Triglav: Visoka ocjena boniteta »A« sa srednjoročnom stabilnom prognozom

Osiguranje.hr - 11.9.2018.
Bonitetna agencija S&P Global Ratings (u nastavku S&P) je 7. 9. 2018. Grupaciji Triglav te time i njezinom matičnom društvu Zavarovalnici Triglav i društvu kćeri Pozavarovalnici Triglav Re ponovno potvrdila dugoročnu kreditnu ocjenu boniteta i ocjenu boniteta financijske snage »A«. Ocjene boniteta imaju stabilnu srednjoročnu prognozu. Prema navodima S&P ponovno potvrđivanje visoke ocjene izražava vodeći položaj Grupacije Triglav na slovenskom rastućem tržištu i na području regije, njezino stabilno i dobro poslovanje u zadnjim godinama te čvrstu prikladnost kapitala, utemeljenu na dobrom upravljanju rizicima.

Profil poslovnih rizika ocijenjen je kao čvrst

S&P ocjenjuje profil poslovnih rizika Grupacije Triglav kao čvrst. Ocjena se temelji na njezinom vodećem položaju u Sloveniji i regiji, profitabilnosti i dobro raspršenoj ponudi usluga osiguranja, dobro razgranatoj prodajnoj mreži i snažnoj robnoj marki. Kao značajne čimbenike navodi stratešku usmjerenost Grupacije na stranke, njezino vodeće mjesto pri ponudi inovativnih osiguranja u regiji i korištenje alternativnih prodajnih putova, kao što je internetska prodaja.

Profil financijskih rizika ocijenjen je kao vrlo čvrst

S&P navodi da prikladnost kapitala Grupacije ispunjava kriterije ocjene »AAA«, a dodatno je potvrđena i s količnikom prikladnosti kapitala prema Solventnosti II u visini od 222 % za 2017.godinu. Profitabilno poslovanje, vrlo konzervativna i stabilna zaštita reosiguranja te razborito upravljanje  pričuvama osiguravaju financijsku stabilnost Grupacije. Triglav ima dobro raspršenu strukturu ulaganja, većinom usmjerenu na ulaganja na području eura. Po mišljenju S&P značajna prednost  Triglava je i njegova izuzetna likvidnost. Utemeljena je na redovnim prihodima od premija i likvidnim financijskim sredstvima, što Triglavu također omogućava upravljanje eventualnim većim štetama. S&P navodi da iskusno vodstvo uspješno prilagođava djelovanje Grupacije promjenama okoliša i prilikama na tržištu, a pritom je usredotočeno na glavne dvije djelatnosti Grupacije (djelatnost osiguranja i upravljanje imovinom) i provođenje zacrtane strategije.

Ocjena boniteta »A« je isključivo ocjena samostalnog profila kreditnih rizika Grupacije i ne sadrži nikakva poboljšanja, koja bi bila posljedica povezanosti Grupacije s državom.

Stabilna srednjoročna najava ocjene boniteta odražava očekivanja S&P, da će Grupacija Triglav i nadalje uspješno provoditi poslovnu strategiju s naglaskom na profitabilnosti, rastu i očuvanju vrlo visoke prikladnosti kapitala u sljedeće dvije godine.


NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
  1. Adriatic osiguranje vodeće u FBiH
  2. Cijene obveznog osiguranja vozila više ne mogu padati
  3. Predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman panelist na CEE forumu u Beču
  4. Allianzov barometar rizika za 2019.: uz zastoje u poslovanju, vodećim rizikom za tvrtke prvi put pokazali su se i cyber incidenti
  5. Swiss Re pod pritiskom velikih šteta u četvrtom kvartalu 2018.
  6. EIOPA: Analiza troškova i performansi osigurateljnih i mirovinskih proizvoda
  7. Vrijedi li mi staro ovlaštenje za obavljanje posredničkih poslova u osiguranju
  8. Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – oslobođenje od odgovornosti – radnja oštećenika (Čl. 1067. ZOO/05)
  9. ESMA: godišnje statističko izvješće o prinosima i troškovima investicijskih proizvoda koji se distribuiraju malim ulagateljima u EU
  10. Ovih pet horoskopskih znakova najgori su vozači
Anketa

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE BI TREBALO:Povežite se s nama

Osiguranje Forum

stanimir | 8.12.2018. 06:54:19
Gubitak prava iz osiguranja-tehnička neispravnost vozila
Sju | 7.5.2018. 09:58:47
Autoguma i kasko osiguranje
Rollande | 23.4.2018. 19:08:38
Ponuda i finansiranje između privatne osobe
vlaja | 16.2.2018. 17:17:14
Osiguranje usjeva i plodova