Triglav: Visoka ocjena boniteta »A« sa srednjoročnom stabilnom prognozom

Osiguranje.hr - 11.9.2018.
Bonitetna agencija S&P Global Ratings (u nastavku S&P) je 7. 9. 2018. Grupaciji Triglav te time i njezinom matičnom društvu Zavarovalnici Triglav i društvu kćeri Pozavarovalnici Triglav Re ponovno potvrdila dugoročnu kreditnu ocjenu boniteta i ocjenu boniteta financijske snage »A«. Ocjene boniteta imaju stabilnu srednjoročnu prognozu. Prema navodima S&P ponovno potvrđivanje visoke ocjene izražava vodeći položaj Grupacije Triglav na slovenskom rastućem tržištu i na području regije, njezino stabilno i dobro poslovanje u zadnjim godinama te čvrstu prikladnost kapitala, utemeljenu na dobrom upravljanju rizicima.

Profil poslovnih rizika ocijenjen je kao čvrst

S&P ocjenjuje profil poslovnih rizika Grupacije Triglav kao čvrst. Ocjena se temelji na njezinom vodećem položaju u Sloveniji i regiji, profitabilnosti i dobro raspršenoj ponudi usluga osiguranja, dobro razgranatoj prodajnoj mreži i snažnoj robnoj marki. Kao značajne čimbenike navodi stratešku usmjerenost Grupacije na stranke, njezino vodeće mjesto pri ponudi inovativnih osiguranja u regiji i korištenje alternativnih prodajnih putova, kao što je internetska prodaja.

Profil financijskih rizika ocijenjen je kao vrlo čvrst

S&P navodi da prikladnost kapitala Grupacije ispunjava kriterije ocjene »AAA«, a dodatno je potvrđena i s količnikom prikladnosti kapitala prema Solventnosti II u visini od 222 % za 2017.godinu. Profitabilno poslovanje, vrlo konzervativna i stabilna zaštita reosiguranja te razborito upravljanje  pričuvama osiguravaju financijsku stabilnost Grupacije. Triglav ima dobro raspršenu strukturu ulaganja, većinom usmjerenu na ulaganja na području eura. Po mišljenju S&P značajna prednost  Triglava je i njegova izuzetna likvidnost. Utemeljena je na redovnim prihodima od premija i likvidnim financijskim sredstvima, što Triglavu također omogućava upravljanje eventualnim većim štetama. S&P navodi da iskusno vodstvo uspješno prilagođava djelovanje Grupacije promjenama okoliša i prilikama na tržištu, a pritom je usredotočeno na glavne dvije djelatnosti Grupacije (djelatnost osiguranja i upravljanje imovinom) i provođenje zacrtane strategije.

Ocjena boniteta »A« je isključivo ocjena samostalnog profila kreditnih rizika Grupacije i ne sadrži nikakva poboljšanja, koja bi bila posljedica povezanosti Grupacije s državom.

Stabilna srednjoročna najava ocjene boniteta odražava očekivanja S&P, da će Grupacija Triglav i nadalje uspješno provoditi poslovnu strategiju s naglaskom na profitabilnosti, rastu i očuvanju vrlo visoke prikladnosti kapitala u sljedeće dvije godine.


NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Otkrivamo plan EU za promet bez poginulih! Ovo su nove sigurnosne značajke u vašem automobilu
 2. Odgovornost za štetu – izazvanu motornim vozilom u pogonu – međusobni zahtjevi vlasnika vozila – odgovornost po osnovi krivnje (Čl. 1072. ZOO/05)
 3. Ovo su najskuplji i najjeftiniji automobili za osiguranje u Americi
 4. HANFA obilježava Svjetski i Europski tjedan novca
 5. U idućih nekoliko godina doći će do drastične promjene u transportnom sustavu
 6. Mjesečno izvješće za veljaču 2019.
 7. Grawe ostvarilo najveću neto dobit među osiguravajućim društvima u Crnoj Gori
 8. Hrvatska među prvima u Europi uvodi pametni tahograf
 9. Društva za osiguranje i HUO predstavili aktivnosti vezane uz financijsku pismenost na području osiguranja
 10. Agencija uzima 2,3 milijuna od osiguravajućih kuća u RS
 11. Pad broja prodanih novih auta u EU u veljači: I Hrvatska među članicama s osjetnim padom
 12. “Pravna odgovornost špeditera i pitanja osiguranja" – edukativna radionica, 05.04.2019.
 13. Svaki peti poginuli na cesti strada na motoru
 14. MANJE JE VIŠE - Prekomjerno informiranje osiguranika dovodi do dezinformiranja
 15. Popravljanje imovinske štete – uspostava prijašnjeg stanja – plaćanje poreza na dodanu vrijednost (Čl. 1085. ZOO/05).
Anketa

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE BI TREBALO:Povežite se s nama

Osiguranje Forum

NJ | 23.3.2019. 12:32:20
Odšteta za pješaka
stanimir | 8.12.2018. 06:54:19
Gubitak prava iz osiguranja-tehnička neispravnost vozila
Sju | 7.5.2018. 09:58:47
Autoguma i kasko osiguranje
Rollande | 23.4.2018. 19:08:38
Ponuda i finansiranje između privatne osobe