Profil korisnika

Hanfa prvi put objavila podatke o usklađenosti izdavatelja s novim Kodeksom korporativnog upravljanja

Osiguranje.hr - 12.4.2021.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) objavila je Godišnji izvještaj o korporativnom upravljanju u kojem, između ostalog, daje usporedbu odabranih područja korporativnog upravljanja za izdavatelje iz Republike Hrvatske čije su dionice uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze u odnosu na društva iz zemalja članica OECD-a i G20. U izvještaju o korporativnom upravljanju koji obrađuje podatke iz 2019. Hanfa također prvi puta daje podatke o usklađenosti društava čije su dionice uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze s novim Kodeksom korporativnog upravljanja.

Novim Kodeksom postavljaju se detaljniji i viši standardi u korporativnom upravljanju u odnosu na prisilne zakonske odredbe, uvažavajući pri tome dosadašnji stupanj usklađenosti s preporukama prethodnog kodeksa, promjene koje su se dogodile u europskom i svjetskom okviru izvještavanja o korporativnom upravljanju te nadolazeće promjene po pitanju održivosti te korporativne i društvene odgovornosti. U Kodeks su također unesene nove preporuke kojima se nastoji dodatno pridonijeti osnaživanju otpornosti pojedinog društva na promjene i rizike kojima je izloženo, veća uključenost svih dionika na poslovanje i ponašanje društva te povećana transparentnost o članovima upravljačkih i nadzornih organa društva i njihovih odbora. Obvezu dostavljanja upitnika o usklađenosti s novim Kodeksom za 2019. imalo je 111 izdavatelja dionica, a obrađeni podaci za 2019. bit će polazišna osnova za daljnje usporedbe na godišnjoj razini. 

Izračun usklađenosti izdavatelja s novim Kodeksom korporativnog upravljanja temelji se na dostavljenim podacima iz 10 različitih poglavlja koje Kodeks obuhvaća: vodstvo, dužnost članova uprave i nadzornog odbora, neovisnost nadzornog odbora i osnivanje pododbora NO-a, uprava, primici članova uprave i nadzornog odbora, sistem upravljanja rizicima, unutarnje kontrole i revizije, transparentnost objavljenih informacija, odnos prema dioničarima i održavanje glavnih skupština te korporativna društvena odgovornost. 

Rang usklađenosti s Kodeksom za sva tri uređena tržišta Zagrebačke burze

Hanfa je izračunala razinu usklađenosti pojedinih izdavatelja s Kodeksom prema svim navedenim područjima. Na Vodećem tržištu Zagrebačke burze najvišu razinu usklađenosti ostvarila je Atlantic Grupa, na Službenom tržištu Hrvatski telekom, a na Redovitom tržištu prvo mjesto po razini usklađenosti dijele Adriatic osiguranje i Podravska banka (detaljan poredak svih izdavatelja može se potražiti u Kodeksu korporativnog upravljanja).

Kao i prethodne godine, najveći broj izdavatelja na kraju 2019. bio je iz sektora turizma, zatim iz sektora prehrambene industrije te financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja i sektora trgovine. U vlasničkoj strukturi izdavatelja dionica strane osobe i dalje zauzimaju najveći udio, od 61,6 %. Kada je riječ o izdavateljima s tržišnom kapitalizacijom između 1 i 10 milijardi kuna, prednjače financijske institucije i trgovačka društva s udjelom od 25,1 %, zatim slijede strane osobe s udjelom od 20,4 % i domaće fizičke osobe s udjelom od 16,1 %. U vlasničkoj strukturi izdavatelja čija je tržišna kapitalizacija do 1 milijarde kuna na kraju 2019. godine 36,4 % čine financijske institucije i trgovačka društva, a zatim slijede domaće fizičke osobe s 23,5 %.

Što se tiče neovisnosti članova nadzornog odbora, na kraju 2019. od ukupno 507 članova nadzornih odbora, njih 194 ili 35,1 % su neovisni članovi, dok je godinu dana ranije njih 41,1 % bilo neovisno). Tijekom 2019. ukupno su 104 člana nadzornog odbora 36 izdavatelja dionica bila povezana s drugim članovima nadzornog odbora, a najveći postotak čini poslovna povezanost (59,6 %), slijedi rodbinska povezanost (24,0 %), poslovna i rodbinska (8,7 %) te ostale vrste povezanosti (7,7 %).

Primici članova uprave

Jedna od odgovornosti nadzornog odbora koja se prati Kodeksom jest odredba o iznosu primitaka članova uprave. U 2019. ukupno 84 izdavatelja isplatila su bruto fiksni iznos primitaka članovima uprave u iznosu od 189.613.350 kuna. Preciznije, bruto fiksni iznos primitaka isplaćenih članovima uprave u 2019. kretao se u rasponu od 68,4 tisuća kuna do 15,4 milijuna kuna. Kao i prethodne godine, u 2019. najviši bruto fiksni iznosi primitaka isplaćeni su članovima uprave u sektoru turizma i bankarstva, a najniži iznosi isplaćeni su u sektoru nekretnina i fondova. Nadalje, 39 izdavatelja je u 2019. isplatilo bruto varijabilne primitke članovima uprave od 79.243.628 kuna, a iznos bruto varijabilnih primitaka isplaćenih članovima uprave u 2019. kretao se u rasponu od 1,5 tisuća kuna do 12,4 milijuna kuna. U 2019. najviši iznos bruto varijabilnih primitaka isplaćen je članovima uprave kod izdavatelja iz sektora telekomunikacija, a najniži iznos kod izdavatelja iz sektora prijevoza.

Osim plaća i bonusa, izdavatelji dionica isplaćuju i dividende koje se u pravilu isplaćuju u novcu, ali se mogu isplatiti i u dionicama. U 2019. odluku o isplati dividende iz dobiti ostvarene u 2018. donijelo je 25 izdavatelja ili njih 25,3 %, pri čemu je najviše izdavatelja (njih 5) bilo iz sektora turizma, zatim iz prehrambene industrije (3 izdavatelja) te sektora bankarstva (3 izdavatelja). Prosječan iznos isplaćene dividende po dionici u 2019. iznosio je 73,50 kuna, dok je godinu dana ranije on iznosio 66 kuna.

U Kodeksu je prvi put unesena i odredba kojom se uređuje pitanje udjela žena u upravi i nadzornom odboru kao obveznom čimbeniku utvrđivanja uravnoteženog sastava uprave i nadzornog odbora. Kodeksom je propisano da nadzorni odbor mora svakih pet godina postaviti kao cilj postotak ženskih članova uprave i nadzornog odbora koji se mora ostvariti u sljedećih pet godina. Od 2015. do 2019. vidljiv je trend blagog pada udjela žena u upravama izdavatelja, s prosjekom udjela žena u upravama u iznosu od 14 % u petogodišnjem promatranom razdoblju. Udio žena u nadzornim odborima nije se značajnije mijenjao od 2015. do 2019. godine, a prosjek udjela žena u nadzornim odborima izdavatelja u promatranom razdoblju iznosi 21 %.

Novo izdanje Kodeksa korporativnog upravljanja koji će obraditi korporativno upravljanje izdavatelja u 2020 godini i njihovu usklađenost s Kodeksom planirano je za posljednje tromjesečje ove godine.


NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Je li korona kriza promjenila vaš posao i način rada?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 23.10.2020. 16:29:39
Osiguranje vozača koji je skrivio nesreću
SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)