Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Obvezno pravo – odgovornost za štetu – odgovornost za održavanje cesta (čl. 1045. ZOO/05)

Organizacija za održavanje cesta odgovara po načelu presumirane krivnje za štetu prouzročenu razapetim konopcem preko ceste na visini od 1,2 metra. Predmet spora u ovoj pravnoj stvari je zahtjev za naknadu štete koji tužitelj temelji na činjeničnoj osnovi iz koje bi proizlazilo da je dana 6. svibnja 2007., upravljajući mopedom ulicom ....

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – uporaba vozila – samozapaljenje (čl. 22. ZOOP)

Uporaba vozila se ne može tumačiti samo kao korištenje vozila tijekom prijevoza, već i za vrijeme između jednog i drugog prijevoza, dakle i dok je vozilo parkirano na javnim površinama koje tome i služe, kao što je to javna garaža.

 za članove

Naknada štete – popravljanje imovinske i neimovinske štete – smrt bliske osobe (čl. 1101. ZOO/05)

Nisu ispunjene pretpostavke za naknadu neimovinske štete u slučaju smrti bračnog druga, u smislu odredbe članka 1101. ZOO/05 ako u vrijeme štetnog događaja nije postojala životna zajednica i emocionalna povezanost bračnih drugova.

 za članove

Naknada štete – odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku – oslobođenje od odgovornosti – radnja treće osobe (čl. 1067. ZOO/05)

Poslodavac ne odgovara radniku za štetu koja je nastala isključivo protupravnom radnjom treće osobe, koja nije nastala na radu i u vezi s tehnološkim procesom rada koju poslodavac nije mogao predvidjeti, čije posljedice nije mogao izbjeći niti otkloniti.

 za članove

Zastara – osiguranje od automobilske odgovornosti - regresno pravo osiguratelja – kada zastarijevanje počinje teći (čl. 215. ZOO/05)

Pravo zahtijevanja isplate regresnog duga od svog osiguranika vezano je uz trenutak isplate naknade štete oštećeniku, pa kada osiguratelj tu naknadu isplaćuje u više navrata tijekom određenog razdoblja tada se prigovor zastare navedene tražbine primjenom trogodišnjeg roka ocjenjuje zasebno prema sva...

 za članove

Ugovor o osiguranju – osiguranje osoba – životno osiguranje – dužnost prijavljivanja okolnosti značajnih za ocjenu rizika (čl. 907. ZOO)

Osiguratelj ima pravo raskinuti ugovor o osiguranju života i isplatiti ugovaratelju osiguranja samo tzv. matematičku pričuvu zbog nenamjernog propusta ugovaratelja osiguranja da mu predoči sve relevantne okolnosti vezane uz procjenu rizika na temelju kojih osiguratelj utvrđuje temeljne uvjete ugovornog odnosa.

 za članove

Ugovor o osiguranju – prestanak ugovora raskidom – učinci raskida (čl. 342 ZOO)

Kad je ugovor o osiguranju prestao raskidom, protekom roka od 90 dana od dospijeća prve neplaćene premije, više ne postoji obveza tuženice u pogledu plaćanja premije osiguranja, pa tužitelj nema pravo na premije koje bi dospjele nakon raskida ugovora.

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – isključenja iz osiguranja – uništenje stvari putnika (čl. 22. ZOOP)

Osiguratelj odgovara putniku za sva oštećenja i uništenja stvari koje su se nalazile u vozilu, ali ne i za stvari koje su predane u svrhu prijevoza.

 za članove

Popravljanje neimovinske štete – zbog povrede prava osobnosti – kad se ne može tražiti vraćanje (čl. 1117. ZOO)

Kada su odredbom članka 1117. ZOO izričito propisani slučajevi povreda prava osobnosti i da se ne može zahtijevati povrat neosnovano plaćenih iznosa na ime naknade štete zbog ozljede tijela, narušenja zdravlja ili smrti, ako je isplata izvršena poštenom stjecatelju, tada se krug povreda prava osobnosti ne može proširiti na druge slučajeve izvan te zakonske odredbe.

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – neosigurano vozilo – pojam (čl. 3. ZOOP)

Neosigurano vozilo je ono vozilo kojem je trajanje osiguranja isteklo, a novi ugovor o osiguranju nije produžen u počeknom roku od 30 dana, jer ono postaje neosigurano vozilo tek nakon isteka počeknog roka od 30 dana od trenutka kada je trajanje osiguranja od automobilske odgovornosti isteklo.


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Obvezno pravo – odgovornost za štetu – odgovornost za održavanje cesta (čl. 1045. ZOO/05)
 2. Prikaz knjige „Sportsko pravo“ autora prof.dr.sc. Hrvoja Kačera et alt.
 3. Žigman: Odbacujemo optužbe o sukobu interesa, sestra ministra Marića ima uglednu karijeru
 4. Aviva želi "Lemonade model" isplate šteta učiniti normom
 5. Srbija: Osiguranje od povreda na radu bit će obavezno
 6. Izraženi rizici na kripto tržištu zahtijevaju pojačan oprez
 7. "Utjecaj ilegalnih migracija na industriju transporta" - program savjetovanja
 8. HANFA odlučno odbacuje sve insinuacije o sukobu interesa
 9. Wiener osiguranje VIG - nagrada za projekt „(O)siguran online“
 10. Unatoč cyber osiguranju hotelski lanac Marriott imati će štete od 350 milijuna dolara
 11. Rast Wiener Städtsiche osiguranja u Srbiji
 12. Filipović: Razbiti predrasude da je osiguranje skupo
 13. Duplo veće kazne, oduzimanje vozila... Evo što sve donosi novi zakon o prometu
 14. Ukupna mirovinska štednja 103 milijarde kuna
 15. Gubitak prava iz osiguranja
Anketa

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE BI TREBALO:Povežite se s nama

Osiguranje Forum

stanimir | 8.12.2018. 06:54:19
Gubitak prava iz osiguranja-tehnička neispravnost vozila
Sju | 7.5.2018. 09:58:47
Autoguma i kasko osiguranje
Rollande | 23.4.2018. 19:08:38
Ponuda i finansiranje između privatne osobe
vlaja | 16.2.2018. 17:17:14
Osiguranje usjeva i plodova