Profil korisnika

Hrvatsko tržište osiguranja: napokon oporavak

Osiguranje.hr - 24.5.2019.

Prema projekcijama instituta Allianz Research opseg premija na globalnoj je razini prošle go-dine dosegao iznos od 3.655 milijarde eura (isključujući zdravstveno osiguranje). U usporedbi s 2017. godinom nominalno povećanje prilagođeno učincima promjene tečaja iznosi 3,3 %. 

Bila je to treća godina zaredom (odnosno 12. godina od posljednjih 15) u kojoj su premije na globalnoj razini rastom zaostajale za rastom gospodarske aktivnosti (+5,7 % nominalnoga rasta 2018. godine). Tako je penetracija osiguranja (premije izražene kao udio u BDP-u) pala na 5,4 % – najnižu vrijednost u posljednjih 30 godina. Rizika je mnogo, no zaštite od njih sve je manje. Godine 2018. osiguranje imovine i osiguranje od nezgode treći su put zaredom diljem svijeta ostvarili veći rast od životnoga osiguranja (4,7 % naspram 2,5 %).

No takav razvoj događaja nije bio jedina anomalija s kojom smo se susreli 2018. godine. Glo-balni je rast 2016. godine usporila Zapadna Europa, a 2017. godine SAD, no prošle je godine tu ulogu preuzela Kina. Ishod: globalni rast 2018. godine pogonila su dva stara znanca: SAD (42 %) i Japan (11 %). Nasuprot njima Kina, koja je u prošlosti – i to ne tako davne 2017. go-dine – bila zaslužna za 60 % globalnoga rasta, pridonijela je tek 4 %. Krivac za tako otužan rezultat: kineska tržišta životnoga osiguranja 2018. oslabila su uslijed strože regulacije posred-nika u osiguranju koji prodaju proizvode povezane s upravljanjem bogatstvom. „Priča o azij-skome rastu ne završava 2018. godine“, istaknuo je Michael Heise, glavni ekonomist društva Allianz SE. „Čak štoviše. Stroža regulacija u Kini i više je nego dobrodošla jer predstavlja znak sljedeće faze uravnoteženijega i održivijega razvoja. Nadalje, Kina više nije sinonimna samo s velikim rastom. Tehnološki napredak na tome tržištu ostavlja bez daha. Kina je očiti predvod-nik u primjeni umjetne inteligencije, inovativnim rješenjima za plaćanje i digitalnim ekosusta-vima. Kina je tržište na koje valja obratiti pozornost. U njoj se ogleda budućnost našega sekto-ra.“

Istočnoeuropski osiguravatelji 2018. su godine uživali u rastu premija od 9,1 % pa je već treću godinu zaredom ostvaren uspješan rast (2017.: 9,3 %, 2016.: 8,9 %). Premije osiguranja imo-vine te osiguranja od nezgoda ubrzano su rasle dosežući 8,8 % u usporedbi sa 6,6 % 2017. godine. Ukupan iznos premija u toj je kategoriji na kraju 2018. godine iznosio 41,6 milijardi eura. S druge strane, u kategoriji životnoga osiguranja rast premija usporio je na 9,9 % u uspo-redbi s izvanrednih 16 % 2017. godine. Međutim, ta je stopa rasta i dalje bila druga najveća u posljednjih deset godina. Ukupni iznos premija bio je jednak 17,9 milijardi eura. Ovim tržištem, za razliku od ostalih tržišta u razvoju (i većine zapadnoeuropskih tržišta), dakle, dominira ka-tegorija osiguranja imovine i osiguranja od nezgoda. 
Na hrvatskome tržištu osiguranja prihod od premija (za osiguranje imovine i životno osigura-nje) 2018. je godine porastao za 9,0 %, što predstavlja najveći rast od 2007. godine. Obje su kategorije osiguranja pridonijele tomu velikom rastu: Premije za životno osiguranje porasle su za 6,6 %, dok su premije za osiguranje imovine i osiguranje od nezgode – koje čine dvije tre-ćine hrvatskoga tržišta – porasle za nevjerojatnih 10,2 %. Brži porast tržište osiguranja imovi-ne i osiguranja od nezgode posljednji je put ostvarilo davne 2002. godine. Uz prošlogodišnji je nagli rast to tržište konačno ponovno doseglo svoj pretkrizni vrhunac iz 2008. godine kada je riječ o ukupnome prihodu od premija. Hrvatsko je tržište jedno od razvijenijih u Istočnoj Euro-pi: u Hrvatskoj su i gustoća osiguranja (premija po glavi stanovnika, 302 eura) i penetracija osiguranja (premije kao udio BDP-a, 2,4 %) iznad regionalnoga prosjeka (155 eura i 1,8 %).

Allianz Research očekuje nastavak oporavka tržišta osiguranja te predviđa da će rast premija na svjetskoj razini tijekom sljedećega desetljeća doseći oko 5 % (nakon ne baš sjajnih 3 % u proteklome desetljeću). Uzmemo li u obzir sve brže demografske promjene, posebno na tržiš-tima u razvoju na kojima sustavi socijalnoga osiguranja nisu dovoljno razvijeni, životno bi osi-guranje trebalo ponovno ostvariti nešto brži rast od kategorije osiguranja imovine i osiguranja od nezgode (5,5 % naspram 4,4 %). U Istočnoj se Europi očekuje i nešto veći rast zbog još uvijek pozamašnih zaostataka u razvoju: ta bi regija tijekom sljedećega desetljeća trebala pos-tići rast od 6,3 % godišnje. Za razliku od razvoja koji se očekuje na globalnoj razini, u toj bi regiji osiguranje imovine i osiguranje od nezgode trebalo i dalje premašivati životno osiguranje (6,6 % naspram 5,4 %). U Hrvatskoj, koja predstavlja jedno od razvijenijih tržišta u toj regiji, prognoze nisu toliko sjajne: očekuje se rast od 3,4 % godišnje. To, međutim, predstavlja izni-man napredak u usporedbi s proteklim desetljećem (-0,2 % godišnje).

Veliku nepoznanicu, međutim, predstavlja digitalizacija osiguranja. „Sektor osiguranja suočen je sa seizmičkim pomakom koji će zauvijek promijeniti njegovu budućnost“, istaknula je Patri-cia Pelayo, ekonomistica zaposlena u institutu Allianz Research. „Umjetna inteligencija i teh-nologije koje su povezane s njome ukorijenit će se u poslovanju. Osiguranje je na pragu dras-tične promjene. Međutim, utjecaj te promjene na rast premija zasad je još nejasan: rjeđi zah-tjevi (od upravljanja rizicima do prevencije rizika) te manji troškovi rada i distribucije govore u prilog manjemu rastu premija, no kompenzacija u vidu dopiranja do većega broja klijenata i novih proizvoda (npr. kibernetičko osiguranje) daje naslutiti kako postoji mogućnost suprotno-ga razvoja. Gotovo je nemoguće predvidjeti koji će čimbenik odnijeti prevagu.“


NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Što vam je najbitnije kod kupovine osiguranja?


Osiguranje Forum

Posjeti forum

rbrletic | 12.4.2019. 12:58:49
OSIGURANJE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA
andrea_ | 27.3.2019. 13:26:08
telefonski pozivi stranakama drugih osigurajavajućih kuća
NJ | 23.3.2019. 12:32:20
Odšteta za pješaka
stanimir | 8.12.2018. 06:54:19
Gubitak prava iz osiguranja-tehnička neispravnost vozila