Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – isključenja iz osiguranja – uništenje stvari putnika (čl. 22. ZOOP)

Osiguratelj odgovara putniku za sva oštećenja i uništenja stvari koje su se nalazile u vozilu, ali ne i za stvari koje su predane u svrhu prijevoza.

 za članove

Popravljanje neimovinske štete – zbog povrede prava osobnosti – kad se ne može tražiti vraćanje (čl. 1117. ZOO)

Kada su odredbom članka 1117. ZOO izričito propisani slučajevi povreda prava osobnosti i da se ne može zahtijevati povrat neosnovano plaćenih iznosa na ime naknade štete zbog ozljede tijela, narušenja zdravlja ili smrti, ako je isplata izvršena poštenom stjecatelju, tada se krug povreda prava osobnosti ne može proširiti na druge slučajeve izvan te zakonske odredbe.

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – neosigurano vozilo – pojam (čl. 3. ZOOP)

Neosigurano vozilo je ono vozilo kojem je trajanje osiguranja isteklo, a novi ugovor o osiguranju nije produžen u počeknom roku od 30 dana, jer ono postaje neosigurano vozilo tek nakon isteka počeknog roka od 30 dana od trenutka kada je trajanje osiguranja od automobilske odgovornosti isteklo.

 za članove

Ugovor o osiguranju života – namjerno prešućivanje okolnosti značajnih za ocjenu rizika – poništaj ugovora (čl. 932. ZOO/05)

Ukoliko je namjerno (prijevarno) prešućena činjenica u uzročnoj vezi s nastankom štete (osiguranim slučajem) tada štetu valja pripisati namjernom ili prijevarnom postupanju osiguranika.

 za članove

Pomorsko osiguranje – osigurani slučaj – interes na predmetu osiguranja (čl. 685. PZ)

Osiguranik može tražiti naknadu za nastalu štetu koja je pokrivena osiguranje samo ako je imao interes na osiguranom predmetu u trenutku nastupanja osiguranog slučaja ili ako ga je stekao nakon toga.

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – gubitak prava iz osiguranja – važeća vozačka dozvola (čl. 24. ZOOP)

Vozač ima pravo upravljati samo onim vozilima i kategorijama vozila koje su upisane u vozačku dozvolu, a prava iz osiguranja osiguranik gubi ako nije imao važeću vozačku dozvolu odgovarajuće vrste ili kategorije.

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – vozačka dozvola – gubitak prava iz osiguranja (čl. 21. ZOOP)

Osobe koje su stekle sve uvjete za izdavanje vozačke dozvole su jednako osposobljene za sudjelovanje u prometu i upravljanjem vozilima određene kategorije za koje imaju položen vozački ispit, a sama okolnost da je izdana vozačka dozvola, služi da bi se utvrdio identitet vozača, odnosno da bi se identificirala osoba koja je osposobljena za upravljanje vozilima određene kategorije, a ne jedino u svrhu dokazivanja sposobnosti vozača.

 za članove

Naknada imovinske štete – pravo Zavoda za mirovinsko osiguranje – odgovornost osiguratelja od automobilske odgovornosti - uzročna veza (čl. 160. ZMO)

Pravilno je sud prvog stupnja zaključio da između, ozljede na radu osiguranika tužitelja – Zavoda za mirovinsko osiguranje za koju je odgovoran osiguranik tuženika – osiguratelj od automobilske odgovornosti i priznate invalidske mirovine...

 za članove

Odgovornost za štetu – odgovornost vlasnika psa – oslobođenje od odgovornosti (čl. 1067. ZOO/05)

Vlasnik psa oslobađa se odgovornosti jer nije mogao predvidjeti da bi zaštitna žičana ograda uz javnu cestu bila oštećena, te da bi njegov pas kroz nju mogao proći i dospjeti na autocestu.

 za članove

Odgovornost za štetu – odgovornost za održavanje javne ceste – propust u održavanju (čl. 1045. ZOO/05)

I kad je šteta posljedica iznenadnog odrona kamenja na javnu cestu, sa stijene koja nije bila obložena nikakvom zaštitnom mrežom, postoji odgovornost trgovačkog društva zaduženog za upravljanje javnom cestom zbog neodržavanja iste jer se nestabilno kamenje i manji odroni zemlje koji pokazuju tendenc...


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. EIOPA objavila novu Matricu rizika za drugi kvartal 2018.
 2. Imovina nebankovnih financijskih institucija porasla je s 2 na 33 posto imovine financijskog sustava RH
 3. Životno osiguranje u BiH nedovoljno razvijeno
 4. EIOPA objavila dokument analize MSFI 17 "Ugovori o osiguranju"
 5. Najava seminara: Preuzimanje rizika - underwriting
 6. HUO pristupio je Sporazumu o suradnji na unaprjeđenju financijske pismenosti potrošača u Republici Hrvatskoj
 7. Bilten HAK-a: Stručni nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila, 2018.
 8. Osiguranje od odgovornosti za štete koje uzrokuje kućni ljubimac
 9. Osiguranje od automobilske odgovornosti – isključenja iz osiguranja – uništenje stvari putnika (čl. 22. ZOOP)
 10. Stigli jesenji dani i magla: evo na što trebate paziti u vožnji
 11. HZZO upozorava: Ultrazvuk za trudnice mora biti besplatan! Ako vam naplate - javite se
 12. Osiguratelji ne određuju iznose jamčevina za osiguranje turističkih aranžmana
 13. Katastrofa u Europi: Prodano 23,5 posto manje automobila, a ovo je razlog
 14. Nove tehnologije i kriptovalute mogu potaknuti oporavak investicijskog tržišta i u Hrvatskoj
 15. Jadransko osiguranje mijenja naziv u Adriatic osiguranje
Anketa

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE BI TREBALO:Povežite se s nama

Osiguranje Forum

Sju | 7.5.2018. 09:58:47
Autoguma i kasko osiguranje
Rollande | 23.4.2018. 19:08:38
Ponuda i finansiranje između privatne osobe
vlaja | 16.2.2018. 17:17:14
Osiguranje usjeva i plodova
andrea_ | 14.2.2018. 08:55:10
nalet/udar divljači