to zbog nižih naknada za uspješnost. Istovremeno su povećani troškovi poslovanja. Zbog toga je omjer troškova i prihoda (CIR) porastao za 1,7 postotnih bodova na 62,8 posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Izuzmu li se utjecaji valutnih tečajeva, operativna je dobit ostvarila pad od 7,2 posto.

„Snažni neto priljevi u nepovoljnim uvjetima jasno pokazuju kako je naš segment upravljanja imovinom u dobroj formi“, dodao je Terzariol. „Čak i u vremenima goleme neizvjesnosti u dobroj smo poziciji da bismo mogli nastaviti bilježiti solidne rezultate poslovanja i doprinijeti srednjoročnom i dugoročnom stvaranju vrijednosti našeg segmenta upravljanja imovinom.“

U prvoj polovici ove godine operativni su prihodi skočili za 5,2 posto na 3,5 milijardi eura, što je odraz većih prihoda od imovine klijenata pod upravljanjem. Istovremeno je omjer troškova i prihoda ostao gotovo nepromijenjen na 62,2 posto (u usporedbi sa 62,3 posto zabilježenih u prvoj polovici 2019. godine). Operativna dobit porasla je za 5,4 posto na 1.319 milijuna eura (u usporedbi s 1.251 milijunom eura iz istog razdoblja prošle godine). Interno, operativna dobit porasla je za 3,0 posto. Nadalje, neto odljevi, nepovoljni tržišni utjecaji, te nepovoljni utjecaji valutne konverzije rezultirali su imovinom klijenata pod upravljanjem u vrijednosti od 1.658 milijardi eura, što je pad od 28 milijardi eura ili 1,7 posto od kraja 2019. godine.


NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Je li korona kriza promjenila vaš posao i način rada?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)
rbrletic | 12.4.2019. 12:58:49
OSIGURANJE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA