Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Odgovornost za štetu – odgovornost vlasnika psa – oslobođenje od odgovornosti (čl. 1067. ZOO/05)

Vlasnik psa oslobađa se odgovornosti jer nije mogao predvidjeti da bi zaštitna žičana ograda uz javnu cestu bila oštećena, te da bi njegov pas kroz nju mogao proći i dospjeti na autocestu.

 za članove

Odgovornost za štetu – odgovornost za održavanje javne ceste – propust u održavanju (čl. 1045. ZOO/05)

I kad je šteta posljedica iznenadnog odrona kamenja na javnu cestu, sa stijene koja nije bila obložena nikakvom zaštitnom mrežom, postoji odgovornost trgovačkog društva zaduženog za upravljanje javnom cestom zbog neodržavanja iste jer se nestabilno kamenje i manji odroni zemlje koji pokazuju tendenc...

 za članove

Naknada imovinske štete – leasing vozila – aktivna legitimacija.

Pravilno je sud prvog stupnja utvrdio da je tuženik dokazao, da je osnovan njegov materijalnopravni prigovor nedostatka aktivne legitimacije u ovoj pravnoj stvari, budući da tužitelj u vrijeme štetnog događaja nije bio vlasnik vozila, to kasnije okolnosti vezane uz promjenu vlasništva predmetnog voz...

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – gubitak prava iz osiguranja - vožnja pod utjecajem alkohola

Samovoljno se udaljavanje s mjesta prometne nezgode ima smatrati kao odbijanje podvrgavanju ispitivanju alkoholiziranosti budući da osiguranik svoju volju može manifestirati konkludentnim činima.

 za članove

Odgovornost za štetu - doprinos oštećenika vlastitoj šteti – doprinos pješaka (čl. 1092. ZOO/05)

Pješak se ne smije kretati ni zadržavati na kolniku, dužan je preko kolnika prelaziti pažljivo i najkraćim putem, nakon što se prije stupanja na kolnik uvjerio da to može učiniti na siguran način, ako namjerava prijeći preko kolnika na mjestu na kojem ne postoji obilježeni pješački prijelaz ne smije stupiti na kolnik ako time ometa promet vozila.

 za članove

Vožnja pod utjecajem alkohola – regresno pravo osiguratelja – zastarni rok (čl. 234. ZOO/05)

Regresni zahtjev osiguratelja prema vlasniku osiguranog vozila, zastarijeva protekom roka od tri godine.

 za članove

Odgovornost za štetu izazvanu motornim vozilom inozemnih registarskih oznaka – mjerodavno pravo (čl. 4a HK `71)

Ako je samo jedno vozilo sudjelovalo u prometnoj nezgodi i ako je registrirano u nekoj drugoj državi osim one na teritoriju koje se dogodila prometna nezgoda, na zahtjeve za naknadu štete koji proizlaze iz činjenice smrti bliske osobe primjenjuje kao mjerodavno pravo, pravo države registracije vozil...

 za članove

Ugovorni odnosi – primjena odredaba ugovora i tumačenje spornih odredbi (čl. 319. ZOO/05)

Odredbe ugovora primjenjuju onako kako glase, dok pri tumačenju spornih odredbi treba istraživati zajedničku namjeru ugovaratelja i odredbu tako razumjeti kako to odgovara načelima obveznog prava, što drugim riječima znači da eventualne sporne odredbe ugovora treba logično tumačiti u skladu sa smisl...

 za članove

Odgovornost za štetu na radu i u vezi s radom - odgovornost poslodavca – ozljeda na radu – objektivna odgovornost poslodavca (čl. 6. ZZR – sada čl. 25 ZZR)

Kada je smanjenje radne sposobnosti uvjetovano dijelom bolešću a dijelom ozljedom na radu, onda poslodavac odgovora radnika za štetu zbog gubitka primanja odlaskom u invalidsku mirovinu u dijelu u kojem je razlog umirovljenja ozljeda na radu.

 za članove

Opasna stvar – pas – odgovor vlasnika opasne stvari (čl. 1064. ZOO/05)

Tuženik kao vlasnik psa koji se smatra opasnom stvari odgovara za štetu koja je od opasne stvari.Žalba tuženika nije osnovana.Prvostupanjski sud je obvezao tuženika da tužiteljici naknadi štetu u iznosu od 7.100,00 kuna sa utvrđenjem da je šteta u navedenom iznosu (imovinska i neimovinska) tužitelji...


< Noviji članciStariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Otkrivamo plan EU za promet bez poginulih! Ovo su nove sigurnosne značajke u vašem automobilu
 2. Odgovornost za štetu – izazvanu motornim vozilom u pogonu – međusobni zahtjevi vlasnika vozila – odgovornost po osnovi krivnje (Čl. 1072. ZOO/05)
 3. Ovo su najskuplji i najjeftiniji automobili za osiguranje u Americi
 4. HANFA obilježava Svjetski i Europski tjedan novca
 5. U idućih nekoliko godina doći će do drastične promjene u transportnom sustavu
 6. Mjesečno izvješće za veljaču 2019.
 7. Grawe ostvarilo najveću neto dobit među osiguravajućim društvima u Crnoj Gori
 8. Hrvatska među prvima u Europi uvodi pametni tahograf
 9. Društva za osiguranje i HUO predstavili aktivnosti vezane uz financijsku pismenost na području osiguranja
 10. Agencija uzima 2,3 milijuna od osiguravajućih kuća u RS
 11. Pad broja prodanih novih auta u EU u veljači: I Hrvatska među članicama s osjetnim padom
 12. “Pravna odgovornost špeditera i pitanja osiguranja" – edukativna radionica, 05.04.2019.
 13. Svaki peti poginuli na cesti strada na motoru
 14. MANJE JE VIŠE - Prekomjerno informiranje osiguranika dovodi do dezinformiranja
 15. Popravljanje imovinske štete – uspostava prijašnjeg stanja – plaćanje poreza na dodanu vrijednost (Čl. 1085. ZOO/05).
Anketa

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE BI TREBALO:Povežite se s nama

Osiguranje Forum

NJ | 23.3.2019. 12:32:20
Odšteta za pješaka
stanimir | 8.12.2018. 06:54:19
Gubitak prava iz osiguranja-tehnička neispravnost vozila
Sju | 7.5.2018. 09:58:47
Autoguma i kasko osiguranje
Rollande | 23.4.2018. 19:08:38
Ponuda i finansiranje između privatne osobe