Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Odgovornost za štetu – odgovornost zdravstvene ustanove – liječnička pogreška – odgovornost po osnovi krivnje (čl. 1049. ZOO/05)

Kad smrt prednika tužitelja - pacijenta nije posljedica nesavjesnog liječenja, nema ni odgovornost tuženika – zdravstvene ustanove za štetu.

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – totalna šteta – uspostava prijašnjeg stanja (Čl. 1085. ZOO/05)

Kod osiguranja od automobilske odgovornosti oštećenik nema obvezu zadržati ostatke automobila u slučaju kada je nastupila totalna šteta, te jednostranom izjavom može prenijeti pravo na spašene dijelove automobila na osiguratelja.

 za članove

Odgovornost za štetu – odgovornost brodara za štetu nanesenu putniku – doprinos putnika nastanku štete (čl. 632. PZ)

Putnik je svojim izlaskom na vanjsku terasu zapovjednog mosta u trenutku zauzetosti kapetana i upravitelja stroja obavljanjem manevra isplovljavanja zanemario dužnu pažnju koja se može i mora očekivati od svakog čovjeka prosječnih sposobnosti koji bi se nalazio u takvoj situaciji.

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – gubitak prava iz osiguranja – vožnja pod utjecajem droga (čl. 24. ZOOP)

Konzumiranje droge marihuane tri dana prije prometne nesreće nije u uzročnoj vezi s činjenicom da je tuženik u trenutku prometne nesreće bio pod utjecajem droge i stoga nije izgubio svoja prava iz osiguranja, jer nakon tri dana od konzumacije marihuane do nastanka predmetne prometne nesreće opojna d...

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna stvar – pojam (čl. 1063. ZOO/05)

To što je stablo po navodima tuženika i utvrđenju vještaka za šumarstvo i lovstvo, vjerojatno bilo zdravo, stabilno, održavalo i štitilo funkciju zaštite riječne obale od erozije toka rijeke, ne znači da ne predstavlja opasnu stvar u trenutku kada se odlomilo, pa stoga i postoji odgovornost tuženika za nastalu štetu od opasne stvari.

 za članove

Ugovor o osiguranju imovine – osiguranje automobilskog kaska – ništetnost odredbi o gubitku prava iz osiguranja (čl. 942. ZOO/05)

Pravovaljan gubitak prava iz osiguranja može se pojaviti kao sankcija zbog povrede propisanih ili ugovorenih obveza do koje je došlo prije nastupa osiguranog slučaja, a ako je osiguranik te obveze povrijedio nakon nastupa osiguranog slučaja, ne može biti sankcioniran time da zbog takvog ponašanja iz...

 za članove

Odgovornost za štetu - naknada imovinske štete – utvrđivanje stvarne štete – pojedino davanje – po propisima o mirovinskom osiguranju (Čl. 163. ZMO)

Sama činjenica da tužitelju - Zavodu za mirovinsko osiguranje pripada pravo zahtijevati naknadu štete koju predstavljaju novčana davanja na teret mirovinskog osiguranja izvršena osiguraniku tužitelja nije sama po sebi osnova za dosuđenje štete, jer u postupcima naknade štete onaj tko tvrdi da mu je ...

 za članove

Odgovornost za štetu – popravljanje neimovinske štete – povreda prava osobnosti – nasljeđivanje (Čl. 1105. ZOO/05)

U situaciji kada oštećenik koji je direktno stradao u prometnoj nezgodi podnese zahtjev za naknadu štete zbog povrede prava osobnosti i, izvjesno vrijeme nakon podnošenja zahtjeva premine od posljedica zadobivenih u prometnoj nezgodi, u takvoj situaciji njegov nasljednik, u odnosu na podneseni zahtj...

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna djelatnost – pojam (Čl.1064. ZOO)

Sječa stabala na strmom terenu sa nagibom terena od oko 30 stupnjeva predstavlja opasnu djelatnost.

 za članove

Zastara – prekid zastare – priznanje duga (čl. 240 ZOO/05)

Sama činjenica što je tuženik tužitelju ponudio mogućnost sklapanja izvansudske nagodbe ne znači i priznanje duga, jer je ponuda tuženika za sklapanje izvansudske nagodbe samo prijedlog da se sklopi izvansudska nagodba, stoga se taj prijedlog ne može smatrati pravno relevantnim aktom o priznanju dug...


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
  1. NLB na zahtjev Europske komisije mora prodati osiguravatelja NLB Vita
  2. Mjesečno izvješće za srpanj 2019.
  3. Hrvatska je po smrti na cestama gotovo najgora u EU. Stručnjak objasnio zašto
  4. Osiguranje paket aranžmana i povezanih putnih aranžmana
  5. Umirovljenici u Sloveniji prosvjeduju protiv velikog poskupljenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
  6. Najčešće pritužbe NBS-u na kredite i osiguranje vozila
  7. Euroherc osiguranje na polugodištu sa 4,3 milijuna KM neto dobiti
  8. Bruto premija osiguravajućih društava krajem srpnja 6,69 milijardi kuna
  9. Publikacija "Tržište osiguranja u RH za 2018. godinu“
Anketa

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE BI TREBALO:Povežite se s nama

Osiguranje Forum

rbrletic | 12.4.2019. 12:58:49
OSIGURANJE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA
andrea_ | 27.3.2019. 13:26:08
telefonski pozivi stranakama drugih osigurajavajućih kuća
NJ | 23.3.2019. 12:32:20
Odšteta za pješaka
stanimir | 8.12.2018. 06:54:19
Gubitak prava iz osiguranja-tehnička neispravnost vozila