Profil korisnika

ESMA informacije o objavi vezano uz utjecaj COVID-19 na pripremu polugodišnjih financijskih izvještaja od strane izdavatelja

Osiguranje.hr - 22.5.2020.

Objava daje preporuke u područjima pripreme izvještaja koje je ESMA identificirala kao najvažnije: važnost objave relevantnih i pouzdanih informacija sukladno rokovima propisanim nacionalnim zakonom vezano uz pripremu polugodišnjih financijskih izvještaja pri tome vodeći računa da nepotrebno ne odgađaju objavu istih, ažuriranje informacija pripremljenih u zadnjim revidiranim godišnjim financijskim izvještajima kako bi adekvatno informirali dionike o utjecaju COVID-19, posebno u odnosu na neizvjesnosti vezane uz redovito poslovanje kao i nastanak različitih rizika koji mogu utjecati na vremensku neograničenost poslovanja (engl. going concern), kao i vezano uz umanjenje vrijednosti nefinancijske imovine i prezentiranje iste u Računu dobiti i gubitka, pružiti informacije specifične za poslovanje pojedinog izdavatelja pod utjecajem COVID-19 u odnosu na proteklo razdoblje kao i na poslovanje u nadolazećem razdoblju vezano uz realizaciju prethodno definiranih poslovnih ciljeva, stratešku orijentaciju društva, operativno poslovanje, uspješnost kao i opis aktivnosti koje su poduzete kako bi se umanjio ili uklonio učinak pandemije. Ova objava se odnosi i na pripremu drugih ispodgodišnjih financijskih izvještaja u slučajevima kada se primjenjuje MRS 34 Financijsko izvještavanje za razdoblje tijekom godine prema kojem su uprave, nadzorna i druga administrativna tijela društva kao i revizijski odbor te, ako je primjenjivo, eksterni revizori pozvani primijeniti dužnu pažnju u odnosu na ove preporuke. ESMA posebno naglašava važnu ulogu revizijskih odbora društava koji trebaju poticati pripremu polugodišnjih financijskih izvještaja najviše moguće kvalitete. Sljedeći koraci ESMA i nadležna nacionalna tijela će nadzirati primjenu MSFI kao i svih drugih relevantnih odredbi spomenutih u ovoj Objavi pri čemu će nadležna nacionalna tijela iste imati u vidu prilikom provođenja svojih nadzornih aktivnosti te, kada je potrebno, primjenjivati nadzorne mjere, a o čemu će ESMA obavijestiti u svom Izvještaju o provođenju nadzornih mjera za 2020. godinu.

NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Je li korona kriza promjenila vaš posao i način rada?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 23.10.2020. 16:29:39
Osiguranje vozača koji je skrivio nesreću
SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)