Započeli Hrvatski dani osiguranja u Opatiji

Osiguranje.hr - 8.11.2018.
Pod visokim pokroviteljstvom Ureda predsjednice RH i uz potporu Ministarstva financija u Opatiji su otvoreni peti Hrvatski dani osiguranja, vodeća strukovna manifestacija, koja okuplja hrvatske i europske stručnjake osiguravateljne industrije. Sudionike konferencije uvodno su pozdravili dr.sc. Marko Primorac, savjetnik predsjednice Republike Hrvatske za gospodarstvo, Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO), dr.sc. Damir Zorić, predsjednik Upravnog odbora HUO-a, organizatora konferencije koja okuplja više od tri stotine stručnjake iz redova osiguranja i reosiguranja, regulatora, supervizora i drugih pratećih financijskih institucija s nacionalne i europske razine. 

Na samom otvaranju g. Pauković se ispred organizatora obratio sudionicima kratkim osvrtom aktualnosti na tržištu osiguranja u RH: „Na tržištu osiguranja odvijaju se brojne promjene, kako zakonske, tako i one vezane uz konsolidaciju, iskorake u zemlje EU i zaštitu prava potrošača. Postoji stabilan rast prihoda osiguravatelja, ali postoje i velika očekivanja imajući u vidu da Hrvatska ima relativno nisku gustoću osiguranja u odnosu na EU prosjek (više od 2000 eura premije po stanovniku u EU i oko 280 eura u Hrvatskoj). Daljnji rast očekuje se s rastom investicija, jačanja gospodarstva te životnog standarda građana.“  

Nakon službenog otvaranja konferencije održana su tri zanimljiva predavanja, regulatorna perspektiva osigurateljnog poslovanja o kojoj je govorio dr.sc. Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e, revizija Solvency II programa koju je predstavio Fausto Parente, izvršni direktor EIOPA te predavanje Williama Vidonje iz europske udruge osiguratelja (Insurance Europe) o novostima i zakonskim izmjenama poslovanja osiguratelja na europskoj razini. 

Nakon kraće stanke uslijedila je iznimno posjećena panel rasprava o hrvatskom tržištu osiguranja i aktualnim trendovima na kojoj su sudjelovali predsjednici Uprava pet osigurateljskih kuća, mr. Ivana Bratanić (Euroherc osiguranje d.d.), Boris Galić (Allianz Zagreb d.d.), Jasminka Horvat Martinović (Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.), Goran Jurišić (Jadransko osiguranje d.d.) i Damir Vanđelić (Croatia osiguranje d.d.). 

„Izmjene u regulatornom okruženju, primjerice implementacija IDD direktive, donose značajne novine na korist klijenata koje svakako treba pozdraviti. Promjene će pozitivno doprinjeti i povećanju povjerenja u osiguratelje te poboljšanju ukupne reputacije osiguranja na tržištu. No, osiguratelji ih trebaju znati iskoristiti i za pojednostavljenje vlastitih proizvoda, povećanje efikasnosti i još snažniji fokus na klijenta. Upravo klijent treba biti mjerilo svih naših aktivnosti, a klijent danas traži brzu, digitalnu i jednostavnu uslugu pa je na nama da vlastita poslovanja, potaknuti i regulatornim izmjenama, u tom pravcu i transformiramo.“ izjavio je Damir Vanđelić, predsjednik Uprave Croatia osiguranja.

Boris Galić, predsjednik Uprave Allianz Zagreb istaknuo je: “vjerujem da će u distribuciji osigurateljnih proizvoda pobijediti najprofesionalniji, najeduciraniji i digitalno najnapredniji. Društva za osiguranje u tom procesu imaju važnu ulogu i odgovornost. U budućnosti će broj prodavača osiguranja biti manji, ali će zarađivati više.“

Ivana Bratanić, predsjednica Uprave Euroherc osiguranja naglasila je kako „Ukupno ostvarena premija hrvatskih društava za osiguranje na tržištu Europske Unije u prvih devet mjeseci 2018. iznosi gotovo 150 milijuna kuna. U odnosu na godinu prije, rast premije iznosi čak 228 posto, a taj podatak dovoljno govori o usmjerenosti domaćih osiguravajućih društava na europska tržišta, prije svega ona nama teritorijalno bliska. Drago nam je što smo i mi znatno pridonijeli početku proboja ukupne hrvatske osigurateljske industrije na inozemna tržišta, a naša iskustva u Austriji, gdje poslujemo u 5 velikih gradova, pokazuju značajan potencijal daljnjeg razvoja i rasta.“

 „Naš trenutni fokus, kao industrije, mora biti modernizacija i digitalizacija poslovnih procesa. Promjene koje nas okružuju ubrzavaju se iz dana u dan i mi ih ne smijemo promatrati već ih moramo predvoditi i pokretati. To ne samo da znači ubrzavanje operativnih promjena, nego i razvoj potpuno novih strategija. Jer nove generacije i novi načini konzumiranja usluga su ovdje. Međutim, iako moramo reagirati brzo i fleksibilno, ne smijemo izgubiti našu osnovnu misao vodilju - važnost kvalitete proizvoda i usluge.“ -zaključila je Jasminka Horvat Martinović, predsjednica Uprave Wiener osiguranje Vienna Insurance Group.


NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

 1. zoran13

  8.11.2018. u 23:02
  AZN & Co.

  Medtem ko se na AZN igrajo s političnokadrovsko kombinatoriko je stanje v Slovenskem zavarovalništvu že veliko let zaskrbljujoče, saj nenehno pada njihova kvaliteta zavarovalniškega posla, da o povezanih državno lastniški strukturi niti ne govorimo. Ravno v tem času, ko bi morala biti sprejeta nova evropska IDD direktiva, se pojavljajo kadrovski problemi, namesto, da bi prisluhnili stroki in še bolj potrošnikom ter komitentom. Poseben problem pa predstavljajo nenehne kršitve premijskih cenikov in zamegljevanje ter zavajujoče oglaševanje kupcev njihovih storitev. Velikokrat komitent zaradi takšne oblike trženja in prodaje produktov, pogostoma sploh ne ve, kakšne rizike vsebujejo njihove zavarovalne pogodbe, kakšni riziki se podvajajo in katerih ne potrebuje več, katerih pa nima in bi jih vsekakor potreboval. Pri prodaji življenskih zavarovanj, ki so povezana z nakupom točk vzajemnih skladov, pa so se mnogi komitenti opekli pri vlaganju prihrankov, zato in zaradi pomanjkljivega varstva potrošnikov, pogostoma dobili ob koncu pogodbe, veliko manj kot so sredstev vložili ob začetku. Na tem področju je AZN in pristojne institucije popolnoma odpovedale in se prepustile anarhiji in samovolji finančni panogi in zavarovalnicam. Vse to, samo zato, da bi bili vedno in povsod najcenejši, najkonkurenčnejši in najbolj ugodni, prave razsežnosti takega poslovanja, pa se bodo pokazali v bilancah zavarovalnic, saj ta trend slabša in slabša iz leta v leto, medtem ko škode z veliko večjim tempom naraščajo. Vse skupaj pa je tudi povezano z zdravstveno reformo, saj se namesto strokovnih argumentov, še vedno poslušajo politični, kar lahko privede do velikega in nekontroliranega odpuščanja v zavarovalniški panogi.

  NOVI ŠOPI PAPIRJEV

  Vsi tisti, ki mislijo, da bo situacija pri sklepanju zavarovanj, takšna, kot piše v naslovu, "nič več šopov papirja", bo le-teh namreč še več kot do sedaj, saj morajo biti sedaj še nove in dodatne priloge k vsaki novi polici. Vse to po nalogu zakonodajalcev, ki so predpisali vsebino in uporabo teh obrazcev:
  * Pisno obvestilo zavarovalcu - 545.oziroma 551.člen o Zavarovalništvu ZZavar-1;
  * Informacija o obdelavi osebnih podatkov - od 25. maja 2018 v veljavo vstopila nova evropska uredba GDPR (General Data Protection Regulation oziroma Splošna uredba o varstvu podatkov);
  * Anketa oziroma Opredelitev potreb in zahtev stranke - Skladno s smernicami EU in Direktive IDD, ki zagotavlja varstvo potrošnikov na področju zavarovalništva;
  * IPID - dokument z informacijami o zavarovalnem produktu - za vsak produkt posebej;
  forum.finance.si/?t=208672

  MAJA KRUMBERGAR
  4d.rtvslo.si/arhiv/p.../174564737

  75 LET

  Ob omembi upokokojencev in upokojitve, je pri nas še vedno aktualno vprašanje, da glede na vse višje starosti, ki jo starostniki dosegajo v Sloveniji, bi bilo zelo dobrodošlo, da bi na zavarovalnicah povišali pristopno mejo starosti za zavarovanje 75 let, dokoder se še lahko zavarujejo. Praktično zaradi splošnih in omejujočih zavarovalniških pogojih nezgodnih in življenjskih zavarovanj, se ob vstopu v penzijo, tako ne morejo več normalno zavarovati, pa četudi so imeli na istih zavarovalnicah predhodne police, ki so jih podaljševali skozi celotno življenje. Povsem na mestu je tudi vprašanje, kako se ob takih trenutkih počutijo vsi prizadeti, saj jim sedaj samo še pošiljajo sporočila, da jim je kritje po xy polici ugasnilo, a hkrati dnevno poslušajo sporočila, da so vsa demografska gibanja in statistike višje dosežene povprečne starosti v novem prihajajočem desetletju in več, povsem na njihovi strani. Ob tem, pa se je za vprašati, kaj sploh še lahko storijo ob tako togi in okosteneli zavarovalniški zakonodaji. Najmanj to, da poiščejo take bančnozavarovalniške ponudbe, ki ponujajo možnost sklenitve za starosti višje od 75 let.

  OPOZORILNE BESEDE

  Potreba po raziskovanju ne preneha z najetjem svetovalca. Melanie Sent Lubin, nadzornica v Agenciji za vrednostne papirje v državi Maryland, priporoča previdnost ob določenih besedah ali frazah. Če jih svetovalec stalno uporablja - ali vas sili k ravnanju, ki vam je neugodno - obvestite oblasti. Tu je slovar besed, ki kličejo k previdnosti:
  * Offshore.
  * Življenjska priložnost.
  * Prvorazredna banka.
  * Ta delnica se bo premaknila.
  * Zajamčeno.
  * Pohiteti morate.
  * Stvar je sigurna.
  * Naš zaščiten računalniški program...
  * Ta papir kupujejo pametni.
  * Opcijske strategije.
  * Ne morete si privoščiti, da tega ne bi imeli.
  * Lahko smo boljši od povprečja.
  * Žal vam bo, če...
  * Ekskluzivno.
  * Gledati morate donose ne stroškov.
  * Nočete bogateti?
  * Ne morete izgubiti.
  * Obstaja visok potencial.
  * Ni tveganja.
  * Svoji materi sem to predlagal.
  * Zaupajte mi.
  * Blagovna borza.
  * Mesečni donosi.
  * Aktivna strategija alokacije sredstev.
  * Nihče drug tega ne zna.

  VIR:MODRI INVESTITOR
  Benjamin Graham z dodatnimi komentarji Jasona Zweiga
  * Daleč najboljša knjiga o investitranju, ki je bila kdajkoli napisana.
  Warren E.Buffett

  AZN & SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE

  Agencija za zavarovalni nadzor in Slovensko zavarovalno združenje sta predstavila novosti Direktive o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD), ki 1. oktobra stopajo v veljavo v vseh državah članicah Evropske unije. Spremembe na zavarovalniški trg prinašajo večjo transparentnost pri razvoju in prodaji zavarovanj ter pri informiranju strank. Namen nove direktive je zagotoviti še večjo preglednost in primerljivost zavarovanj. Novosti bodo koristile tako zavarovalcem kot zavarovalnicam in prodajalcem (distributerjem) zavarovanj, saj se s tem krepi varstvo potrošnika in zaupanje v zavarovalniški trg. Potrošniki bodo spremembe, ki jih prinaša direktiva, postopno občutili pri sklepanju katerega koli zavarovanja že od začetka oktobra dalje. Več informacij bo do uveljavitve direktive na voljo na spletnih straneh Slovenskega zavarovalnega združenja, hkrati pa Agencija za zavarovalni nadzor pripravlja informativna gradiva za potrošnike.

  Novosti direktive temeljijo na načelih preglednega delovanja zavarovalnic in ostalih prodajalcev zavarovanj v skladu z najboljšimi interesi zavarovalcev, posredovanja poštenih, jasnih ter nezavajajočih informacij o zavarovalnih produktih. S prihodom direktive o distribuciji zavarovalnih produktov se bodo zavarovalnice ustrezno sistemsko, procesno in kadrovsko prilagodile novi regulativi. Poleg obveznosti po preglednem in pisnem dajanju informacij o zavarovanju in dokumentiranem testu zahtev in potreb strank, bodo morali zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki z že pridobljenim dovoljenjem za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja opraviti, in to dokazati z ustreznimi potrdili, najmanj 15 ur usposabljanja s širšega področja zavarovalništva. Skupek novosti bo tako doprinesel k vzpostavitvi večjega zaupanja in večje konkurenčnosti trga.

  Skorajšnjo uveljavitev direktive o distribuciji zavarovalnih produktov je v. d. direktor Agencije za zavarovalni nadzor mag. Gorazd Čibej pospremil z naslednjimi besedami: »Novi zavarovalniški predpisi postavljajo varstvo potrošnika na prvo mesto. Zavarovanja morajo biti razumljiva in varna, pravila informiranja potrošnikov jasna, prodajalci zavarovanj pa morajo spoštovati najstrožje standarde poslovanja. AZN je dejavno pristopila k novostim, ki se pripravljajo na zavarovalnem trgu, med drugim z izdajo brošure, ki je namenjena obveščanju potrošnikov o novih zavarovalniških pravilih in podajanju osnovnih napotkov za varno sklepanje zavarovanj, saj je varstvo potrošnika najpomembnejši cilj, ki ga AZN zasleduje. Glede na to, da so lahko same zahteve direktive za potrošnike v določeni meri nejasne, smo poskušali na potrošniku najbolj prijazen način predstaviti novosti, s katerimi želimo dvigniti raven zavedanja in ozaveščenosti potrošnikov.«

  Slovensko zavarovalno združenje pozdravlja številne izboljšave in nove poslovne prakse, ki na trg prinašajo transparentnost in dodatno stabilnost ter večje zaupanje v zavarovalnice. Direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja mag. Maja Krumberger: »Direktiva o distribuciji zavarovalnih produktih prinaša dodatno zaščito potrošnikom, ki jo na primer predstavljajo standardizirane ponudbene dokumente (PDFIPID), test potreb in zahtev zavarovancev in dodatno izobraževanje zastopnikov. Gre za velike spremembe, na katere so se zavarovalnice dobro pripravile, ne glede na to, da direktiva še ni bila prenesena v slovenski pravni red. Tako regulator kot industrija pa v tem primeru sledita istemu cilju, tj. polno informiranemu potrošniku.«
  www.zav-zdruzenje.si...avarovanj/
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Vožnja pod utjecajem droga i gubitak prava iz osiguranja
 2. Osiguranje od automobilske odgovornosti – totalna šteta – uspostava prijašnjeg stanja (Čl. 1085. ZOO/05)
 3. OTP prodaje osiguravajuće društvo u Bugarskoj
 4. Tržište osiguranja u RH za lipanj 2019.
 5. Prestanak ugovora o osiguranju zbog propasti motornog vozila
 6. Putnici sve svjesniji svojih prava: Lani 80% više prigovora, a polovica je dobila naknadu
 7. Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje
Anketa

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE BI TREBALO:Povežite se s nama

Osiguranje Forum

rbrletic | 12.4.2019. 12:58:49
OSIGURANJE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA
andrea_ | 27.3.2019. 13:26:08
telefonski pozivi stranakama drugih osigurajavajućih kuća
NJ | 23.3.2019. 12:32:20
Odšteta za pješaka
stanimir | 8.12.2018. 06:54:19
Gubitak prava iz osiguranja-tehnička neispravnost vozila