Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Obvezno pravo – solidarne obveze – solidarna odgovornost osnivača ustanove (čl. 59. ZU)

Osnivač ustanove odgovara solidarno i neograničeno za njezine obveze, uključujući i one prema radnicima ustanove. Tužiteljica u reviziji navodi da je drugostupanjska presuda u dijelu kojim je odbijen zahtjev tužiteljice...

 za članove

Izvanugovorni obvezni odnosi – odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna djelatnost – pojam (Čl. 1063 ZOO/05)

Zbog same činjenice da je u trgovačkom centru tuženika došlo do pojedinačnog incidenta - fizičkog napada na tužitelja od strane drugog kupca, ne može, zbog postojanja mogućnosti nastanka takvog ili sličnog incidenta, kao niti radi činjenice što se u trgovačkom centru nalazi veći broj kupaca, djelatn...

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – subrogacijski zahtjevi nositelja socijalnog osiguranja (Čl. 27. ZOOP)

Zavod zdravstvenog osiguranja nema pravo potraživanja naknade štete od osiguravajućeg društva kada se radi o osiguraniku koji, u prometnoj nezgodi kao oštećenik, nema položaj treće osobe po propisima o osiguranju od automobilske odgovornosti.

 za članove

Prouzorčenje štete – popravljanje imovinske ili neimovinske štete – stjecanje bez osnove i ispunjenje neke naravne ili moralne obveze (Čl. 1114. ZOO/05)

Pod moralnom obvezom razumijeva se obveza koja proistječe iz okolnosti koje čine ljudska solidarnost, iz pravila o životu, radu i ponašanju u ljudskoj zajednici, a koje još nisu prešle u pravnu obvezu. Misli se na činidbe koje se prema društvenom shvaćanju ne mogu pravno, nego moralno zahtijevati, č...

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – oslobođenje od odgovornosti – radnja oštećenika (Čl. 1067. ZOO/05)

Kada je u postupku radi naknade štete nastale padom s motocikla za ocjenu osnovanosti prigovora podijeljene odgovornosti potrebno utvrditi je li oštećenik za vrijeme vožnje na cesti kao suvozač na motociklu na glavi imao propisanu kacigu, valja uzeti da je zaštitna kaciga bez vidnika propisana kaciga.

 za članove

Obvezno pravo – oslobođenje od odgovornosti – viša sila – pojam (Čl. 1067. ZOO/05)

Udar groma, na radnom mjestu na kojem je granični policajac obavljao posao dizanja metalne radnje, nije viša sila koja bi poslodavca – državu, oslobodila njezine objektivne odštetne odgovornosti, već je riječ o prirodnom fenomenu koji se povremeno pojavljuje na svakom području i pritom izaziva štetne posljedice.

 za članove

Odgovornost za štetu – opasna stvar – pojam (Čl. 174. ZOO)

Postavljeni eletkroenergetski vodovi iznad nekretnine koji se uslijed vjetra njišu i međusobno dodiruju zbog čega dolazi do iskrenja elektriciteta, imaju obilježje opasne stvari.

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – pravo subrogacije inozemnog socijalnog osiguratelja – zastara (čl. 371. ZOO)

Kada je tužitelj (inozemno socijalno osiguranje) platio troškove liječenja za svoju osiguranicu (oštećenicu), sukladno Međunarodnom ugovoru između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke, njegovo potraživanje prema tuženiku (štetnikovom osiguratelju) zastarijeva u općem zastarnom roku od 5 godina, a početak zastarnog roka se računa od dana isplate tih troškova.

 za članove

Popravljanje imovinske štete – naknada u novcu – dospijeće naknade (čl. 1086. ZOO/05 i čl. 12. ZOOP)

Obveza naknade imovinske štete s osnove izgubljene zarade dospijeva od trenutka nastanka štete neovisno o tomu je li i kada oštećenik podnio odštetni zahtjev štetnikovom osiguratelju.

 za članove

Obvezno pravo – odgovornost za štetu – odgovornost za održavanje cesta (čl. 1045. ZOO/05)

Organizacija za održavanje cesta odgovara po načelu presumirane krivnje za štetu prouzročenu razapetim konopcem preko ceste na visini od 1,2 metra. Predmet spora u ovoj pravnoj stvari je zahtjev za naknadu štete koji tužitelj temelji na činjeničnoj osnovi iz koje bi proizlazilo da je dana 6. svibnja 2007., upravljajući mopedom ulicom ....


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Za rizik odgovornosti iznajmljivača prema gostu – osigurati se od odgovornosti
 2. UNIQA u 2018.: Neto dobit povećana za 41,6 posto
 3. Rabljeni auti sve mlađi
 4. Rezultati CO-a u znaku dobrih brojki neživotnih osiguranja
 5. Neto dobit Croatia osiguranja 260,5 milijuna kuna
 6. Seminar o IFRS-u 17 u Zagrebu
 7. Adriatic Slovenica s novim vlasnikom dobiva i bolji kreditni rejting
 8. Novi rat protiv nelegalnih popusta u autoosiguranju u RS
 9. Godišnji rast od četiri posto: Prosječna plaća Hrvata u prosincu je iznosila 6.262 kune
 10. Mjesečno izvješće za siječanj 2019.
 11. Ante Žigman izabran za člana Izvršnog odbora Međunarodne udruge nadzornika osiguranja kao predstavnik CEET regije
 12. Wiener VIG sklopio novu suradnju na području komunikacijskih aktivnosti
 13. Hrelja pozvao na povećanje cenzusa za plaćanje dopunskog zdravstvenog osiguranja
 14. Tužbe zbog "sitnih slova": Kako pojedine osiguravajuće kuće u RS izbjegavaju isplatiti štetu
 15. RS: Osiguratelji će morati imati najmanje dva izvršna direktora
Anketa

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE BI TREBALO:Povežite se s nama

Osiguranje Forum

stanimir | 8.12.2018. 06:54:19
Gubitak prava iz osiguranja-tehnička neispravnost vozila
Sju | 7.5.2018. 09:58:47
Autoguma i kasko osiguranje
Rollande | 23.4.2018. 19:08:38
Ponuda i finansiranje između privatne osobe
vlaja | 16.2.2018. 17:17:14
Osiguranje usjeva i plodova