Profil korisnika

Obavijest o načinu dostave financijskih i statističkih izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju ili posredovanja u osiguranju i reosiguranju

Osiguranje.hr - 31.7.2020.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: HANFA) upućuje osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju ili posredovanja u osiguranju i reosiguranju da su Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju ili posredovanja u osiguranju i reosiguranju (NN br. 37/16, 28/19) (dalje u tekstu: Pravilnik) člancima 5. i 6. propisani rokovi i način dostave financijskih i statističkih podataka o ostvarenoj proviziji od obavljanja poslova zastupanja u osiguranju ili posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

Naime, Pravilnikom je propisano da je društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju dužno HANFA-i dostaviti polugodišnji financijski i statistički izvještaj u roku od 30 dana od proteka polugodišta za koje se izvještaj sastavlja, a godišnji financijski i statistički izvještaj u roku od tri mjeseca nakon isteka kalendarske godine za koju se izvještaj sastavlja. Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju dužno je HANFA-i dostaviti polugodišnji i godišnji financijski i statistički izvještaj u elektroničkom obliku potpisan naprednim elektroničkim potpisom od strane odgovorne osobe društva. Elektronički oblik i način dostave HANFA je propisala odgovarajućim tehničkim uputama koje se nalaze na mrežnim stranicama HANFA-e. Iznimno, društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju koje HANFA-i ne dostavlja polugodišnji i godišnji financijski i statistički izvještaj u elektroničkom obliku potpisan naprednim elektroničkim potpisom od strane odgovorne osobe društva dužno je takve izvještaje dostaviti u pisanom obliku i elektroničkom obliku bez naprednog elektroničkog potpisa u skladu s tehničkom uputom HANFA-e u rokovima propisanim Pravilnikom.

Smatra se da je društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju dostavilo Pravilnikom propisane financijske i statističke izvještaje u elektroničkom obliku u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju HANFA-e za primanje izvještaja. Odredbe Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju na obrte za zastupanje u osiguranju, obrte za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, kreditne institucije i investicijska društva, sporedne posrednike u osiguranju, odnosno na sve druge pravne osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja.


NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Je li korona kriza promjenila vaš posao i način rada?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)
rbrletic | 12.4.2019. 12:58:49
OSIGURANJE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA