Triglav: Visoka ocjena boniteta »A« sa srednjoročnom stabilnom prognozom

Osiguranje.hr - 11.9.2018.
Bonitetna agencija S&P Global Ratings (u nastavku S&P) je 7. 9. 2018. Grupaciji Triglav te time i njezinom matičnom društvu Zavarovalnici Triglav i društvu kćeri Pozavarovalnici Triglav Re ponovno potvrdila dugoročnu kreditnu ocjenu boniteta i ocjenu boniteta financijske snage »A«. Ocjene boniteta imaju stabilnu srednjoročnu prognozu. Prema navodima S&P ponovno potvrđivanje visoke ocjene izražava vodeći položaj Grupacije Triglav na slovenskom rastućem tržištu i na području regije, njezino stabilno i dobro poslovanje u zadnjim godinama te čvrstu prikladnost kapitala, utemeljenu na dobrom upravljanju rizicima.

Profil poslovnih rizika ocijenjen je kao čvrst

S&P ocjenjuje profil poslovnih rizika Grupacije Triglav kao čvrst. Ocjena se temelji na njezinom vodećem položaju u Sloveniji i regiji, profitabilnosti i dobro raspršenoj ponudi usluga osiguranja, dobro razgranatoj prodajnoj mreži i snažnoj robnoj marki. Kao značajne čimbenike navodi stratešku usmjerenost Grupacije na stranke, njezino vodeće mjesto pri ponudi inovativnih osiguranja u regiji i korištenje alternativnih prodajnih putova, kao što je internetska prodaja.

Profil financijskih rizika ocijenjen je kao vrlo čvrst

S&P navodi da prikladnost kapitala Grupacije ispunjava kriterije ocjene »AAA«, a dodatno je potvrđena i s količnikom prikladnosti kapitala prema Solventnosti II u visini od 222 % za 2017.godinu. Profitabilno poslovanje, vrlo konzervativna i stabilna zaštita reosiguranja te razborito upravljanje  pričuvama osiguravaju financijsku stabilnost Grupacije. Triglav ima dobro raspršenu strukturu ulaganja, većinom usmjerenu na ulaganja na području eura. Po mišljenju S&P značajna prednost  Triglava je i njegova izuzetna likvidnost. Utemeljena je na redovnim prihodima od premija i likvidnim financijskim sredstvima, što Triglavu također omogućava upravljanje eventualnim većim štetama. S&P navodi da iskusno vodstvo uspješno prilagođava djelovanje Grupacije promjenama okoliša i prilikama na tržištu, a pritom je usredotočeno na glavne dvije djelatnosti Grupacije (djelatnost osiguranja i upravljanje imovinom) i provođenje zacrtane strategije.

Ocjena boniteta »A« je isključivo ocjena samostalnog profila kreditnih rizika Grupacije i ne sadrži nikakva poboljšanja, koja bi bila posljedica povezanosti Grupacije s državom.

Stabilna srednjoročna najava ocjene boniteta odražava očekivanja S&P, da će Grupacija Triglav i nadalje uspješno provoditi poslovnu strategiju s naglaskom na profitabilnosti, rastu i očuvanju vrlo visoke prikladnosti kapitala u sljedeće dvije godine.


NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Hrvati će morati na testove za otkrivanje raka. Tko neće, plaćat će skuplje zdravstveno
 2. 80% investicija europskih osiguratelja čine društva iz Francuske, Njemačke, UK i Italije
 3. Što je podiglo cijenu tehničkih u Srbiji? Procedure ili osiguranje?
 4. Triglav Grupa: Bruto dobit 8% veća u prvih devet mjeseci 2018.
 5. Tržište osiguranja u RH za listopad 2018.
 6. Odgoda provedbe IFRS 17 do 1. siječnja 2022.
 7. API kao dio distribucijske strategije osiguranja
 8. Zbornik - Hrvatski dani osiguranja 2018.
 9. Insurance Europe: Objavljena statistika europskog osiguranja za 2017.
 10. Allianz u trećem tromjesečju 2018. godine ostvario operativnu dobit u iznosu od 3 mlrd. eura
 11. EIOPA objavila mjesečne tehničke informacije
 12. Još jedan osiguravatelj u BiH mijenja korporativni identitet
 13. Pravni značaj listine „Informacije ugovaratelju osiguranja o osiguranju imovine“
 14. Zastara – osiguranje od automobilske odgovornosti - regresno pravo osiguratelja – kada zastarijevanje počinje teći (čl. 215. ZOO/05)
 15. U 15-satnoj školici učit će se o pritužbama potrošača i etici
Anketa

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE BI TREBALO:Povežite se s nama

Osiguranje Forum

Sju | 7.5.2018. 09:58:47
Autoguma i kasko osiguranje
Rollande | 23.4.2018. 19:08:38
Ponuda i finansiranje između privatne osobe
vlaja | 16.2.2018. 17:17:14
Osiguranje usjeva i plodova
andrea_ | 14.2.2018. 08:55:10
nalet/udar divljači