Profil korisnika

Prikaz knjige Pravo osiguranja autora Miroslava Džidića i Marijana Ćurkovića

Osiguranje.hr - 29.8.2017.

Krajem lipnja ove godine u nakladi Pravnog fakulteta u Mostaru izišla je iz tiska knjiga Pravo osiguranja, autora prof.dr.sc. Miroslava Džidića i prof.dr.sc. Marijana Ćurkovića. Recenzije potpisuju prof. emeritus dr.sc. Šime Ivanjko i prof.dr.sc. Hajro Kofrc.

Knjiga ima 607 stranica, a obuhvaća kompletnu statusno - organizacionu i ugovornu problematiku prava osiguranja. Naravno, pored komparativne metode kojom su obrađeni pojedini instituti, autori su detaljno prikazali pravo osiguranja u Bosni i Hercegovini. 

Knjiga ima osam dijelova: 1. Uvod u osiguranje, 2. Subjekti tržišta osiguranja, 3. Ugovor o osiguranju, 4. Ugovor o osiguranju imovine, 5. Osiguranje od odgovornosti, 6.Ugovor o osiguranju osoba, 7. Obvezna osiguranja u prometu, 8. Reosiguranje. Knjiga kao dodatak sadrži izvorni tekst novoga Zakona o osiguranju  Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije Bosne i hercegovine br. 23/2017.),  te  detaljan popis literature korištene pri pisanju knjige. U okviru statusno-organizacione problematike autori detaljno obrađuju – pored navedenog Zakona – i Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila  i ostale odredbe o obveznom osiguranju of odgovornsoti (Sl. novine Federacije BiH 24/05), Zakon o posredovanju u privatnom osiguranju (Sl. novine Federacije BiH 22/05,8/10 i 30/16). Naravno, uporedo su obrađeni i tekstovi sličnih zakona Republike Srpske, kao i tekstovi državnih zakona Republike BiH: Zakon o Agenciji za osiguranje  u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH 12/04), Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranju terorističkih aktivnosti (Sl. glasnik  BiH 47/14.).

U ugovornom dijelu obrađen je ugovor o osiguranju sukladno odredbama Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list Republike BiH br. 2/92, 13/93 i 13/94.) i to slijedeći sustav koji koristi ZOO, dakle, ugovor o osiguranju – zajedničke odredbe, Ugovor o osiguranju imovine, Ugovor o osiguranju odgovornosti kao posebne cjeline u okviru Ugovora o osiguranju imovine i Ugovor o osiguranju osoba (život i nezgoda).

Knjiga je namijenjena prvenstveno studentima Pravnog fakulteta, ali s obzirom na cjelovitu obradu materije prava osiguranja izvrsno će poslužiti svima koje zanima pravo osiguranja u Bosni i Hercegovini.


NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Što vam je najbitnije kod kupovine osiguranja?


Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)
rbrletic | 12.4.2019. 12:58:49
OSIGURANJE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA