Profil korisnika

Crna Gora: Za 11 mjeseci 2019. bruto fakturirana premija veća od premije za čitavu 2018.

Osiguranje.hr - 8.1.2020.

Savjet Agencije za nadzor osiguranja održao je 27.12.2019. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, Uroš Andrijašević. Savjet je, između ostalog, donio Odluku o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2020. godinu, koji su društva za osiguranje koja obavljaju poslove obaveznih osiguranja u saobraćaju dužna da uplate Udruženju Nacionalni biro osiguravača. Redovni doprinos je utvrđen u iznosu od:

- 4,06% od bruto fakturirane premije u 2019. godini za obavezno osiguranje putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesretnog slučaja; osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i osiguranje vlasnika, odnosno korisnika plovnih objekata od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima;

- 0,406% od bruto fakturirane premije u 2019. godini za osiguranje vlasnika, odnosno korisnika zrakoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.

Na osnovu preliminarnih podataka dostavljenih Agenciji za nadzor osiguranja od strane društava za osiguranje, društva su za 11 mjeseci tekuće godine fakturirala ukupnu bruto premiju u iznosu od 86,9 milijuna eura, što predstavlja rast od 9,5%, ili 7,5 milijuna eura više u odnosu na isti period prošle godine. Time je, već za 11 mjeseci tekuće godine, ostvarena veća premija od cjelokupne premije za 2018. godinu.

Najviši nominalni rast je, po prvi put, ostvarila vrsta Osiguranje života, i to za 1,6 milijuna eura, što je 13,5% više u odnosu na 11 mjeseci prethodne godine.

Pojedinačno učešće društava za osiguranje u premiji neživotnih osiguranja za 11 mjeseci 2019. godine: Lovćen osiguranje AD 42,7%, Sava osiguranje AD 17,7%, Generali osiguranje Montenegro AD 15,6%, Uniqa neživotno osiguranje AD 15,5%, Swiss osiguranje AD 8,5%.

Pojedinačno učešće društava za osiguranje u premiji životnih osiguranja za 11 mjeseci 2019. godine: Grawe osiguranje AD 40%, Wiener Städtische životno osiguranje AD 27,1%, Lovćen životna osiguranja AD 21,6%, Uniqa životno osiguranje AD 11,4%.

Napomena:
Kompletan preliminarni izvještaj o premiji osiguranja za 11 mjeseci 2019. godine dostupan je na stranicama Agencije za nadzor osiguranja (Izvještaji).

NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Kako je vaš poslodavac organizirao poslovanje u korona krizi?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)
rbrletic | 12.4.2019. 12:58:49
OSIGURANJE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA