Profil korisnika

Utjecaj COVID-19 pandemije na rokove objava financijskih izvještaja

Osiguranje.hr - 27.3.2020.

Postupanje izdavatelja u dijelu objavljivanja propisanih informacija (što uključuju i financijske izvještaje), kao i nadležnosti i ovlasti Hanfe u vezi s tome, uređeno je Zakonom o tržištu kapitala, te su izdavatelji  dužni postupati u skladu s rokovima objave propisanih informacija.

Međutim, obzirom na postojeću situaciju uzrokovanu koronavirusom, Hanfa je uputila sve  izdavatelje (čija je poslovna godina završila 31. prosinca 2019.) koji neovisno o svim svojim uloženim naporima neće biti u mogućnosti objaviti u zakonom propisanom roku svoje revidirane godišnje izvještaje za 2019. godinu, te tromjesečne izvještaje za prvo i drugo tromjesečje 2020. godine, da su o kašnjenju i razlozima kašnjenja užni bez odgode obavijeste Hanfu i javnost (na način propisan Zakonom o tržištu kapitala) te pri tome navesti, u mjeri u kojoj je to moguće, predviđeni datum objave godišnjeg izvještaja.

Hanfa će u okviru svojih nadzornih aktivnosti uzimati u obzir sve okolnosti pojedinog slučaja kašnjenja s objavom revidiranih godišnjih izvještaja za 2019. i tromjesečnih izvještaja za prvo i drugo tromjesečje 2020. te se u opravdanim slučajevima rukovoditi Javnom objavom ESMA-e od 27. ožujka 2020. godine.

U predmetnoj Javnoj objavi ESMA-e, u bitnome, navedeno da u odnosu na izdavatelje, koji zbog poteškoća prouzrokovanih situacijom s bolesti COVID-19 ne budu u mogućnosti u rokovima koji su propisani nacionalnim propisom (u Republici Hrvatskoj to je Zakon o tržištu kapitala) objaviti svoje godišnje i polugodišnje izvještaje za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2019. odnosno koja će najkasnije završiti do 1. travnja 2020., nadležna tijela neće poduzimati nadzorne mjere u slučaju kašnjenja s objavom tih financijskih izvještaja. Ovakvo postupanje nadležnih tijela odnosi se na razdoblje kašnjenja od dva mjeseca u slučaju revidiranih godišnjih izvještaja i na razdoblje kašnjenja od jednog mjeseca u slučaju polugodišnjih izvještaja.

U Javnoj objavi ESMA-e je istaknuto da su izdavatelji koji zbog poteškoća prouzrokovanih situacijom s bolesti COVID-19 budu kasnili s objavom svojih godišnjih i polugodišnjih izvještaja u odnosu na rokove propisane nacionalnim propisom (Zakonom o tržištu kapitala), dužni o tome bez odgode obavijestiti nadležno tijelo (Hanfu) i tržište (napraviti objavu u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala) i, u mjeri u kojoj je to moguće, navesti predviđeni datum objave izvještaja.

U Izjavi je također navedeno da se članak 17. Uredbe o zlouporabi tržišta primjenjuje na sve izdavatelje neovisno o naprijed navedenom.


NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Kako je vaš poslodavac organizirao poslovanje u korona krizi?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)
rbrletic | 12.4.2019. 12:58:49
OSIGURANJE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA