Profil korisnika

Croatia osiguranje izgubilo pravnu bitku za povećanje udjela u Savi Re

Indikator.ba - 28.6.2020.

Hrvatska grupa Adris i njegovo osiguravajuće društvo Croatia osiguranje izgubili su pravnu bitku pred slovenskim sudovima zbog povećanja udjela u Savi Re, javlja Delo. Nakon što nisu pokrenuli tužbe protiv Agencije za nadzor osiguranja (AZN) na upravnom sudu, također nisu bili uspješni ni sa žalbama koje su podnijeli Vrhovnom sudu. Prethodno, u septembru 2019. godine slovenski okružni sud odredio je da Adris mora platiti kaznu zbog nepravovremenog izvještavanja o povećanju kvalificiranog udjela u Savi Re. Utvrđeno je da je Adris u prekršaju još od aprila 2017. godine kad je počeo stjecati dionice Save Re. U maju 2018. godine slovenski regulator osiguranja je odbio zahtjev Croatia osiguranja da postane vlasnik 20% ili više kapitala Pozavarovalnice Sava, poznate i pod imenom Sava Re, nakon čega je hrvatska kompanija pokrenula pravne postupke. Prema podacima zaključno sa 31. martom 2020. najveći dioničar Save Re je SDH 17,7 %, Zagrebačka banka, d.d., skrbnički račun posjeduje 14,2 %, Republika Slovenija 13,9 %, Sava Re, d.d., vlastite dionice 10,0 %, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 6,2%, Raiffeisen Bank Austria, d.d., skrbnički račun 4,6 %, Modra zavarovalnica, d.d. 4,1 %, itd.

NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

 1. zoran13

  2.7.2020. u 18:58
  MALI DELNIČARJI SE NE STRINJAJO

  Znano je že, da med večjimi družbami vsaj do oktobra dividend ne bodo izplačale zavarovalnice. Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) je namreč pred dnevi pozvala zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe, naj do 1. oktobra ne izplačujejo dividend iz bilančnega dobička in naj ne prevzemajo nepreklicnih zavez k izplačilu dividend. Zato sta uprava in nadzorni svet Zavarovalnice Triglav odločila, da lanskoletni bilančni dobiček v višini 60,5 milijona evrov ostane nerazporejen. Še preden je AZN zavarovalnice pozvala k odlogu izplačila dividend, so na skupščini Generalija odločili, da se od 40,5 milijona evrov bilančnega dobička za izplačilo dividend nameni 6,22 milijona evrov. Toda po pozivu AZN so sporočili, da bodo poziv spoštovali. Sledili mu bodo tudi v zavarovalniški skupini Save Re, kjer so načrtovali, da bodo od lanskega bilančnega dobička v višini 34,7 milijona evrov izplačali 16,3 milijona evrov dividend. V Banki Sloveniji pa so sprejeli makrobonitetni ukrep, s katerim bankam in hranilnicam začasno omejujejo razdelitev dobičkov. Namen ukrepa je ohranitev kapitala, da bo bančni sistem lažje prenesel potencialne izgube ter še naprej zagotavljal oskrbo gospodarstva in državljanov s krediti. Ukrep bo predvidoma veljal eno leto. Da se dividend iz dobrih 30 milijonov evrov lanskega bilančnega dobička letos ne izplača, so v sklicu skupščine predlagali tudi v Telekomu Slovenije.

  V Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) so do poziva AZN zadržani, nasprotujejo pa tudi pozivu Združenja nadzornikov Slovenije, ki nadzornikom in vodstvom družb priporoča, da se dobiček ne razdeli oziroma se razdeli le delno. V VZMD so zavzeli stališče, da mora dobiček ostati v domeni lastnikov in da se dividende delijo iz dobička, ki ga je družba ustvarila v preteklih letih. Po pojasnilih predsednika VZMD Kristjana Verbiča bi dividende imele pozitiven vpliv na »zaradi posledic epidemije prizadete državljane in delničarje ter državo«, ki bi po novem namesto 25 pobrala 27,5 odstotka davka. »Hkrati pa bi kot delničarka v uspešnih družbah prejela zavidljive dividende,« ocenjuje Verbič.

  O rezultatih poslovanja številnih javnih delniških družb v lanskem letu bo javnost seznanjena mesec kasneje kot običajno. Na podlagi zakona o trgu finančnih instrumentov morajo sicer javne družbe, katerih poslovno leto je enako koledarskemu, revidirana letna poročila objaviti do konca aprila 2020. Toda Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je ocenila, da zaradi oteženih razmer in nujnih ukrepov za zajezitev koronovirusa nekateri ne bodo mogli zagotoviti pravočasne objave letnih poročil, zato je v sklopu interventnih ukrepov predlagala, da se rok za objavo revidiranih letnih poročil javnih družb letos podaljša do konca maja. Ob tem je poudarila, naj se z objavo letnih poročil po nepotrebnem ne odlaša, če jih je mogoče zagotoviti do prvotno predvidenega roka. Priporočeno je tudi, da družbe, ki bodo letno poročilo objavile mesec kasneje, informacijo o tem in o razlogih zakasnitve objavijo do konca aprila.
  https://www.dnevnik.si/1042926821/posel/novice/prelozitev-skupscin-izplacila-dividend-in-razkritja-podatkov-o-poslovanju-

  MALI DELNIČARJI SE NE STRINJAJO - II.

  ZAVAROVALNICA TRIGLAV, SAVA RE, SKB BANKA, TELEKOM SLOVENIJE, LUKA KOPER - z utemeljenimi nasprotnimi predlogi VZMD zoper škandalozno škodljive skupščinske predloge zadržanj kar 296.000.000 € dobičkov in ne-delitev dividend

  Po sklicu skupščin nekaterih delniških družb je VZMD v teh dneh vložil več Nasprotnih predlogov, s katerimi odločno nasprotuje predlogom Uprav in Nadzornih svetov o ne-delitvah dividend iz skupno kar 266 mio € bilančnih dobičkov v letu 2019. Tako so nasprotne predloge že vložili za skupščine družb Zavarovalnica Triglav, d.d., Sava Re, d.d., SKB Banka, d.d., in Telekom Slovenije, d.d., kjer predlagajo delitev 240 mio € dividend, glede na predlagane iztisnitve, sprejete dividendne politike ter pretekle zaveze družb in njihovih poslovodstev. Enako pa bodo takoj po sklicu skupščine ravnali tudi v primeru Luke Koper, d.d., in v vseh tovrstnih primerih.

  V navedenih primerih so družbe - po utemeljenem prepričanju strokovnih sodelavcev VZMD - brez vsakršnih težav sposobne izvesti izplačila dividend, kot jih predlagajo v Združenju. Preko 50.000 delničarjev zadevnih družb upravičeno pričakuje izplačila dividend in se s tem v zvezi izdatno obračajo na VZMD. Ne-delitev dividend je namreč v nasprotju s sprejetimi dividendnimi politikami oz. z zagotovili predstavnikov družb, podanih na preteklih skupščinah. V VZMD tudi opozarjajo, da je glede na Zakon o gospodarskih družbah sklep skupščine izpodbojen, če se delničarjem dobiček ne deli najmanj v višini 4 % osnovnega kapitala.

  V primeru Zavarovalnice Triglav tako VZMD predlaga dividendo v enaki višini kot lani, to je 2,50 € bruto na delnico, in pri tem izpostavlja, da ima družba sprejeto jasno dividendno politiko, po kateri naj bi »delež konsolidiranega čistega dobička preteklega leta, ki je namenjen izplačilu dividend, znašal najmanj 50%, pri čemer si Zavarovalnica prizadeva delničarjem izplačati dividendo, ki ni nižja od dividende preteklega leta.« Predlog Uprave in Nadzornega sveta o ne-izplačilu dividend je tako tudi v izrecnem nasprotju z zagotovili predstavnikov družbe, podanih na skupščinah v preteklih letih, ter sprejeto dividendno politiko družbe. V VZMD izražajo upanje, da se poslovodstvo družbe tokrat ne bo poslužilo skrajno spornih ravnanj ob lanski skupščini ter bo o pravočasno vloženem Nasprotnem predlogu obvestilo vse delničarje in ga ustrezno – skladno z zakonom in uveljavljenimi dobrimi praksami - vključilo v vsakoletno zbiranje pooblastil, ki ga organizira na stroške družbe (in vseh njenih delničarjev).

  V primeru Sava Re v VZMD izpostavljajo, da je družba v letu 2019 - glede na leto pred tem - povečala bilančni dobiček, hkrati pa je predlog Uprave in Nadzornega sveta o ne-izplačilu dividend v izrecnem nasprotju z zagotovili predstavnikov družbe, podanih na skupščinah v preteklih letih, ter sprejeto dividendno politiko družbe, ki postavlja usmeritev 10-odstotne rasti dividende letno. Še več, v Letnem poročilu družbe za leto 2019 je jasno naveden predlog uporabe bilančnega dobička, ki predvideva delitev dividend v enaki višini, kot ga z nasprotnim predlogom zdaj predlaga VZMD, torej 1,05 € bruto na delnico. Ob tem v Združenju izpostavljajo, da se na njih obračajo tudi številni delničarji Save Re, ki so z VZMD podpisali Delničarski sporazum in upravičeno pričakujejo ustrezen dividendni donos iz naslova svoje naložbe.

  Spričo predlagane iztisnitve manjšinskih delničarjev SKB Banke in predloga izredno nizke (sramotne) denarne odpravnine v višini 25,54 € na delnico, so v VZMD prepričani, da je primerno in zaželeno, da družba še pred iztisnitvijo oz. razlastitvijo manjšinskih delničarjev celotni bilančni dobiček (iz lanskega oz. iz preteklih let) nameni za delitev dividend delničarjem, ki so ji vsa leta ter vse do »konca« - prevzema in iztisnitve - ostali zvesti in niso sprejeli niti zadnje prevzemne ponudbe. S tem bi v kratkem razlaščeni/iztisnjeni delničarji dodatno prejeli vsaj dividendo v višini 11,17 € bruto na delnico, ki bi tako predstavljala skoraj polovico predlagane iztisnitvene denarne odpravnine.

  V primeru družbe Telekom Slovenije so v VZMD prepričani, da je primerno in zaželeno, da družba za delitev dividend delničarjem nameni dobršen del bilančnega dobička oz. 4,00 € bruto na delnico. Pri delitvi dividend VZMD vztraja kljub nekaterim okoliščinam, ki so nastale kot posledica očitno neodgovornih ravnanj poslovodstva družbe, na kar so delničarji opozarjali ter zahtevali tovrstna ustrezna zagotovila in pojasnila na številnih preteklih skupščinah.

  V primeru družbe Luka Koper pa je Uprava družbe minuli teden, ob objavi Letnega poročila, objavila tudi – s strani Nadzornega sveta potrjeni – predlog, s katerim prav tako predlagajo ne-delitev bilančnega dobička v višini 30 mio €. Tudi v tem primeru bo VZMD, takoj po sklicu skupščine, podal nasprotni predlog, s katerim bo zahteval, da se spoštuje dividendna politika ter zagotovila družbe oz. poslovodstva v zvezi z izplačili dividend, kot so bila v preteklosti podana vlagateljem.

  Kljub temu, da so bili v letu 2019 rezultati številnih podjetij rekordni, se Uprave in Nadzorni sveti pri oblikovanju svojih predlogov vse pogosteje sklicujejo na zaostrene razmere in priporočila različnih institucij, naj rekordnih dobičkov ne deljo med delničarje. Glede na nekatera priporočila, zahteve in celo generalne zapovedi različnih institucij in združenj o ne-izplačevanju dividend, v VZMD izpostavljajo, da je odločitev o delitvi dividend izključno v pristojnosti lastnikov, torej delničarjev. Hkrati so zadevne institucije in združenja, ki so razpošiljali tovrstna opozorila (Združenje nadzornikov Slovenije, Agencija za zavarovalni nadzor in Banka Slovenije), že pozvali, naj vendar – v kolikor sploh obstajajo – objavijo relevantne analize ter informacije, na podlagi katerih so zavzeli takšna ad-hoc in škodljiva stališča. Kot je ob tem povedal Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič »s tem v zvezi doslej nismo prejeli še nikakršnega pojasnila ali analize, ki bi kakorkoli opravičevala zadevna sporna stališča in odločitve, z izjemno daljnosežnimi, škodljivimi konsekvencami in posledicami – tako za zaupanje vlagateljev, same družbe, makro gospodarsko stanje in perspektivo ter širšo skupnost nasploh.«
  http://www.vzmd.si/novice/evropska-federacija-investitorjev-z-odzivi-in-pobudami-evropskih-borz-in-nacionalnih-investitorskih-organizacij-na-pandemijo-covid-19-vkljucno-s-stalisci-vzmd-o-skupscinah-in-dividendah
  http://www.vzmd.si/novice/vzmd-poziva-zdruzenje-nadzornikov-slovenije-zns-agencijo-za-zavarovalni-nadzor-azn-in-banko-slovenije-naj-predocijo-resne-analize-ki-bi-opravicevale-priporocila-in-celo-vsesplosne-odredbe-o-ne-izplacevanju-dobickov-oz-dividend

  MALI DELNIČARJI SE NE STRINJAJO - III:

  ZAVAROVALNICA TRIGLAV – v VZMD zgroženi ob ravnanju Uprave in kršenju temeljnih standardov odnosa do delničarjev ter uveljavljenih dobrih praks – POZIV delničarjem naj za skupščino pooblastijo VZMD in podprejo izplačilo dividend

  Na VZMD so se v tem tednu začeli obračati številni zaskrbljeni, razočarani, predvsem pa razburjeni mali delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d. Vseh 13.045 delničarjev družbe je namreč v teh dneh prejelo pooblastila za skorajšnjo skupščino, ki jih je razposlala Uprava, v okviru svojega "ekskluzivnega" organiziranega zbiranja pooblastil, ki ga izvaja na stroške družbe in vseh njenih delničarjev! Praktično vsi, ki se obračajo na VZMD, se ne strinjajo s predlogom Uprave in Nadzornega sveta o ne-delitvi dividend, mnogi pa so tudi proti podelitvi razrešnice predlagateljem takšnega sklepa, ki je v izrecnem nasprotju s sprejeto dividendno politiko družbe ter z zagotovili predstavnikov družbe, podanih na skupščinah v preteklih letih. Ob tem delničarji, ki so podrobno pregledali pooblastilo, izražajo podporo Nasprotnemu predlogu VZMD, ki predvideva delitev dividende v enaki višini kot lani, torej 2,50 € bruto na delnico. Številni želijo za skupščino pooblastiti VZMD, ki pa mu tokrat ni bilo dopuščeno sodelovati v zbiranju pooblastil, ki ga je pripravila družba oz. aktualna Uprava.

  VZMD se je sicer ob sklicu skupščine s predstavniki družbe dogovarjal za vključitev pooblaščenca VZMD na obrazec, tako kot vselej v preteklosti, vendar pa so pogovori in usklajevanja zašli v slepo ulico, zaradi izrecnega in popolnoma nekorektnega pogojevanja družbe glede glasovanja pooblaščenca VZMD pri posameznih točkah ter celo same uvrstitve nasprotnega predloga na manj vidno mesto, na samem koncu obrazca ipd. Na koncu se je zato družba oz. Uprava odločila, da organizirano zbiranje pooblastil izvede brez kakršnihkoli predstavnikov malih delničarjev. Tako so za pooblaščence predlagani le posamezni člani Uprave in Nadzornega sveta, ki bodo na skupščini odločali o predlogih, ki so jih sami podali - tudi o svojih razrešnicah(!?). Strokovni sodelavci Združenja ob tem opozarjajo, da gre v takšni situaciji za absolutno nedopusten konflikt interesov.

  Nad ravnanjem Zavarovalnice Triglav in njene Uprave so v VZMD zgroženi in izražajo najostrejši protest. Kot je izpostavil Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič »je Uprava z denarjem družbe in posledično vseh njenih delničarjev izvedla organizirano zbiranje pooblastil sama za sebe, ne pa za dejanske predstavnike delničarjev. Za povrh z vsemi sredstvi skuša odvrniti pozornost od nasprotnega predloga VZMD, ki ji več kot očitno ni po godu, je pa gotovo v interesu velike večine delničarjev, gospodarstva in tudi države. Hkrati ta ista Uprava delničarje nagovarja, naj zaradi epidemije COVID-19 na skupščini raje sodeluje preko njihovega organiziranega zbiranja pooblastil!«

  VZMD bo zaradi navedenega na skupščini glasoval tudi proti podelitvi razrešnice Upravi ter podal oz. podprl predlog za znižanje prejemkov vodstvenim delavcem, skladno s priporočili Slovenskega državnega holdinga in Združenja nadzornikov Slovenije.

  Tudi zaradi tega številni delničarji izražajo dvom, da bo njihovo pooblastilo dejansko upoštevano in sprašujejo, kako bi za zastopanje na skupščini pooblastili neposredno VZMD. Glede na zakonske omejitve lahko VZMD s splošnim pooblastilom na skupščini zastopa zgolj 50 delničarjev, zato v Združenju že iščejo rešitev za nastalo situacijo.

  Ena izmed možnosti je tudi, da bi delničarji na pooblastilu, ki so ga prejeli s strani Zavarovalnice Triglav, na prvi strani, namesto predlaganih pooblaščencev vpisali Pooblaščenca »VZMD, Hrenova 13, 1000 Ljubljana«. Ter za tem v samem pooblastilu (na strani 2) pri točki 3.1. obkrožili glasovanje »PROTI« in se zraven podpisali, na strani 3, pod točko B1, pa bi obkrožili »ZA« in se podpisali. Podpisati se morajo seveda tudi na koncu pooblastila in pripisati datum.

  Seveda lahko takšno izpolnjevanje vodi do različnih interpretacij in ponuja možnost, da bi družba zavzela stališče, da takšna pooblastila niso veljavna, zato v Združenju resno razmišljajo, da bi organizirano zbiranje pooblastil izvedli tudi sami. Žal bo to – zaradi stroškovnih vidikov in kratkega roka – lahko izvedeno le v omejeni obliki, zato vse delničarje, ki bi takšno pooblastilo želeli prejeti prosijo, naj jim svojo željo sporočijo na elektronski naslov info@vzmd.si! Na isti naslov naj delničarji pošljejo tudi kopije morebitnih drugih pooblastil, ki jih bodo poslali na družbo in s katerimi bodo pooblastili VZMD. V Združenju si bodo prizadevali, da bodo na skupščini upoštevani glasovi in želje prav vseh delničarjev, najsibodo družbi in VZMD posredovane na tak ali drugačen način.
  http://www.vzmd.si/novice/zavarovalnica-triglav-v-vzmd-zgrozeni-ob-ravnanju-uprave-in-krsenju-temeljnih-standardov-odnosa-do-delnicarjev-ter-uveljavljenih-dobrih-praks-poziv-delnicarjem-naj-za-skupscino-pooblastijo-vzmd-in-podprejo-izplacilo-dividend

  MALI DELNIČARJI SE NE STRINJAJO - IV:

  ZAVAROVALNICA TRIGLAV, SAVA RE – zaradi izredno spornih ravnanj vodstev družb VZMD primoran v lastna zbiranja pooblastil, spričo ogorčenja in izjemnega interesa delničarjev za pooblastitev VZMD

  VZMD je v tem tednu delničarjem družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., poslal dopise s pooblastili za skorajšnjo skupščino. Kot so zapisali v Združenju, so jih okoliščine primorale, da delničarje neposredno povabijo k podpisu njihovega pooblastila za podporo Nasprotnemu predlogu o delitvi dividend. Zaradi velikega števila delničarjev (preko 13.000) VZMD žal ne zmore razposlati pooblastil vsem, zato vse, ki bi pooblastilo še želeli oddati prosijo, naj jim to sporočijo na e-naslov info@vzmd.si.

  V Združenju sicer pričakujejo, da se bo letošnja skupščina Zavarovalnice Triglav pričela z večurno zamudo, saj se - kot vse kaže - vzporedno izvajajo vsaj 3 organizirana zbiranja pooblastil. Tako kot v primeru skupščine Luke Koper leta 2009 (VIDEO), bo tudi v tem primeru zagotovo prišlo do podvajanja pooblastil in posledičnega individualnega preverjanja vsaj tovrstnih primerov. V VZMD ob tem izpostavljajo, da v organiziranem zbiranju pooblastil, ki ga izvaja sama Zavarovalnica Triglav, pooblaščenci podpirajo predlog o ne-delitvi dividend, medtem ko Društvo MDS v svojem obrazcu predvideva glasovanje »PO LASTNI PRESOJI«. Žal v VZMD prepogosto opažajo, da je »LASTNA PRESOJA« predstavnikov Društva MDS na samih skupščinah praviloma enaka presoji Uprav oz. največjih lastnikov. Le iz obrazca VZMD tako nedvoumno izhaja, da bo pooblaščenec glasoval ZA delitev dividend, kar je tudi edino korektno, kadar je predlog znan in podan na obrazcu je namreč dodatna "lastna presoja" sporna in po prepričanju strokovnih sodelavcev VZMD tudi nedopustna

  Dogajanje v Zavarovalnici Triglav v VZMD aktivno spremljajo že več kot 15 let, v preteklosti pa so sodelovali tudi pri organiziranih zbiranjih pooblastil, ki jih je doslej pripravlja družba. Žal je bilo letos tovrstno sodelovanje s strani Uprave oz. predstavnikov družbe prekinjeno, saj so se odločili izvesti »ekskluzivno« zbiranje pooblastil brez predstavnikov delničarjev. Na pooblastilu, ki ga je prejelo s strani Zavarovalnice Triglav, prejelo preko 13.000 delničarjev, so tako kot pooblaščenci predlagani le posamezni člani Uprave in Nadzornega sveta, ki bodo na skupščini odločali o predlogih, ki so jih sami podali (tudi o svojih razrešnicah).

  S sklicem skupščine sta Uprava in Nadzorni svet družbe med drugim predlagala, da celotni bilančni dobiček družbe za leto 2019, v višini 60.543.474,97 €, ostane nerazporejen. To pomeni, da delničarji v primeru sprejema takšnega sklepa – po več letih stabilne dividendne politike – tokrat ne bodo prejeli dividend!

  V VZMD so neposredno po sklicu skupščine podali Nasprotni predlog, s katerim predlagajo, da se delničarjem letos izplača dividenda v enaki višini kot pretekla leta – torej 2,50 € bruto na delnico.

  Ob tem izpostavljajo, da ima družba sprejeto jasno dividendno politiko, po kateri naj bi »delež konsolidiranega čistega dobička preteklega leta, ki je namenjen izplačilu dividend, znašal najmanj 50%, pri čemer si Zavarovalnica prizadeva delničarjem izplačati dividendo, ki ni nižja od dividende preteklega leta.« Predlog Uprave in Nadzornega sveta o ne-izplačilu dividend je tako tudi v izrecnem nasprotju z zagotovili predstavnikov družbe, podanih na skupščinah v preteklih letih, ter sprejeto dividendno politiko družbe.

  V Združenju jih je še posebej zmotilo, da vodstvo družbe striktno upošteva vsesplošne pozive Agencije za zavarovalni nadzor (AZN), ki so v izrazito škodo delničarjev, medtem ko so hkrati – kot vse kaže – gluhi za priporočila glede zmanjšanja lastnih prejemkov. Zato bo VZMD na skupščini podprl oz. sam podal predlog sklepa, s katerim bi Nadzornemu svetu prejemke začasno znižali za 30 %, hkrati pa pozvali Upravo, naj stori enako, vsaj dokler ne bodo delničarjem izplačane dividende. Kot je še zapisal Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič je namreč »popolnoma nesprejemljivo, da 13.000 delničarjev ne bi bilo udeleženih pri izjemnemu dobičku 60,5 mio €, medtem ko bi člani organov nadzora in upravljanja ne bili deležni nikakršnih tozadevnih posledic, oz. odrekanj.«

  Prav zaradi tega, pa tudi spričo načina same izvedbe organiziranega zbiranja pooblastil, bo VZMD letos glasoval proti podelitvi razrešnice Upravi družbe. »Uprava je namreč z denarjem družbe in posledično vseh njenih delničarjev izvedla organizirano zbiranje pooblastil sama za sebe, ne pa za dejanske predstavnike delničarjev. Za povrh z vsemi sredstvi skuša odvrniti pozornost od nasprotnega predloga VZMD, ki ji več kot očitno ni po godu, je pa gotovo v interesu velike večine delničarjev, gospodarstva in tudi države. Hkrati ta ista Uprava delničarje nagovarja, naj zaradi epidemije COVID-19 na skupščini raje sodeluje preko njihovega pooblaščenca!« je še poudaril mag. Verbič.

  V VZMD o izvedbi podobnega organiziranega zbiranja pooblastil razmišljajo tudi za skupščino SAVA Re. Tam je namreč Uprava družbe prav tako predlagala ne-delitev dividend, VZMD pa je enako podal Nasprotni predlog za delitev. Zdaj je družba izvedla organizirano zbiranje pooblastil, pri čemer pa je k sodelovanju povabila le društvo MDS - ki s tem v zvezi ni podalo nobenega nasprotnega predloga in ponovno predlaga glasovanje »PO LASTNI PRESOJI« - med tem ko VZMD k sodelovanju seveda niso niti povabili! Tudi v primeru Save Re naj se delničarji, ki bi želeli pooblastiti VZMD, obrnejo na Združenje preko e-naslova info@vzmd.si.
  http://www.vzmd.si/novice/zavarovalnica-triglav-sava-re-zaradi-izredno-spornih-ravnanj-vodstev-druzb-vzmd-primoran-v-lastna-zbiranja-pooblastil-sprico-ogorcenja-in-izjemnega-interesa-delnicarjev-za-pooblastitev-vzmd

  DELNICE (PO)ZAVAROVALNIC

  Kot pravi AZN:"Kar zadeva prve ocene vplivov na poslovanje in finančno stanje zavarovalnic, AZN zaključuje, da bo kratkoročno največjo težavo zavarovalnicam in pokojninskim družbam predstavljal padec vrednosti sredstev in zmanjšanje obsega poslovanja."
  Pravo vprašanje za vse delničarje in vlagatelje pa je, ali, kje in kako ter kaj, bodo zavarovalnice naredile, da se bo ta medvedji trend zaustavil!

  Pozavarovalnica Sava d.d. - POSR
  * 05.03.2020 - 19,60 €
  * 23.03.2020 - 13,40 € (-31,6%)
  * 03.04.2020 - 13,80 €
  * 05.06.2020 - 16,60 €
  * 16.06.2020 - 16,10 €
  * 30.06.2020 - 15,90 €
  * 02.07.2020 - 15,80 €

  Zavarovalnica Triglav d.d. - ZVTG
  * 15.01.2020 - 36,00 €
  * 23.03.2020 - 23,20 € (-35,5%)
  * 03.04.2020 - 24,50 €
  * 05.06.2020 - 28,00 €
  * 16.06.2020 - 28,00 €
  * 30.06.2020 - 27,50 €
  * 02.07.2020 - 27,50 €

  Generali Group S.p.A. - G IM
  * 21.02.2020 - 18,43 €
  * 18.03.2020 - 10,385 € (-43,6%)
  * 03.04.2020 - 12,185 €
  * 05.06.2020 - 14,385 €
  * 16.06.2020 - 13,705 €
  * 30.06.2020 - 13,47 €
  * 02.07.2020 - 13,835 €

  https://www.sava-re.si/si/za-vlagatelje/o-delnici/trgovanje-z-delnico/
  https://www.dnevnik.si/posel/trg-delnic/ZVTG
  http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=19507&SecurityID=ZVTG
  https://www.milanofinanza.it/quotazioni/dettaglio/generali-ass-2ae00e5?refresh_cens
  https://www.generali.com/it/investors/share-information-analysts

  STATUT & Co.

  Uporaba čistega in bilančnega dobička

  29.člen

  O uporabi čistega dobička odloča skupščina na predlog iuprave in nadzornega sveta. Bilančni dobiček se lahko uporabi:
  - del za dividendo
  - del za druge rezerve iz dobička
  - del za druge namene (na primer za izplačila delavcem)
  Udeležba predsednika in članov uprave pri dobičku družbe ni dovoljena, razen, če zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, določa drugače.
  www.sava-re.si/media...Statut.pdf
  www.sava-re.si/media...6_2010.pdf

  Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

  Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja poročilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR:

  Dne 20. 5. 2020 je Marko Jazbec, predsednik uprave Save Re, d.d., kupil 1.500 lotov POSR v skupni vrednosti 23.550,00 EUR, kar predstavlja 0,0087 % vseh delnic in 0,0097 % delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Po opravljeni transakciji ima Marko Jazbec 6.500 delnic POSR, s tem pa se je delež njegovih glasovalnih pravic povečal z 0,0323 % na 0,0419 %.

  Dne 20. 5. 2020 je Polona Pirš Zupančič, članica uprave Save Re, d.d., kupila 1.270 lotov POSR v skupni vrednosti 20.066,00 EUR, kar predstavlja 0,0074 % vseh delnic in 0,0082 % delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Po opravljeni transakciji ima Polona Pirš Zupančič 3.748 delnic POSR, s tem pa se je delež njenih glasovalnih pravic povečal z 0,0160 % na 0,0242 %.
  22.maja 2020
  www.sava-re.si/sl-si...vice/2041/
  www.sava-re.si/sl-si...vice/2042/

  SKLEP

  3.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 34.705.806,06 EUR, se ne uporabi.
  Sklep je bil sprejet.
  O predlaganem sklepu je glasovalo 9.094.484 glasov, kar predstavlja 52,815 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 8.857.340 glasov oziroma 97,392 % oddanih glasov, proti pa 237.144 glasov oziroma 2,608 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 3.278.788 glasov.
  seonet.ljse.si/?doc=...c_id=70741

  Napovedane izpodbojne tožbe
  Na skupščini je bila napovedana izpodbojna tožba delničarja FACIG, d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.
  seonet.ljse.si/?doc=...c_id=70741
  www.finance.si/89629...e?src=live
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Je li korona kriza promjenila vaš posao i način rada?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)
rbrletic | 12.4.2019. 12:58:49
OSIGURANJE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA