Profil korisnika

Prikaz knjige STRASSENVERKEHRSRECHT, Münchener Kommentar, C.H.Beck, München

dr.sc. Marijan Ćurković - 22.7.2019.

Cijenjena stručna izdavačka kuća C.H.Beck iz Münchena, priredila je i izdala trotomnu knjigu naslova Strassenverkhersrecht (pravo cestovnog prometa), u kojoj brojni poznati stručnjaci svojim komentarima pojedinih zakonski i drugih tekstova koji se odnose na promet i osiguranje, izlažu problematiku koja je od interesa i za osiguratelje i za sve one koji se bave problemom cestovnog prometa, osiguranja vozila i naknade štete nastale u prometu.

Svezak I knjige nosi naslov Strassenverkhersrecht i podnaslov Verkhersstraf-und Verkhersverwaltungsrecht (2015.). Knjiga ima 2093 stranice, tiskana (kao i ostale dvije) na finom biblijskom papiru,opremljena stvarnim kazalom, popisom ogromnog broja izvora i zakonski tekstova, a obrađuje propise o prometu, odgovornost za štete u prometu, kazneni postupak za kaznena djela u prometu, propise o registru motornih vozila, registru vozača, a sve sukladno propisima Zakona o cestovnom prometu /Strassenvekehrsgesetz-StVG). Nastavlja s izlaganjem odredbi nekoliko uredbi o prometu, među kojima je i Strassenverkhers-Ordnung (StVO), Uredbom o vozačkim dozvolama,  Uredbama o registrima, Uredbom o Europskom pravu za vozila i priključna vozila, zatim obrađuje Kazneni zakonik (Strafgesetzbuch -StGB) – odredbe o kaznenim djelima u prometu, i Zakon o kaznenom postupku (odredbe o kaznenom postupku za kaznena djela u prometu). Tu je i komentar Zakona o obveznom osiguranju (Pflichtversicherungsgesetz) i Zakon o obveznom osiguranju inozemnih vozila (PflVAuslG). Konačno, daje se komentar Zakona o posebnosti korištenja električnih vozila.

Svezak II knjige nosi podnaslov Verkehrszivil – und Verkehrsversicherungsrecht, dakle, odredbe građanskog prava i prava osiguranja (2016). Knjiga ima 1605. stranica. U ovoj knjizi obrađeni su propisi Zakona o cestovnom prometu (StVG), koje se odnose na građanskopravnu odgovornost za štetu, a nastavlja se s prikazom odredbi Građanskog zakonika (BGB) o istoj temi – odgovornosti i naknadi štete. Slijedi prikaz odredbi Zakona o ugovoru o osiguranju (VVG), Uredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti, te detaljan prikaz Općih uvjeta o osiguranju motornih vozila – kasko i odgovornosti, te Općih uvjeta za osiguranje pravne zaštite.

Treći svezak nosi podnaslov Internationales Strassenverkehrsrecht (2018), ima 1097 stranica, i u cijelosti je posvećena problematici međunarodnog cestovnog prava. Prikazuje međunarodni sustav zelene karte, pravila međunarodnog privatnog i procesnog prava, te posebno pravne sustave Belgije, Francuske, Grčke, Italije, Austrije, Poljske, Švicarske, Slovačke, Slovenije, Španjoslke, Turske i Hrvatske. Nacionalne sustave obradili su stručnjaci iz pojedinih zemalja. Pravni sustav u Republici Hrvatskoj obradila je dr.sc. Mladenka Grgić, na stranicama 473 – 545 knjige. Dr Grgić je prikazala sveobuhvatno pravno stanje u Republici Hrvatskoj, ugovornu i izvanugovornu odgovornost, actio directa oštećenoga prema osiguratelju odgovornog štetnika, poziciju garantnog fonda, slučaj više štetnika, pravo regresa osiguratelja, pojedine vrste šteta, suodgovornost za štetu, pravila dokaznog postupka, zastaru odštetnih zahtjeva, adhezijiski postupak naknade štete – jednom riječju: jasno i sveobuhvatno kako bi čitatelju na prvo čitanje bilo moguće steći potpunu sliku o odgovornosti i osiguranju od odgovornosti za štete od motornih vozila u Republici Hrvatskoj.

Dr. Grgić, koja pozornijim pratiteljima literature iz oblasti osiguranja, nije nepoznati autor, u ovom prilogu, u ovako značajnoj međunarodnoj trilogiji, uspjela je strancima prezentirati sve što je važno i što bi morali znati o naknadi štete u Hrvatskoj. Čestitamo joj i možemo biti ponosni da je i jedan naš stručnjak(inja) stala uz bok poznatih specijalista iz ove oblasti na međunarodnom planu. To je svakako novi doprinos afirmaciji hrvatske osigurateljne znanosti u Europi.

Detaljnije informacije o trilogiji i mogućnosti kupnje mogu se naći na www.beck.de


NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Kako ocjenjujete razinu digitalizacije u svom radnom okruženju?

Osiguranje Forum

Posjeti forum

tlopar | 15.4.2024. 13:35:51
Izvid štete u slučaju kad okrivljenik prometne nesreće pobjegne
tkrajnov | 20.12.2023. 18:00:32
članak 43 ili 57. zakona o sigurnosti prometa na cestama
mkostincer | 13.10.2023. 22:43:45
Osiguranje od potresa
Dakio | 28.10.2022. 11:36:58
Koliko košta premija UNIQA dopunskog osiguranja?